وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارشناسان کتابخانه

هانیه حسینی

دکتر هانیه حسینی
رئیس کتابخانه
متخصص بیماریهای داخلی

وکیلی

لیلا وکیلی
مسئول اجرایی کتابخانه های مجتمع
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات)
تلفن : 61197193

صالحی

سیده مرضیه صالحی
مسئول کتابداری پزشکی
کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی
تلفن : 61197192

شاهری

رقیه شاهری
متصدی میز امانت کتابخانه مجتمع
کاردان امورفرهنگی
تلفن : 61197191

ملک پور

هانیه ملک پور
مسئول پایان نامه و کتابخانه عمومی
کتابداری در شاخه پزشکی
تلفن : 61197191