وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کتابخانه های مجتمع

  • چشم انداز و مأموریت ها:
  • نگاه اجمالی:
   کتابخانه مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از برجسته ترین کتابخانه های تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. خدمات این مجموعه در جهت حمایت از برنامه های علمی مجتمع و نیز دانشگاه می باشد.

 

 

  • چشم انداز:
   این کتابخانه درصدد ارائه بالاترین استانداردها و خدمات متنوع جهت پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) است. مجموعه کتابخانه های دایر در مجتمع درواقع همکارانی هستند که در کشف دانش و پیشرفت در آموزش فعالیت دارند. کارشناسان کتابخانه برای دستیابی به بالاترین کیفیت خدمات تلاش می کنند.

 

 

 

  • اهداف:
   * درک کاربران، داشتن اخلاق حرفه ای در برخورد با مشکلات آن ها و پاسخگویی به سؤالات مراجعین تا حد امکان
   * همکاری فعال در فرآیند یادگیری، مدیریت ارتباطات و دانش علمی، آزادی فکری و تحقق بخشیدن به یادگیری مداوم
   * ایجاد محیطی آرام و دلنشین برای کاربران
   * ایجاد مجموعه ای غنی از منابع مورد نیاز کاربران
   * برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز سازمان