• نام کارشناس: دکتر سیداحمد سید علی نقی
 • سمت: هیئت علمی پژوهشی
 • رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

 • شرح وظایف:
 • 1- بررسی پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی از نظر اصول کلی، عنوان، اهداف، فرضیات و سوالات، تعیین و تائید حجم نمونه، روش اجرا و جدول متغیرها
 • 2- انجام آنالیز نتایج پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • 3- بررسی، مشاوره و تائید آنالیزهای انجام شده برای پایان نامه ها یا طرح های تحقیقاتی
 • 4- مشاوره در مورد نحوه ثبت در سامانه پژوهشیار
 • 5- مشاوره در مورد نحوه نگارش روش و نتایج مقالات
 • 6- مشاوره در مورد ایرادات متدولوژیک مطرح شده در مورد طرح ها، پایان نامه ها یا مقالات

 

 

 • ساعت کاری:
 • سه شنبه از ساعت 9 لغایت 14

 

 • نام کارشناس: دکتر لیلا صاحبی
 • سمت: هیئت علمی پژوهشی
 • رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

 • شرح وظایف:
 • 1- بررسی پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی از نظر اصول کلی، عنوان، اهداف، فرضیات و سوالات، تعیین و تائید حجم نمونه، روش اجرا و جدول متغیرها
 • 2- انجام آنالیز نتایج پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • 3- بررسی، مشاوره و تائید آنالیزهای انجام شده برای پایان نامه ها یا طرح های تحقیقاتی
 • 4- مشاوره در مورد نحوه ثبت در سامانه پژوهشیار
 • 5- مشاوره در مورد نحوه نگارش روش و نتایج مقالات
 • 6- مشاوره در مورد ایرادات متدولوژیک مطرح شده در مورد طرح ها، پایان نامه ها یا مقالات
 • 7- مسئولیت کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 • ساعت کاری:
 • یکشنبه از ساعت 8:30 لغایت 14:30

 • نام کارشناس: جیران زبردست
 • سمت: کارشناس کمیته اخلاق
 • رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزشی پزشکی

 

 • شرح وظایف:
 • 1- هماهنگی با داوران کمیته های اخلاق وغربالگری و ارسال پروپوزال طرح ها و پایان نامه هاجهت داوری
 • 2- برگزاری جلسات مربوط به کمیته های اخلاق سازمانی و کمیته غربالگری
 • 3- صدور کدهای اخلاقی از طریق سایت وازرت خانه پس از تایید درکمیته
 • 4- تهیه گزارش عملکرد و صورت جلسه های مربوط به کمیته های اخلاق و غربالگری
 • 5- پیگیری سایر امور مربوط به کمیته های اخلاق سازمانی و غربالگری

 

 

 • ساعت کاری:
 • شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 14:30
 • پنجشنبه از ساعت 7:30 لغایت 12:30

 • نام کارشناس: ناهید فرخ زاد
 • سمت: کارشناس غربالگری
 • رشته تحصیلی: کارشناس مامایی

 

 • شرح وظایف:
 • 1- داوری اخلاقی اولیه طرح ها و پایان نامه ها
  2- تعیین داور جهت داوری تخصصی اخلاقی طرح ها و پایان نامه ها
  3- بررسی نظرات داوران اخلاق و پاسخ های مجریان
  4- درج جمع بندی نتایج داوری جلسات کمیته اخلاق در سامانه پژوهشیار
  5- آموزش ضرورت رعایت ملاحظات اخلاقی در پژوهش ها به مجریان، از قبیل: نحوه تکمیل صحیح فرم رضایت نامه، انتخاب فرم، رضایت نامه متناسب با نوع مطالعه، نحوه نگارش بخش ملاحظات اخلاقی و راه حل مشکلات آن در پروپوزال و …

 

  • ساعت کاری:
  • یکشنبه از ساعت 8 لغایت 14

 

 • نام کارشناس: لیلا وکیلی
 • سمت: مسئول فنی و اجرایی کتابخانه ها
 • رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت اطلاعات
  • ساعت کاری:
  • همه روزه از ساعت 8 لغایت 14:30

 • نام کارشناس: مرضیه صالحی
 • سمت: مسئول کتابداری پزشکی
 • رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاعات رسانی پزشکی
  • ساعت کاری:
  • همه روزه از ساعت 8 لغایت 14:30

 • نام کارشناس: مختار رضایی مقدم
 • سمت:  کتابدار
  • ساعت کاری:
  • همه روزه از ساعت 8 لغایت 14:30