وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه های ATLS ،BLSو ACLS ویژه کارورزان گروه طب اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

 

به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع ،کارگاهی با عنوان BLS, ACLS, Airway management, ATLS   جهت کارورزان طب اورژانس در تاریخ 9 مهرماه 1402 در ساختمان معاونت اموردانشگاهی مجتمع، مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

 

این کارگاه با تدریس خانم دکتر اکبری (هیات علمی طب اورژانس) ، خانم دکتر شعبانی (گروه طب اورژانس) و با نظارت و حضور دکتر بحری (کارشناس مرکز مهارت های بالینی) برای کارورزان گروه طب اورژانس برگزار گردید.

مهارت های عملی آموزش داده شده در این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:

 • فشردن قفسه سینه با کیفیت بالا
  باز کردن راه هوایی با مانورهای پایه
  قرار دادن انواع ایروی
  تهویه تنفسی با استفاده از BMV
  لوله گذاری داخل تراشه و گذاشتن LMA
  شناسایی دیس ریتمی های شایع
  کار با دستگاه الکتروشوک و انجام کاردیوورژن و دفیبریلاسیون
 • تجویز داروهای ضروری در حین احیاء
  مدیریت فرایند احیاء به صورت شبیه سازی بالینی
  نحوه بستن کلار گردنی ( گردنبند طبی ) و انجام مانور LOG ROLL در بیماران ترومایی