وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارشناسان پژوهشی


مشاوران آمار و اپیدمیولوژی:

هراتی

دکتر الهام هراتی
PhD فیزیولوژی

محمدی

سعید محمدی
کارشناس ارشد آمار زیستی

 


کارشناسان کمیته اخلاق پزشکی:

 

فرخ زاد

نام کارشناس: ناهید فرخ زاد
سمت: کارشناس غربالگری

مرضیه صالحی

نام کارشناس: سیده مرضیه صالحی
سمت: کارشناس کمیته

درخشان

نام کارشناس: دکتر نازی درخشان
سمت: کارشناس کمیته

 

کارشناسان کتابخانه:

 

هانیه حسینی

دکتر هانیه حسینی
رئیس کتابخانه
متخصص بیماریهای داخلی

وکیلی

لیلا وکیلی
مسئول اجرایی کتابخانه های مجتمع
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات)
تلفن : 61197193

صالحی

سیده مرضیه صالحی
مسئول کتابداری پزشکی
کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی
تلفن : 61197192

شاهری

رقیه شاهری
متصدی میز امانت کتابخانه مجتمع
کاردان امورفرهنگی
تلفن : 61197191

ملک پور

هانیه ملک پور
مسئول پایان نامه و کتابخانه عمومی
کتابداری در شاخه پزشکی
تلفن : 61197191