وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر اجرایی امور دانشگاهی

 

 

 

  • مدیر: آقای علیرضا شیری همدانی
  • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت MBA

 

 

  • وظایف:
  • پشتیبانی اجرایی از برنامه های مدیریت ها و دفاتر
  • انجام امور پرسنلی حوزه معاونت اموردانشگاهی
  • نظارت بر کلیه امور مالی حوزه معاونت اعم از درآمدها و هزینه ها
  • نظارت بر واحد های تابعه حوزه معاونت امور دانشگاهی
  • نظارت بر حفظ و نگهداری ساختمانها و تأسیسات حوزه معاونت اموردانشگاهی
  • نظارت بر نیروهای محترم خدمات حوزه معاونت اموردانشگاهی

 

مسئول دفتر: خانم فاطمه قلی پور

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2839تماس حاصل نمایید