وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه آموزش بخیه زدن ویژه کارورزان گروه اورولوژی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع کارگاه آموزش بخیه زدن، برای کارورزان گروه اورولوژی، درتاریخ 5 شهریورماه 1402 در مرکز مهارت های بالینی معاونت اموردانشگاهی مجتمع برگزار گردید.

 

 

 

مهارت های عملی آموزش داده شده در این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:

– آشنایی با برخی از ابزار ها و ست های جراحی و نحوه استفاده از آنها
– آموزش انواع نخ ها و سوزن ها ی بخیه
– آموزش انواع سوچور زدن و انواع گره زدن و تمرین عملی آن توسط دانشجویان

این کارگاه های آموزشی با تدریس آقای دکتر امینی (هیات علمی گروه اورولوژی) و با هماهنگی خانم دکتر بحری (کارشناس مرکز مهرت های بالینی) معاونت امور دانشگاهی مجتمع، برگزار گردید.