وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه انجام آنالیز توصیفی با مثال های عملی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، کارگاه آموزش انجام آنالیز توصیفی با مثال های عملی با حضور هیئت علمی و دستیاران روز پنجشنبه 11 خردادماه 1402 در ساختمان معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.آموزش پرونده الکترونیک

پرونده الکترونیک بایوآرک

فیلم های آموزشی