وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه انجام آنالیز توصیفی با مثال های عملی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، کارگاه آموزش انجام آنالیز توصیفی با مثال های عملی با حضور هیئت علمی و دستیاران روز پنجشنبه 11 خردادماه 1402 در ساختمان معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقای توانمندی هیئت علمی و دستیاران برگزار شد.
مباحث مطرح شده در کارگاه به شرح زیر میباشد:
– انواع داده ها
– انواع توزیع های آماری
– توزیع نرمال
– روش های ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها
– شاخص های مرکزی و پراکندگی
– مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر سید احمد سید علی نقی بود.