وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

عملکرد سالانه کتابخانه

 

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سال 1401

  1. خرید کتب فارسی و لاتین بصورت فرمت چاپی و الکترونیکی و سازماندهی و ورود اطلاعات این منابع
  2. دریافت بیش از 150 عنوان پایان نامه از دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و ورود اطلاعات این پایان نامه ها در سایت کتابخانه
  3. انجام امور روزمره مانند امانت کتب فارسی غیر پزشکی، کتب فارسی و لاتین پزشکی به صورت سالنی، عادی و امانت بین کتابخانه ای، رف خوانی، بررسی کتب اهدایی و فهرست نویسی و سازماندهی آن ها
  4. همکاری با دانشگاه در خصوص ارسال کتابهای مرجع جهت طرح سوالات  امتحانات پره
  5. ارایه گزارشات درخواستی از کتابخانه مرکزی دانشگاه و تکمیل چک لیست های استاندارهای کتابخانه بیمارستانی و پایش عملیاتی
  6. تکمیل و راه اندازی کتابخانه کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی
  7. همکاری با واحد مدارک پزشکی کما فی سابق و در اختیار گذاشتن سیستم های کتابخانه به واحد مذکور در راستای استخراج داده های پرونده بیماران و کمک به امر پژوهش
  8. به روز رسانی اطلاعات کتابخانه در سایت کتابخانه و رفع نواقص

 

 

دانلود PDF گزارش عملکرد

 

 

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سال 1400

 

1- دریافت بیش از 200 نسخه الکترونیکی پایان نامه از فارغ التحصیلان مقاطع مختلف
2- افزایش ساعت کار و خدمات دهی کتابخانه از ساعت 18 به 20
3- همکاری با واحد مدارک پزشکی و در اختیار گذاشتن سیستم های کتابخانه به واحد مذکور در راستای استخراج داده های پرونده بیماران و کمک به امر پژوهش
4- برگزاری کارگاه های علمی مختلف توسط کارشناس کتابخانه خانم صالحی
5- انجام امور روزمره مانند امانت کتب فارسی غیر پزشکی، کتب فارسی و لاتین پزشکی به صورت سالنی، عادی و امانت بین کتابخانه ای، رف خوانی، بررسی کتب اهدایی و فهرست نویسی و سازماندهی آن ها
6- تکمیل و ارسال فرم های ارزیابی سه ماهه
7- تکمیل سنجه های اعتبار بخشی و رفع نواقص موجود
8- تکمیل اطلاعات در سایت کتابخانه
9- حذف کاغذ از فرایندهای اداری کتابخانه
10- ایجاد فرم های الکترونیکی جهت عضویت در کتابخانه و شرکت در کارگاه ها
11- همکاری خانم صالحی کارشناس کتابخانه با تیم تدوین استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی
12- همکاری کتابخانه با مدیریت امور پژوهشی و فناوری مجتمع
13- توسعه فضای سبز داخل و خارج کتابخانه در جهت سیاست ارائه خدمات لذت بخش و جذب مخاطب

 

* در دست اقدام تا پایان سال
1- پیشنهاد بودجه و بررسی نیازهای کتابخانه و درخواست بخش ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در مجتمع برای خرید کتاب
2- بررسی و سازماندهی360 جلد کتاب که از واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه به کتابخانه اهدا شده است.
3- همکاری با واحد اموال در راستای صورت برداری سالیانه از اموال کتابخانه

 

دانلود PDF گزارش عملکرد

 

 

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سال 1399

 

1- راه اندازی بخش هیأت علمی تحت عنوان Faculty Study Room شامل قسمت های Discussion Room, Silent Room, Private Study Room
2- برگزاری 15 کارگاه و وبینار علمی و آموزشی مختلف که لیست آن به پیوست درآمده است.
3- دریافت تعداد بالغ بر 150 عنوان پایان نامه از پزشکان مقاطع مختلف مجتمع
4- خرید کتب فارسی و انگلیسی مورد نیاز کتابخانه و بخشهای مختلف مجتمع به مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال)
5- سازماندهی کتابخانه عمومی و انتقال حدود 3 هزار عنوان کتاب عمومی به مخزن کتابخانه پزشکی
6- خروج بیش از 1500 عنوان پایان نامه چاپی ازمخزن کتابخانه پزشکی
7-خروج بیش از 6300 عنوان کتاب وجین شده از سیستم
8- ارایه آمارهای مختلفی که کتابخانه مرکزی در طول سال از این واحد درخواست نموده است.

 

 

دانلود PDF گزارش عملکرد