وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

چشم انداز و ماموریت

    • چشم انداز و مأموریت ها:
    • نگاه اجمالی:
      کتابخانه مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از برجسته ترین کتابخانه های تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. خدمات این مجموعه در جهت حمایت از برنامه های علمی مجتمع و نیز دانشگاه می باشد.

 

 

 

اهداف کتابخانه:
این کتابخانه درصدد ارائه بالاترین استانداردها و خدمات متنوع جهت پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) است. مجموعه کتابخانه های دایر در مجتمع در واقع همکارانی هستند که در کشف دانش و پیشرفت در آموزش فعالیت دارند. کارشناسان کتابخانه برای دستیابی به بالاترین کیفیت خدمات تلاش می کنند. هدف اصلی کتابخانه مرکزی کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در بیمارستان از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات و گسترش خدمات علمی و پژوهشی کتابخانه ای و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.

 

 

• فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران بیمارستان
• انجام خدمات فنی (فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه های بیمارستان
• راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان
• ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضاء
• برگزاری مستمر کلاسها و کارگاههای آموزشی سواد اطلاعاتی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف
• ارائه خدمات مشاوره در زمینه استانداردسازی کتابخانه های بیمارستان در زمینه های فیزیکی، وسایل و تجهیزات
• تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه مرکزی
• بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
• تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
• گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیتهای کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم
• تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه
• آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

 

چشم انداز:
• تهیه، سازماندهی و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی
• آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان و اعضای هیئت علمی بیمارستان
• فراهم آوری دستیابی و به کارگیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت ها و انتظارات مراجعان و عادات حرفه ای آنها
• تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع
• جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت مناسب
• ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی کاربران بیمارستان و دیگر مجامع علمی و دانشگاهی کشور
• به کارگیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه
• آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران و اطلاع رسانان بیمارستان به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کاربران بیمارستان باشند.

 

 

 

جامعه استفاده کننده از کتابخانه:
• اعضای هیات علمی شاغل در مجتمع بیمارستانی
• فراگیران(استاجر، اینترن، دستیارهای تخصصی و فوق تخصصی) شاغل در مجتمع بیمارستانی
• کلیه ی کارکنان شاغل در مجتمع بیمارستانی