وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر امور تربیت بدنی

 

    • معاون امور دانشگاهی: دکتر سیدمحسن احمدی تفتی
    • مدرک تحصیلی: متخصص جراحی عمومی
    • رتبه علمی:  استادیار

 

 

برخی از وظایف مهم به شرح زیر می باشد:

1. اجرای برنامه های ورزشی متنوع در مجتمع در راستای ارتقاء سطح سلامت و نشاط اعضای هیئت علمی، کارکنان و فراگیران
2. برنامه ریزی و استفاده بهینه از امکانات ورزشی مجتمع
3. اجرای جشنواره ها و برنامه های مرتبط با ورزشی همگانی در سطح مجتمع
4. برنامه ریزی جهت ساماندهی و برگزاری مسابقات ورزشی در مجتمع
5. آماده سازی تیمهای مجتمع جهت حضور فعال و با آمادگی کامل در مسابقات دانشگاه

مسئول دفتر: خانم فاطمه قلیپور

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2839 تماس حاصل نمایید