وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کمیته دستیاری

  • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم مهرپویا
  • رشته: متخصص قلب و عروق
  • سمت: دبیر کمیته دستیاری


اعضای کمیته دستیاری:

 

ID Card Limooee.Com

دکتر مجتبی عقیلی
متخصص طب اورژانس
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر سیروس جعفری
متخصص عفونی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر محمد صادقی
متخصص ENT
استاد

ID Card Limooee.Com

دکتر صادق صابری
متخصص ارتوپدی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر محمد میراسکندری
متخصص بیهوشی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر فرید آزموده اردلان
متخصص پاتولوژی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر هادی میرفضائلیان
متخصص طب اورژانس
استادیار

ID Card Limooee.Com

دکتر محمد عاشوری
متخصص جراحی عمومی
استادیار

ID Card Limooee.Com

دکتر زهرا امامی رضوی
متخصص طب فیزیکی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر صدیقه حنطوش زاده
متخصص زنان و زایمان
استاد

ID Card Limooee.Com

دکتر مهسا عباس زاده
متخصص داخلی
استادیار

ID Card Limooee.Com

دکتر پیام صراف
متخصص نورولوژی
دانشیار

ID Card Limooee.Com

دکتر کسری کروندیان
متخصص بیهوشی
دانشیار