وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

معرفی دفتر توسعه تحقیقات بالینی

 

دفتر رئیس تحقیقات بالینی مجتمع، واقع در ضلع غربی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره، ساختمان معاونت اموردانشگاهی مجتمع می باشد.

رئیس دفتر تحقیقات بالینی مجتمع:  آقای دکتر سیدعلی مومنی

 

مسئول دفتر: خانم معصومه معارف وند

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 تماس حاصل نمایید