وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کمیته اخلاق سازمانی

این کمیته در سال 1397 تشکیل شده

 

اعضای کمیته:

02

دکتر سیدرضا رئیس کرمی
متخصص کودکان
رئیس کمیته اخلاق پزشکی

احمدی نژاد زهرا

دکتر زهرا احمدی نژاد
متخصص عفونی
دبیر کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر طاهره صفا
حقوقدان
عضو کمیته

متوسل آرانی محمود

دکتر محمود متوسل آرانی
اخلاق پزشکی در اسلامی
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر مهرشاد عباسی
متخصص پزشکی هسته ای
عضو کمیته

ID Card Limooee.Com

دکتر علی اکبر نجاتی صفا
متخصص روانپزشکی
عضو کمیته

شجاعی امیراحمد

دکتر امیراحمد شجاعی
اخلاق پزشکی
عضو کمیته

مهرپویا مریم

دکتر مریم مهرپویا
متخصص قلب و عروق
عضو کمیته

ولی پور پروین

خانم پروین ولی پور
پرستار
عضو کمیته

10

خانم جیران زبردست
کارشناس پژوهشی
کارشناس کمیته

02

خانم ناهید فرخ زاد
کارشناس پژوهشی
کارشناس کمیته