وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه Scientific writing در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر امور پژوهشی و فن آوری معاونت اموردانشگاهی مجتمع، کارگاه Scientific writing با حضور اعضای هیئت علمی و دستیاران، پنجشنبه 9 شهریور 1402 در معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

 

 

 

  • این کارگاه با هدف ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی و دستیاران  توسط جناب آقای دکتر عرفان امینی برگزار شد.
  • مباحث مطرح شده در کارگاه به شرح زیر میباشد:
  • نکات گرامری با اهمیت در ارتباط با Manu scrip drafting
  • اصول نگارش متون علمی و پرهیز از پیچیده کردن ساختار جملات اجزای مقاله
  • ترتیب نگارش قسمتهای مختلف مقاله
  • نکات ضروری در تنظیم جداول و شکلهای مقاله