وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

پاویون اورژانس

یک پاویون نیز با 14 اتاق در طبقه همکف بیمارستان ولیعصر (عج) وجود دارد که بمنظور دسترسی سریعتر دستیاران و کارورزان به بیماران در اورژانس، در مجاورت اورژانس راه اندازی گردیده است. دستیارانی که کشیک اورژانس دارند، در این پاویون کشیک خود را انجام می دهند.