وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه “چگونه اثربخشی پژوهش H-index خود را افزایش دهیم” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

 

جهت شرکت در این کارگاه اینجا را کلیک کنید.