وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارگاه دستیاران جدیدالورود

دفترچه راهنمای دستیاری

نقشه ساختمان های مجتمع

راهنمای طبقات ساختمان های بیمارستانی

                                                                     نامه انجام مشاوره ها

دستورالعمل انجام مشاوره های مجتمع

                                                         دستورالعمل انتقال بیماران در مجتمع

تقویم آموزشی مجتمع

فیلم های آموزشی مجازی (Micro Learning)

تلفن های ضروری مجتمع

سلامت روان

فیلم های آموزشی کنترل عفونت

دستورالعمل آنتی بیوتیک (استواردشیپ)

 

مباحث کارگاه مجازی

 

پاویون مرکزی

دفتر پژوهش و فناوری

آشنایی با مستندسازی

سلامت روان

سلامت جسم

هموویژولانس

نحوه انتقال بیمار

درخواست های آزمایشگاه

درخواست رادیولوژی

آشنایی با مقررات اورژانس

اعلام کد و فرم CPR

صدور گواهی فوت

آشنایی با مشاوره قبل عمل

مدیریت خطاهای پزشکی

استدلال بالینی

مرکز مهارت های بالینی

اخلاق در پژوهش

تلفیق دارویی