وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

ثبت نام کارگاه “چگونه یک سؤال چند گزینه ای استاندارد طراحی کنیم؟” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

کارگاه “چگونه یک سؤال چند گزینه ای استاندارد طراحی کنیم؟”

(دارای امتیاز توانمندسازی آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی)

زمان برگزاری: ۸ شهریور ۱۴۰۲ – ساعـت ۱۲ الی ۱۴

لینک ثبت نام: http://tavana.tums.ac.ir

مهلت ثبت نام: ۳۱ مرداد لغایت ۷ شهریور

شرکت در کارگاه به صورت حضوری میباشد.

گواهی شرکت در کارگاه برای شرکت کنندگان از طریق سایت http://tavana.tums.ac.ir قابل دریافت میباشد.