وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برنامه های آموزشی بیمارستان

در بيمارستان هاي آموزشي، شيوه هاي مختلف و متنوعي بكار گرفته ميشود تا فراگيران بتوانند با استفاده از آن ها به تدريج توانائي هاي لازم را در خود ايجاد نمايند. برخي از اين شيوه ها به شرح زيرند:

  • گزارش صبحگاهي (Morning  Report):
  • گزارش صبحگاهي شامل گزارشي از شرح حال بيماراني كه شب قبل به اورژانس مراجعه كرده اند يا بيماران جالبي كه در بخش بستري هستند مي باشد. در گزارشات صبحگاهي، معمولاً در مورد تشخيص هاي افتراقي، ريسك فاكتورها، علل ايجاد بيماري، درمان، پيشگيري اوليه، پيش آگهي و … بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد. در اين مباحثه استاجرها، انترن ها، رزيدنت ها و اساتيد مشاركت مي كنند. برنامه گزارش صبحگاهي گروهها و بخشها در مجتمع در جدول صفحه آخر درج گرديده است.

 

  • راند آموزشی:
  • پس از گزارش صبحگاهي افرادي كه در آن شركت كرده بودند بر بالين بيماران مي روند تا با طرز معاينه صحيح و مطالبي كه كاربرد عملي بيشتري دارند از نزديك آشنا شوند. هدف از Round Working (كار بر بالين بيمار) Planning، (تصميم گيري در مورد بيمار) و Teaching (آموزش) مي باشد.

 

  • Grand Round مجتمع:
  • بزرگترین کنفرانس عمومی بیمارستان است که با مشارکت تمامی گروههای آموزشی چهارشنبه هر هفته از ساعت 13-12 در تالار شهید برگزار می گردد.

 

  • تومور بورد:
  • این کنفرانسهاي بصورت ماهاینه در اولین پنج شنبه هر ماه با مشارکت گروههای جراحی– پاتولوژی و گروههای خاص مدعو برگزار می گردد.

 

  • Grand Round بخش ها:
  • در هفته يك روز بيماران توسط تمامي اساتيد و دانشجويان يك بخش ويزيت ميشوند و در مورد آن ها بحث ميشود كه به آن Grand Round گويند و معمولاً بيش از راندهاي معمولي به طول مي انجامد و متخصصين مختلف به صورت گروهي بر حسب تنوع تخصص خود درباره بيمار اظهار نظر مي نمايند.

 

  • فعاليت هاي درمانگاهي:
  • پس از انجام راند بسته به نوع بخش، تعداد دانشجويان و تعداد درمانگاه هاي مربوط به بخش، دانشجويان در گروه هاي مختلف به درمانگاه مي روند تا طرز برخورد، معاينه، تصميم گيري و درمان بيماران سرپايي را بياموزند.

 

  • Journal Club:
  • ژورنال كلاب معمولاً در روزهاي مشخصي در بخش در ابتدا يا پس از پايان كار روزانه در كلاس در برگزار مي شود و دستياران و دانشجويان با راهنمايي اساتيد از ژورنال هاي معتبر دنيا مقالاتي را انتخاب كرده و به صورت گروهي و در حضور اساتيد درباره آن بحث ميشود.

 

  • كنفرانس ها:
  • در ابتداي هر ماه بنا به نظر و صلاحديد اساتيد عناوين مهم مربوط به آن بخش مشخص ميشود و دستياران و دانشجويان از روي رفرانس هاي جديد مطالب را انتخاب كرده و كنفرانس مي دهند و در پايان هر مبحث نكات اصلي بوسيله اساتيد توضيح داده ميشوند. اين كنفرانس ها در روزهاي مشخصي در كلاس هاي درس بيمارستان برگزار مي شوند. هر هفته در روزهاي چهارشنبه ساعت 30/11 كنفرانس هفتگي با حضور اساتيد رسته هاي مختلف در تالار شهيد مجتمع برگزار ميگردد.

 

  • Case  presentation:
  • بعضي از بخش ها در طول هفته ساعاتي را به بررسي موارد جالب همان بيمارستان با بيمارستان هاي ديگر و يا موارد موجود در مجلات و مقالات خارجي اختصاص مي دهند. بحث بر روي مواردي كه بيمار نيز در بيمارستان حضور دارد بهترين بهره آموزشي را دارد.

 

  • Follow  up  Report:
  • گزارشي است كه در مراجعات بعدي بيماران در مورد تغييرات حال بيمار، ايجاد علائم جديد،… نوشته ميشود و مورد بحث قرار مي گيرد.

 

  • Discharge Report:
  • گزارشي است كه هنگام مرخص شدن بيماردر پرونده او نوشته ميشود و خلاصه اي ازشرح حال بيمار، تغييرات حال بيمار،علائم(Symptoms) و نشانه ها (Signs) اقدامات انجام شده وپيشنهادات بعدي در آن آورده مي شود.

 

  • Mortality Report:
  • گزارشي است شامل شرح حال مختصري از بيمار، بيماري، علائم، علت مرگ و راه هاي پيشگيري از تكرار موارد مشابه مي باشد.
  • بخش ها بر حسب عملكرد تخصصي خود ممكن است از شيوه هاي ديگر آموزشي نيز استفاده نمايند ولي آنچه كه مهم است اين است كه فراگيران بايستي با استفاده از اين شيوه ها به قدرت استدلال باليني و تصميم گيري منطقي خود ساعت به ساعت بيفزايند.