وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر امورفراگیران

 

    • معاون امور دانشگاهی: دکتر امیر نداف
    • مدرک تحصیلی: متخصص نوزادان
    • رتبه علمی:  استادیار

 

 

برخی از وظایف مهم به شرح زیر می باشد:

1- تبیین آئین نامه و ملاک های لازم در زمینه دادن بازخورد به فراگیران و ارائه آن به شورای اجرایی معاونت اموردانشگاهی
2- رسیدگی به شکایات واصله از فراگیران در سطح مجتمع طبق آیین نامه مصوب شورای آموزشی
3- نظارت مستمر بر تشکیل جلسات کمیته های زیر مجموعه (کمیته کارآموزی – کارورزی و کمیته دستیاری) و اجرای مصوبات آنان طبق چارت ساختاری
4- ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی فراگیران در سطح مجتمع

مسئول دفتر: خانم آزاده شیدایی

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2486 تماس حاصل نمایید