وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کمیته آموزش به بیمار

اعضای کمیته از سال 1398

 

 

اعضای کمیته:

دکتر فرشاد علامه

دکتر فرشاد علامه
فوق تخصص گوارش

دکتر حمید عمادی

دکتر حمید عمادی
متخصص عفونی

دکتر امیدواری

دکتر امیدواری
مرکز تحقیقات سرطان

دکتر رستمیان

دکتر عبدالرحمان رستمیان
فوق تخصص روماتولوژی

مهرپویا مریم

دکتر مریم مهرپویا
متخصص قلب و عروق

دکتر کشوری

دکتر امیر کشوری
متخصص جراحی عمومی

دکتر بهشاد پازوکی

دکتر بهشاد پازوکی
متخصص داخلی

دکتر توحید سیف

دکتر توحید سیف برقی
متخصص پزشکی ورزشی

دکتر حسن امامی رضوی

دکتر حسن امامی رضوی
متخصص جراحی عمومی

دکتر زهرا خزاعی پور

دکتر زهرا خزاعی پور
مرکز ضایعات نخاعی

دکتر توکلی نیا

دکتر توکلی نیا
متخصص پزشکی اجتماعی

خانم نیکوسرشت

خانم نیکو سرشت
کارشناس آموزش سلامت

آقای فراهانی

آقای فراهانی
سوپروایزر

خانم سعیدیان

خانم سعیدیان
سوپروایزر

خانم رنجبر

خانم رنجبر
سوپروایزر

غلامرضا نعمانی پور

آقای غلامرضا نعمانی پور
مدیر آموزش