وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کمیته کارآموزی – کارورزی

 

  • نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام بهبودی
  • رشته: متخصص جراحی عمومی
  • سمت: دبیر کمیته کارآموزی- کارورزی

اعضای کمیته کارآموزی- کارورزی:

 

ID Card Limooee.Com

دکتر اعظم طرفداری
متخصص زنان و زایمان
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر نسیم خواجوی راد
متخصص داخلی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر مهرداد جعفری
متخصص ENT
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر محمد زارعی
متخصص ارتوپدی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر بهشاد پازوکی
متخصص داخلی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر شاهین حمزه لو
متخصص پوست
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر محسن احمدی تفتی
متخصص جراحی عمومی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر محمدکاظم نوربخش
فوق تخصص کودکان
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر سحر کریم پور
متخصص داخلی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر آتوسا اخگر
متخصص طب اورژانس
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر فرشته غیاثوند
متخصص عفونی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر سمانه پارسا
متخصص داخلی
عضو کمیته