وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

نظرسنجی آموزشی- رفاهی دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره در سال 1402

دستیاران محترم

لطفاً، در نظرسنجی آموزشی- رفاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره شرکت فرمائید.

 

لینک شرکت در نظرسنجی