وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه “انجام آنالیز توصیفی با مثال های عملی” در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

 

 

برای شرکت در کارگاه اینجا را کلیک کنید.