وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر امور آموزش

 

 • رئیس دفتر: دکتر امیر نداف
 • رشته: فوق تخصص نوزادان
 • مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

 • وظایف:
 • 1. نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخشها
  2. نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و فراگیران در مقاطع مختلف
  3. نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی و پایبندی به اصول رفتار حرفه ای در بین اعضای هیات علمی و فراگیران
  4. برنامه ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی و توانمندسازی برای اعضای محترم هیات علمی و فراگیران
  5. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی مرتبط
  6. تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در مجتمع
  7. مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن های کنفران، آمفی تئاتر و کلاسهای درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت اماکن مذکور
  8. نظارت بر اجرای اعتباربخشی آموزشی مجتمع
  9. نظارت بر امور آموزشی و رفاهی فراگیران

 

 

مسئول دفتر: خانم آزاده شیدایی

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2486 تماس حاصل نمایید