وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارشناسان آموزش

کارشناسان حوزه معاونت اموردانشگاهی:

نصیر فرجی

نصیر فرجی
کارشناس مسئول آموزش
معاونت اموردانشگاهی

معصومه خلج

معصومه خلج
کارشناس آموزش
معاونت اموردانشگاهی

سعیده دهقانی نسب

سعیده دهقانی نسب
کارشناس آموزش
معاونت اموردانشگاهی

فرانک بستان منش

فرانک بستان منش
مسئول بایگانی
معاونت اموردانشگاهی

فرنگیس قربانی

فرنگیس قربانی
مسئول دفتر گروه بیهوشی
معاونت اموردانشگاهی

زهرا زارعی

زهرا زارعی
مسئول دفتر گروه داخلی
معاونت اموردانشگاهی

 


کارشناسان بخش های آموزشی:

 

ID Card Limooee.Com

معصومه شیدایی
کارشناس آموزش
بخش کودکان

ID Card Limooee.Com

گیتی زروانی
کارشناس آموزش
بخش رادیولوژی

ID Card Limooee.Com

مریم صیادی
کارشناس آموزش
بخش عفونی

ID Card Limooee.Com

رویا اسکویی
کارشناس آموزش
بخش جراحی 3و4

ID Card Limooee.Com

مریم بیگی
کارشناس آموزش
بخش جراحی 1و5

ID Card Limooee.Com

مرضیه محمدی
کارشناس آموزش
بحش جراحی 2

ID Card Limooee.Com

کبری کسمائی
کارشناس آموزش
بخش نفرولوژی

ID Card Limooee.Com

اکرم خوان یغما
کارشناس آموزش
بخش غدد و روماتولوژی

ID Card Limooee.Com

مریم رشیدی
کارشناس آموزش
بخش نورولوژی

ID Card Limooee.Com

منیر لشگری
کارشناس آموزش
بخش ارتوپدی

ID Card Limooee.Com

زهرا پژوهنده
کارشناس آموزش
بخش ارتوپدی

ID Card Limooee.Com

کبری لشکری
کارشناس آموزش
بخش خون و انکولوژی

ID Card Limooee.Com

بهاره اقبال قادر
کارشناس آموزش
بخش قلب و عروق

ID Card Limooee.Com

نازنین بشیری
کارشناس آموزش
بخش ریه

ID Card Limooee.Com

مژگان پارسی
کارشناس آموزش
بخش نوزادان

ID Card Limooee.Com

مهرنوش جهانشاهی
کارشناس آموزش
بخش جراحی پلاستیک

ID Card Limooee.Com

نجمه حضرتی
کارشناس آموزش
بخش ICU کانسر

ID Card Limooee.Com

فاطمه زرگران
کارشناس آموزش
بخش جراحی قلب

ID Card Limooee.Com

خدیجه توشه خواه
کارشناس آموزش
بخش رادیوانکولوژی

ID Card Limooee.Com

مهتاب امانی
کارشناس آموزش
بخش اورژانس

ID Card Limooee.Com

مائده زمانی
کارشناس آموزش
بخش اورژانس

ID Card Limooee.Com

سحر شفقتی
کارشناس آموزش
بخش پزشکی ورزشی

ID Card Limooee.Com

زهرا صادقی
کارشناس آموزش
بخش آندوسکوپی گوارش

ID Card Limooee.Com

فرناز طالب نژاد
کارشناس آموزش
بخش گوارش

ID Card Limooee.Com

آزاده عسگری
کارشناس آموزش
بخش جراحی توراکس

ID Card Limooee.Com

معصومه علیپور
کارشناس آموزش
بخش گوش وحلق وبینی

ID Card Limooee.Com

منیر غلامحسین فرد
کارشناس آموزش
بخش گوش وحلق وبینی

ID Card Limooee.Com

مهدیه تجلی
کارشناس آموزش
بخش داخلی جنرال

ID Card Limooee.Com

زهرا ولدخانی
کارشناس آموزش
بخش زنان و زایمان

ID Card Limooee.Com

محبوب جعفرپور
کارشناس آموزش
بخش زنان و زایمان

ID Card Limooee.Com

بهناز قادری
کارشناس آموزش
بخش اورولوژی

ID Card Limooee.Com

قیومی
کارشناس آموزش
بخش جراحی مغزواعصاب

 

 

کارشناسان  پاویون های مجتمع:

ID Card Limooee.Com

نرگس بختیاری
کارشناس مسئول فراگیران خانم
پاویون مرکزی

ID Card Limooee.Com

جواد سعادت
کارشناس مسئول فراگیران آقا
پاویون مرکزی

 

کارشناسان تالارها:

ID Card Limooee.Com

زین العابدین آقایاری
مسئول هماهنگی تالارها
تالار اورژانس

ID Card Limooee.Com

فاطمه گودرزی
مسئول سمعی و بصری
تالار شهید

ID Card Limooee.Com

مرتضی رستمیان
مسئول سمعی و بصری
تالار کابلی