وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

اولویت های پژوهشی

اولویتهای پژوهشی دفتر توسعه تحقیقات بالینی

 

1- مقاومت و عوارض دارويي در بيمارستان
2- عوامل خطر سكته مغزي با تاكيد بر عوامل بيولوژيك، رفتاري، اجتماعي و راه هاي پيشگيري
3- عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي با تاكيد بر پيشگيري و راه هاي جديد درماني
4- پژوهش در زمينه سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت براي پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريها
5- ساخت و بررسي كارايي تجهيزات پزشكي مورد نياز در بخش هاي پيشگيري، درمان، تشخيص وتوانبخشي
6- حاملگی‌های پرخطر و سلامت مادر و نوزاد
7- افزایش آگاهی در زمینه سلامت جنسی
8- حفظ باروری در بیماران کانسر
9- توسعه روشهای تصویربرداری مغزی جدید در زمینه تومور
10- بررسی وضعیت شیوع اچ.آی.وی و عوامل مرتبط با آن در میان گروههای پرخطر دیگر (همسران معتادان تزریقی، معتادان غیر تزریقی، کودکان خیابانی، متکدیان و بی خانمانان)
11- بررسی اثر بخشی مداخلات (داروئی، غیرداروئی) مناسب بر روی انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک
12- اولويت هاي پژوهشي مندرج در برنامه ملي كنترل سرطان
13- توزيع بروز سرطان ها در كشور بر اساس مقاله منتشر شده توسط دبيرخانه برنامه ملي ثبت سرطان جمعيتي