وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه “پروپوزال نویسی” ویژه دستیاران گوش و حلق و بینی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر امور پژوهشی و فن آوری معاونت اموردانشگاهی مجتمع، کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دستیاران گوش و حلق و بینی، با هدف ارتقای توانمندی دستیاران این گروه پنجشنبه 18 آبانماه 1402 در کلاس درس بخش گوش و حلق و بینی برگزار شد.

 

 


این کارگاه به درخواست بخش گوش و حلق و بینی جهت ارتقای دستیاران و آشنایی با نحوه نگارش استاندارد یک پروپوزال پژوهشی برگزار گردید. این کارگاه توسط آقای دکتر سیداحمد سیدعلی نقی تدریس شد.

مباحث مطرح شده در کارگاه به شرح زیر میباشد:
– اهمیت ایده پردازی جهت نوشتن یک پروپوزال
– اجزاء پروپوزال در دانشگاه علوم پزشکی تهران
– نحوه نگارش بیان مساله، بررسی متون، اهداف، روش اجرا و روش جمع آوری داده ها
– نکات کلیدی در مورد حجم نمونه
– ملاحظات اخلاقی و اهمیت آن
– تعریف متغیر و نحوه تکمیل جدول متغیرها
– جدول گانت و اهمیت آن