وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

بخش های آموزشی

این مجتمع 66 بخش آموزشی و درمانی دارد که تعدادی از اعضای هیئت علمی در راستای وظایف آموزشی و درمانی عهده دار امور اجرایی این بخشها نیز می باشند. اسامی این بخشها به شرح زیر است:

 

 

نام بخش نام رئیس بخش
1 ارتوپدی مردان و زنان دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
2 اورولوژی دکتر محسن آیتی
3 ICU مجتمع دکتر محمدتقی بیگ محمدی
4 بیماریهای عفونی و گرمسیری دکتر آرش سیفی
5 بیهوشی دکتر سیدخلیل پسته ای
6 پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال مجتمع دکتر علیرضا عبدالهی
7 پزشکی ورزشی دکتر توحید سیف
8 پزشکی هسته ای دکتر سعید فرزانه فر
9 پوست دکتر زهرا صفاریان
10 پیوند کلیه دکتر محمدرضا خاتمی
11 جراحی 1 دکتر علی جعفریان
12 جراحی 2 دکتر سیدحسن امامی رضوی
13 جراحی 3 دکتر محمدصادق فاضلی
14 جراحی 4 دکتر امیر کشوری
15 جراحی 5 دکتر فرامرز کریمیان
16 جراحی 1 کانسر مردان دکتر فریدون معماری
17 جراحی 2 کانسر مردان دکتر ایرج حریرچی
18 جراحی 3 کانسر مردان دکتر محمدعلی محققی
19 جراحی 1 کانسر زنان دکتر حبیب اله محمودزاده
20 جراحی 2 کانسر زنان دکتر محمد شیرخدا
21 جراحی 3 کانسر زنان دکتر رامش عمرانی پور
22 جراحی پلاستیک دکتر قاسمعلی خراسانی
23 جراحی توراکس دکتر محمدباقر رحیم
24 جراحی قلب دکتر مهرداد صالحی
25 جراحی گوش و حلق و بینی دکتر امیرآروین سازگار
26 جراحی مغز و اعصاب دکتر مهدی زینلی زاده
27 خون و مدیکال آنکولوژی دکتر امیرحسین امامی
28 داخلی جنرال زنان و مردان دکتر نسیم خواجوی راد
29 داخلی ریه و آندوسکوپی ریه دکتر بشارت رحیمی
30 داخلی گوارش و کبد دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
31 رادیوانکولوژی دکتر علی کاظمیان
32 رادیولوژی مجتمع دکتر حسن هاشمی
33 روان تنی دکتر احمد نوربالا
34 روماتولوژی دکتر عبدالرحمان رستمیان
35 زنان و زایمان دکتر مریم دلدار
36 ژنتیک دکتر عباس شکوری
37 طب اورژانس دکتر محمد افضلی مقدم
38 طب فیزیکی و توانبخشی دکتر سیده زهرا امامی رضوی
39 غدد و متابولیسم دکتر علیرضا استقامتی
40 قلب و مردان و زنان-CCU و آنژیوگرافی دکتر مسعود اسلامی
41 کودکان دکتر مجتبی فاضل
42 مراقبت های دارویی دکتر زهرا جهانگرد
43 نفرولوژی و همودیالیز دکتر محمدرضا عباسی
44 نورولوژی دکتر محمدحسین حریرچیان
45 نوزادان و NICU دکتر حسین دلیلی
46 هپاتوبیلیاری و پیوند کبد دکتر علی جعفریان