وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

واحد خدمات آموزشي و امور دانشجويي مجتمع مكاني است كه عهده دار انجام امور اداري-آموزشي فراگیران از هنگام ورود به بيمارستان تا پايان دوره آنان مي باشد. اين قسمت از سال 1365 معاونت آموزشي در بيمارستان راه اندازی گردیده و هم اکنون نیز زير نظر معاونت اموردانشگاهی مجتمع انجام وظيفه مي نمايد.

 

 

رئیس اداره: نصیر فرجی گواهر

 

 

خدمات اداري– آموزشي كه در اين قسمت به فراگیران ارائه می گرديد عبارتند از:

 • تشکیل پرونده الکترونیک جهت فراگیران در بدو ورود
 • معرفي فراگیران به پاويون، كتابخانه، كارتزني، حسابداري و انتظامات جهت دریافت آرم تردد خودرو
 • تهيه مُهر نظام پزشکی برای دستياران و هیئت علمی
 • ارائه اتيكت مشخصات فردی عکسدار برای فراگیران و هیئت علمی
 • ارائه روپوش سفید پزشکی برای دستیاران و هیئت علمی
 • ارسال گواهي انجام كار، مرخصي استحقاقي و مرخصي استعلاجي دستیاران به دانشکده
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل و گواهي حقوق
 • معرفی دستیاران به روتيشن
 • دریافت و ارسال نمره کارآموزان، کارورزان و دستیاران روتیشن به دانشکده پزشکی
 • برگزاری کلاس های مبانی طب داخلی و حضور و غیاب کلاسها
 • تهیه و تنظیم روزانه لیست کشیک گروه پزشکی
 • تعویض کشیک

گذشته از این، عده ای تحت عنوان منشی آموزشی در بیشتر بخشها عهده دار امور آموزشی بخشها می باشند که ارتباط مستمر با این اداره و معاونت امور دانشگاهی در جهت اجرای سیاستهای آموزشی دارند.