وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مرکز مهارتهای بالینی(Skill Lab)

 

 • سابقه مرکز:
 • این مرکز در شروع با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فراگیران و صلاحیت­های حرفه ای آنها در زمینه حمایت های حیاتی در سال 1390 با عنوان کارگاه CPR  و با تمرکز بر آموزش های عملی بر روی مهارت های پایه و پیشرفته احیاء قلبی- ریوی جهت آموزش رزیدنت ها و پرستاران مجتمع در معاونت امور دانشگاهی مجتمع مستقر گردید. در سال 95 و بعد از گسترش فضای فیزیکی از 25 متر مربع به 60 متر مربع و در راستای برنامه استراتژیک و سیاست های توسعه ای معاونت امور دانشگاهی به مرکز مهارت های بالینی مجتمع تغییر نام داد.

 • مدرسین مرکز:
 • هسته اصلی مدرسین این مرکز که آموزش مهارت های پایه و پیشرفته احیاء قلبی- ریوی را به عهده دارند از اساتید بیهوشی و قلب مجتمع و مسئول مرکز تشکیل شده اند و برای آموزش دوره های مختلف اساتید دیگری به این تیم اضافه می شوند.

 

 • خانم دکتر مژگان رحیمی- متخصص بیهوشی
 • رتبه علمی: دانشیار

 

 • دکتر مریم مهرپویا – متخصص قلب و عروق
 • رتبه علمی: دانشیار

 • دکتر البرز شرافتی- متخصص قلب و عروق
 • رتبه علمی: استادیار

 • دکتر سعید اقاویل- متخصص طب اورژانس
 • رتبه علمی: استادیار
 • مسئول مرکز مهارت های بالینی مجتمع

 

 • ایستگاه های آموزش مهارت های عملی:
 • طراحی و تجهیز فضای مرکز به گونه ­ای است که شامل انواع ایستگاه های آموزش مهارت های عملی شامل: ,PALS,NLS, BLS,ACLS ATLS، اداره راه هوایی، تهویه مکانیکی، تکنیک های گره و سوچرینگ در جراحی، بهداشت دست و پوشیدن و درآوردن PPE می باشد.

 • مانکن ها و تجهیزات پزشکی:
 • این مرکز دارای دو مانکن احیاء قلبی- ریوی پایه بزرگسال و شیرخوار و یک مانکن پیشرفته و شبیه ساز بالینی به نام PDA STAT است که قابلیت های مختلفی از جمله رگ گیری، شنیدن انواع صداهای قلب و ریه، اندازه گیری فشارخون، شوک پذیری و اعمال پیس میکر پوستی، ایجاد انواع دیس ریتمی های قلبی، توراکوستومی سوزنی در پنوموتراکس فشاری، تعبیه چست تیوب و… برای شبیه سازی آموزش های بالینی دارد.

همچنین دستگاه الکتروشوک Zoll، ویدئو لارنگوسکوپ، پالس اکسیمتر، ونتیلاتور پرتابل، کیف اورژانس، الکتروپد چندمنظوره، انواع وسایل اداره راه هوایی شامل انواع ایروی دهانی- حلقی و بینی- حلقی، انواع ETT و LMA ،Combi Tube، وسایل محافظت شخصی، تخت معاینه، چهارپایه، کپسول اکسیژن، آمبوبگ بزرگسال و اطفال، انواع کولار گردنی و آتل، لانگ بگ بورد با متعلقات، گلوکومتر، پایه سرم، انواع نخ های بخیه، دیسپنسرهای محلول های الکلی هندراب، سوزن های تزریق داخل استخوانی و… از جمله تجهیزات پزشکی و آموزشی این مرکز می باشند.

 • فرایند برگزاری کارگاه های عملی مرکز:
 • این مرکز ضمن اعلام تقویم آموزشی خود در ابتدای هر سال که بر اساس آموزش های مدون اجباری سالیانه جهت دستیاران و دانشجویان پزشکی می باشد و برگزاری کلیه دوره های مصوب معاونت امور دانشگاهی، بر اساس درخواست و هماهنگی اولیه نماینده گروه های آموزشی، نماینده فراگیران و یا سوپروایزرین آموزشی واحد پرستاری با مسئول مرکز مهارت های بالینی مجتمع از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با داخلی 2842 و در ادامه ارسال نامه درخواست برگزاری کارگاه و معرفی فراگیران از طریق اتوماسیون اداری به معاون امور دانشگاهی مجتمع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سطح مجتمع می نماید.


 اهداف آموزشی و مهارت های کار عملی کارگاه های عملی احیاء قلبی- ریوی پایه و پیشرفته:

 

 

 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31