وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه “کارآزمایی بالینی” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع کارگاه کارآزمایی بالینی با حضور دستیاران، پنجشنبه 17مردادماه 98 در کتابخانه بخش رادیوتراپی کانسر برگزار شد.


برگزاری کارگاه “End Note” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع کارگاه End Note با حضور هیئت علمی، دستیاران، پنجشنبه 10 مردادماه 98 در معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.


برگزاری کارگاه “مقاله نویسی سطح(1)” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، کارگاه مقاله نویسی سطح(1) با حضور هیئت علمی و دستیاران، پنجشنبه 3 مردادماه 98 در معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.


آموزش پرونده الکترونیک

پرونده الکترونیک بایوآرک

فیلم های آموزشی

فرسودگی شغلی

فرآورده های خونی

آشنایی با کد 247

درمان بیماران سکته حاد قلبی

نگهداری دستگاه اکوکاردیوگرافی

بانک خون

آبله میمونی

دوز چهارم واکسن کرونا

پزشکی قانونی

امنیت روانی

تاریخچه تالار شهید

افتخارات ورزشی دکتر رفیعیان

نکوداشت روز درختکاری