وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر امور پژوهش و فناوری

 

  • رئیس دفتر: دکتر رضا قلعه تکی
  • رشته: متخصص رادیوانکولوژی
  • مرتبه علمی: استادیار

 

 

شرح وظایف:

1- حمایت و تسهیل انجام پژوهش های بالینی در مجتمع و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز آن پژوهش ها
2- هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تأیید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
3- برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی و فراگیران در زمینه طراحی و اجرای پژوهش
4- حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط مجتمع
5- تبیین و نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در مجتمع
6- پیگیری و تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه های مجتمع
7- مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS مجتمع برای ارتقای مدیریت و دسترسی به داده های بالینی و استفاده از آنها در فرآیندهای پژوهشی مصوب
8- تبیین و گسترش روابط مراکز تحقیقاتی مستقر با مجتمع
9- تلاش در جهت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان براساس مشکلات روز مجتمع

 

واحدهای زیر مجموعه این مدیریت عبارتند از:
1-دفتر توسعه تحقیقات بالینی
2 – واحد مشاوره آمار و اپیدمیولوژی
3– کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش
4 – شورای پژوهشی مجتمع
5 – کمیته تحقیقات دانشجوئی
6 – کمیته تحقیقات پرستاری و پیراپزشکی
7 – کتابخانه

 

اهداف اصلی این دفتر عبارتند از:
1 – تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی انجام شده در مجتمع
2 – آماده سازی زیرساخت های پژوهشی لازم برای انجام پژوهش های اصیل و بنیادی و تسهیل فرآیند پژوهش های بالینی و کاربردی از قبیل بانک ثبت داروها و بانک ذخیره بیولوژیک
3 – توسعه فعالیتهای پژوهشی بین المللی و مولتی سنتر
4 – تلاش در جهت بین الملل سازی فعالیتهای مجتمع بویژه در حوزه پژوهش
5 – توسعه فعالیتهای پژوهشی در حوزه های پرستاری و پیراپزشکی

 

عمده خدمات ارائه شده این دفتر عبارتند از:
1 – ارائه خدمات مشاوره آمار و اپیدمیولوژی به فراگیران و اعضاء هیئت علمی مجتمع جهت اجرای طرح ها و پایان نامه ها
2 – صدور کد اخلاق برای طرح ها و پایان نامه های ارسالی به کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش مجتمع
3- برگزاری کارگاههای آموزش در پژوهش در سطوح مختلف
4 – صدور مجوز جهت جمع آوری اطلاعات برای فراگیران و دستیاران
5 – راهنمایی و مشاوره مراجعین در زمینه های مختلف پژوهشی

 

 

مسئول دفتر: خانم معصومه معارف وند

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 تماس حاصل نمایید