وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری کارگاه Scientific writing در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر امور پژوهشی و فن آوری معاونت اموردانشگاهی مجتمع، کارگاه Scientific writing با حضور اعضای هیئت علمی و دستیاران، پنجشنبه 9 شهریور 1402 در معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

 

 

 


برگزاری کارگاه آموزش بخیه زدن ویژه کارورزان گروه اورولوژی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع کارگاه آموزش بخیه زدن، برای کارورزان گروه اورولوژی، درتاریخ 5 شهریورماه 1402 در مرکز مهارت های بالینی معاونت اموردانشگاهی مجتمع برگزار گردید.

 

 

 


آموزش پرونده الکترونیک

پرونده الکترونیک بایوآرک

فیلم های آموزشی

فرسودگی شغلی

فرآورده های خونی

آشنایی با کد 247

درمان بیماران سکته حاد قلبی

نگهداری دستگاه اکوکاردیوگرافی

بانک خون

آبله میمونی

دوز چهارم واکسن کرونا

پزشکی قانونی

تاریخچه تالار شهید

افتخارات ورزشی دکتر رفیعیان

نکوداشت روز درختکاری