وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کمیته اخلاق سازمانی

این کمیته در سال 1394 تشکیل شده

 

اعضای کمیته:

صالحی

دکتر محمدرضا صالحی
متخصص بیماریهای عفونی
رئیس کمیته اخلاق پزشکی

مومنی

دکتر سیدعلی مومنی
متخصص اورولوژی
دبیر کمیته

صفا

دکتر طاهره صفا
حقوقدان
عضو کمیته

ملک محمدی

حجت الاسلام محمد ملک محمدی
اخلاق پزشکی در اسلامی
عضو کمیته

عباسی

دکتر مهرشاد عباسی
متخصص پزشکی هسته ای
عضو کمیته

شجاعی امیراحمد

دکتر مجتبی پارسا
اخلاق پزشکی
عضو کمیته

حسین خلیلی

دکتر حسین خلیلی
داروسازی بالینی
عضو کمیته

رضازاده

خانم مریم رضازاده
ماما
عضو کمیته

طهماسبی   مامک

دکتر مامک طهماسبی
فلوشیپ طب تسکینی
مشاور کمیته

فرخ زاد

خانم ناهید فرخ زاد
کارشناس پژوهشی
کارشناس کمیته

دکتر درخشان

دکتر نازی درخشان
دکتری تخصصی علوم اعصاب
کارشناس کمیته

مرضیه صالحی

سیده مرضیه صالحی

کارشناس کمیته