وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه های BLSو ACLS ویژه کارورزان گروه طب اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع و به منظور ارتقاء مهارت های عملی احيای قلبي- ریوی پایه و پیشرفته برای کارورزان گروه طب اورژانس، 5 آذرماه 1402 در مرکز مهارت های بالینی معاونت اموردانشگاهی مجتمع برگزار گردید.

 


برگزاری جشنواره آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

به همت دفتر معاونت اموردانشگاهی مجتمع، جشنواره آموزشی مجتمع در روز شنبه 4 آذرماه 1402 با حضور اساتید، فراگیران و همکاران مجتمع، در سالن همایش کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) برگزار شد.