وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

پایان نامه ها

 

لیست پایان نامه های مصوب در سال 1398 دفتر توسعه تحقیقات بالینی مجتمع

تعداد پایان نامه ها: 245

 

 

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه میزان حجم خون دریافتی در بیماران با و بدون دریافت پلاکت حین عمل جراحی پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1395-1387

نام دانشجو: رضا خداپرست

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر اتابک نجفی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش گیرنده های نیتریک اکساید در اثر مدافینیل بر نکروز پوستی در مدل تجربی فلپ پوستی در موش های صحرایی

نام دانشجو: آرمین آریان نژاد

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر احمدرضا دهپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر key suture درکاهش طول و امتداد اسکار در بیماران تحت عمل جراحی ورتیکال ریداکشن ماموپلاستی

نام دانشجو: طاهره مهاجر تبریزی

مقطع/گروه: فوق تخصص/جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر احمدرضا طاهری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پیامد شیمی درمانی نئواجوانت بر پایه سیس پلاتین همراه با تاکسول در بیماران با تشخی کارسینوم: non-squamous cell سرویکس در مرحله ی Ib2 الی IIa -یک مطالعه کوهورت گذشته نگر

نام دانشجو: ملیحه آزاده راه

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر اعظم اسادات موسوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل خطر و پیامد های درمان در موارد حاملگی اکتوپیک لوله ای بیمارستان ولیعصر در سال 99-1400

نام دانشجو: علیرضا هادی زاده

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر اعظم طرفداری منشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط سطح سرمی FGF23 و پروتئینوری در افراد با و بدون دیابتیک نفروپاتی مراجعه کننده به درمانگاه های نفرولوژی و غدد بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: مریم پورکارجدید

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر اعظم علمداری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای مرحله ی بالینی و مرحله ی پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان مثانه که تحت جراحی رادیکال سیستکتومی قرار گرفته اند

نام دانشجو: امیرعلی عظیمی

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر افسانه مداح صفایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان عود در روش رادیوتراپی کل لگن و رادیوتراپی مثانه تنها در بیماران کانسر مثانه که با پروتکل حفظ مثانه در انیستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی از سال 1388 تا 1397 درمان شده اند

نام دانشجو: بهنام پرندوش

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر افسانه مداح صفایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نگرش دستیاران تخصصی بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد در سال 1398

نام دانشجو: امیر صالحی فرید

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پیگیری تاثیر درمان با داروهای ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به ترومبوز دریچه مصنوعی فلزی قلب بستری در بخش قلب بیمارستان امام خمینی (ره) 1398

نام دانشجو: رضا مشتاقی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر دوام دریچه های بیوپروستتیک میترال در بیمارستان امام خمینی درسال های 98 و 99

نام دانشجو: ابوالفضل گیلانی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های دموگرافیک و میکروبیال بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تحت درمان جراحی و غیر جراحی و ارتباط آن با پیامد درمان و سیر بستری بیماران در سال 1398

نام دانشجو: جهانبخش اخوان

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398

نام دانشجو: محمدحسین نوری احمدآبادی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای اکوکاردیوگرافی و پیامد بیماران جراحی شده ترمیم دریچه میترال در بیمارستان امام خمینی(ره) در سالهای 1393تا 1398

نام دانشجو: پریچهر قهاری

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر پیشگیرانه دوز واحد کتورولاک با مورفین در جلوگیری از درد بعداز عمل جراحی ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در انستیتو کانسر در سال 97

نام دانشجو: سیده نرگس توکلی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر امید نبویان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر Diced cartilage in fascia در Dorsal aesthetic lines و Dorsal projection بینی در بیماران راینوپلاستی

نام دانشجو: گلی گلپایگانی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر امیرآروین سازگار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی آینده نگر نتایج حاصل از کارگذاری دراز مدت seton در بیماران مبتلا به فیستول پری آنال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران 98-97

نام دانشجو: امیر قاسملویی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر امیر کشوری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان دانش و نگرش اینترن های بیمارستان امام خمینی شهر تهران در مورد رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1398

نام دانشجو: علی موسوی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین اورندی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تغییرات ایجاد شده در برنامه تشخیصی -درمانی بیماران با ترومای متعدد، پس از انجام سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 1398

نام دانشجو: بیتا سلطانپور

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر آتوسا اخگر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی علل عفونی و غیر عفونی افزایش آنزیم‌های کبدی در بیماران دریافت‌کننده پیوند کبد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

نام دانشجو: مینا حسنی

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر آذر حدادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارزش تشخیصی unenhanced MRI با دو تکنیک T2-weighted imaging (T2WI) و DWI و مقایسه با نتایج پاتولوژی در local staging کانسر اندومتریال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سالهای 92-98

نام دانشجو: الهه احمدی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر آروین آریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسیهم خوانی بین ارزیابی عملکرد عضله لواتور آنی در بررسی سونوگرافی TLUS و معاینه بالینی در خانم های مبتلا به علائم ضعف کف لگن

نام دانشجو: محمد خدابنده لو

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر آروین آریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به صرع فوکال در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398-1399

نام دانشجو: بابک منصوریان

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر آفاق گرجانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع افسردگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: احمد ضیاالدینی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر آفاق گرجانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر درOutcomeبیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1398 تا سال 1400 با تنگی کانال نخاعی لومبوساکرال که تحت جراحی قرار گرفته اند

نام دانشجو: سعید بشارتی

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج درمان جراحی دفورمیتی کیفوز مادرزادی با تکنیک رزکشن مهره (PVCR) از سال 1398تا 1399در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: علیرضا رهبر

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسینتایج درمان جراحی دفورمیتی اسکولیوز مادرزادی با تکنیک رزکشن مهره (PVCR)از سال 1398 تا 1399 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: هومن فرمند

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسیابزار دو آیتمی No apnea برای تشخیص وقفه تنفسی حین خواب در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: منا بیات

مقطع/گروه: ریه

استاد راهنما: دکتر بشارت رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مدت زمان انتقال پالس در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب متوسط و شدید، قبل و بعداز: درمان با تهویه مداوم با فشار مثبت

نام دانشجو: الهام کلانتری

مقطع/گروه: ریه

استاد راهنما: دکتر بشارت رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین پیشگویی یافته های آندوسکوپیک پس از نئوادجوانت کمورادیوتراپی بر حسب نتایج پاتولوژی حاصله از عمل جراحی در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم در بخش جراحی کولورکتال بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: حامد کاظمی خالدی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر بهنام بهبودی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع اختلالات خواب در بیماران ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis) و ارتباط آن با علائم بالینی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ALS بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1398 تا 1400

نام دانشجو: علی گودرزی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر پیام صراف

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از درمان جراحی هیدرادنیت چرکی اگزیلاری با دوروش فلپ پارااسکاپولار و فلپ لترال توراسیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و رازی در سالهای 1397-1398

نام دانشجو: ضیاء دادگر

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حجت مولایی گورچین قلعه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه بهبود توانایی Grip بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ تحت عمل جراحی بازو اندوسکوپی در 2 مرکز بیمارستان سینا و امام خمینی(ره) در سال های 98-1397

نام دانشجو: بابک حاجی براتی

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حجت مولایی گورچین قلعه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان مصرف رژیم های آنتی بیوتیکی مختلف ، هزینه های آن و سرانجام بیماران مبتلا به کانسر پیشرفته در دوره پایان حیات تحت مراقبت در بیمارستان امام خمینی (ره) در طی سال های 1396 و 1397

نام دانشجو: مسعود پراش

مقطع/گروه: تخصصی/ عفونی

استاد راهنما: دکتر حدیثه هوسمی رودسری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای تکامل عصبی شیرخواران نزدیک ترم با شیرخواران ترم سالم در بیمارستان امام خمینی تهران 1396-1397

نام دانشجو: سوژا ضیائی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه اندکس پرفیوژن با سیر بهبود ی در بیماری کانال شریانی باز PDA

نام دانشجو: جواد حکی الهی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین زودرس بودن و وزن کم در هنگام تولد نوزاد با هوش عملکردی و کلامی در کودکان 3 تا 6 ساله در شهر تهران

نام دانشجو: آریا معزی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی درمان اندووسکولار و اسکلروتراپی با تزریق بلئومایسین و لیپیدول در ضایعات عروقی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) طی سالهای 1395 تا 1397

نام دانشجو: فاطمه رمضان نژاد

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر حسین قناعتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان موفقیت بلوک سلیاک با دو روش کلاسیک (C-Arm Guided) و انجام این بلوک با روش قدامی (US-Guided) در بیماران مبتلا به دردهای احشایی مزمن شکمی

نام دانشجو: نوشین نایب یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/بیهوشی

استاد راهنما: دکتر حسین ماجدی اردکانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: فراوانی و علل بیماری مزمن کلیوی در مبتلایان به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران از سال 83تا 97

نام دانشجو: بشارت زارع زاده

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر حمید عمادی کوچک

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فشار خون ریوی در اکوکاردیوگرافی با و بدون دریافت اکسیژن در بیماران با هیپوکسی مزمن

نام دانشجو: محمد دودانگه بالاخانی

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ ریه

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ابطحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج تکنیک استئوتومی فورامن گریتر پالاتین بمنظور حرکت بیشتر به سمت داخل فلپ موکوپریوستئال کام سخت، در ترمیم بیماران با شکاف کام وسیع در بیمارستان امام خمینی و امیر اعلم از مهرماه 1397 لغایت آذر ماه 1398

نام دانشجو: سیدصاحب حسینی نژاد

مقطع/گروه: فوق تخصصی/جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فتحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت پایبندی به رژیم دارودرمانی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران

نام دانشجو: رضا صفدری

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر رامین رفیعی لتیانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی Diagnostic روش EBUS در لنف نود های مدیاستن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 99-98

نام دانشجو: حسین ابراهیم پور

مقطع/گروه: جراحی توراکس

استاد راهنما: دکتر رضا ارشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مقایسه ای استفاده همزمان از دگزامتازون وریدی تک دوز و شیاف ایندومتاسین در کاهش بروز پانکراتیت پس از ERCP در بیماران پرخطر طی سال 97 تا 98 در بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: فائژه مقیم پور بیژنی

مقطع/گروه: تخصصی/ گوارش

استاد راهنما: دکتر رضا تسلیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامدهای درمانی بیماران مبتلا به سرطان ریه تحت درمان در انستیتو کانسر بین سال های 1390 تا 1397

نام دانشجو: سیداحمدرضا مرجانمهر

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر رضا قلعه تکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تغییرات وزن بیماران مبتلا به وقفه ی تنفسی حین خواب بعد از جراحی وقفه ی تنفسی و عوامل موثر بر تغییرات وزن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: سیدشایان پورمیربابائی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر درمان های CPAP و جراحی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب با شدت متوسط ارجاع شده به کلینیک خواب بیمارستان امام خمینی در سال های 1397 و 1398

نام دانشجو: نفیسه هیوه چی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر درد بیماران تحت جراحی های وقفه تنفسی در خواب در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در بهار سال 98

نام دانشجو: مهسا نجف زاده

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه‌ای ایبوپروفن داخل وریدی و آپوتل داخل وریدی در بی‌دردی و تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت جراحی دیسککتومی تکlevel مراجعه کننده به اتاق عمل مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: مهدیه بنیادی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر زاهد حسین خان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات بتامتازون بر پاسخ همودینامیک و اکوکاردیوگرافیک مادران در بارداری منتهی به زایمان زودرس

نام دانشجو: ساینا نصیری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر زهرا پناهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ضایعات پوستی _مخاطی و ضمائم پوستی در بیماران دریافت کننده ی پیوند کبد، مراجعه کننده به درمانگاه پوست و کلینیک پیوند بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: آذین پاک مهر

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت پاسخ به درمان و میزان عوارض دارویی بیماران مبتلا به لشمانیوز پوستی مراجعه کننده به درمانگاه یا بستری در بخش پوست بیمارستان امام خمینی طی سال های 98-1397

نام دانشجو: زهرا وصفی مرندی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ضایعات پوستی- مخاطی و ضمائم پوستی در بیماران دریافت کننده ی پیوند قلب، مراجعه کننده به درمانگاه پوست و کلینیک پیوند بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: سیده زهرا جعفری

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر درمانی لیزر Co2 فراکشنال در بیماران مبتلا به ویتیلیگوی مراجعه کننده به کلینیک پوست و بخش فتوتراپی بیمارستان امام خمینی طی سالهای 99- 98

نام دانشجو: روژین موسوی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط استرس با عود درماتیت سبورئیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: مهسا عباسی نسب

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین شیوع و علل آلوایمونیزاسیون (آلو آنتی بادی های علیه RBC) در بیماران مراجعه کننده به بانک خون بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 1397و 1398

نام دانشجو: سمیرا معینی نسب

مقطع/گروه: تخصصی/پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر زهره نوذریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه Simplified POP, POPQ در زنان مبتلا به پرولاپس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1399-1398

نام دانشجو: فروهر دارابی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر زینت قنبری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد تشخیصی DWI MRI در ارزیابی استئومیلیت در بیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 98-99

نام دانشجو: علی وثوقی

مقطع/گروه: تخصصی/رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر سارا پرویز

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقشDCE MRI در افتراق استئومیلیت از استئوآرتروپاتی دربیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی سال 98-99

نام دانشجو: سینا نصرت شیبانی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر سارا پرویز

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مرتبط با نتایج بیوپسی سرویکس تحت دید کولپوسکوپی بیوپسی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال های 87 تا 98

نام دانشجو: سوسن رضایی

مقطع/گروه: تخصصی/زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر ستاره اخوان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان در بیماران کانسر پروستات کاندید درمان با داروهای سرکوب کننده آندروژن(ADT) با استفاده از 99mTc-PSMA SPECT Scintigraphy قبل و 2 ماه بعد از درمان

نام دانشجو: زینب هدایتی

مقطع/گروه: تخصصی/ پزشکی هسته ای

استاد راهنما: دکتر سعید فرزانه فر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر پروگنوستیک وقوع نارسایی حاد کلیوی ایجاد شده در حین درمان بیماران مبتلا به سپسیس در بخش های مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی در سال 97 – 98

نام دانشجو: مهفروز السادات مرعشی

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر سعیدرضا جمالی مقدم

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع سطح پایین فریتین سرم در خانم های در سن باروری مبتلا به میگرن پایان قاعدگی، مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: مائده عابدیان

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد لوب فرونتال با Frontal Assessment Battery ، قبل و بعد از کورپوس کالازوتومی در بیماران با صرع مقاوم به درمان کاندید کالازوتومی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1399- 1398

نام دانشجو: مهدخت مقیمی

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین افزایش سطح خونی HbA1c و پیش آگهی بعد از استروک ایسکمیک حاد در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398

نام دانشجو: رضا دشمن زیاری

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع خستگی پس از استروک و ارتباط ان با عملکرد هورمون های تیرویید در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک حاد بستری در بخش نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 99

نام دانشجو: سارا بنی عامریان

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی عفونت همزمان HTLV-1 در مبتلایان به HIV و تاثیر آن بر سیر عفونت HIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

نام دانشجو: الناز شاه محمدی

مقطع/گروه: ایدز

استاد راهنما: دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان رضایتمندی و فرسودگی شغلی کارکنان و درمانگران مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز بهداشت جنوب

نام دانشجو: کمند خلج

مقطع/گروه: ایدز

استاد راهنما: دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بقای یکساله بیماران کانسر معده با رژیم کموتراپی EOX مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام خمینی وکلینیک آرام تهران از فروردین 95 تا خرداد 98

نام دانشجو: علی فراهت

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین امامی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر قصه‌گویی دیجیتال بر توانایی تفکر انتقادی و یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع بالینی و تبیین درک آنان از نحوه تاثیر قصه‌گویی دیجیتال بر توانایی تفکر انتقادی

نام دانشجو: آفاق زارعی

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین امامی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارتباط گرید و مکان تومور گلیوم مغزی با میزان برداشت تومور در بیماران بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی در سالهای 95 تا 98

نام دانشجو: سیدمرسل مسلمی عقیلی

مقطع/گروه: جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر سیدامیرحسین جوادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج درمان جراحی آسیب مجاری صفراوی به دنبال کله سیستکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 91 تا 98

نام دانشجو: عمار عطیه

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر سیدحبیب اله دشتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پایش فلوچارت زمانی اداره بیماران سکته حاد قلبی (STEMI) منتقل شده با کد 247 به کت لب بیمارستان امام خمینی و مقایسه آن با استاندارد جهانی 2018

نام دانشجو: فرناز فهیم علوی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر سیدحسین سیدحسینی داورانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تاثیر آموزش دستیاران بیهوشی و جراحی در کاهش C/T ratio در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 97-98

نام دانشجو: امیرمهدی رضوی فر

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر سیدخلیل پسته ای

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان و بقا بدون علایم بیماران ملیوم مولتیپل که در بیمارستان امام خمینی ره تهران تحت پیوند مغز استخوان اتولوگ قرار گرفته اند

نام دانشجو: مهدی سرخیل

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا صفایی نودهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای پارامترهای دانسیته استخوان حاصل از روش و سونوگرافی کمی و روش سنجش میزان جذب دوگانه انرژی اشعه ایکس (DEXA)در نواحی ستون فقرات کمری, پروگزیمال فمور و رادیوس در تشخیص استئوپروز و استئوپنی در بیماران خانم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 98

نام دانشجو: مریم درویشی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نشانه های ادراری تحتانی (LUTS) و کیفیت زندگی ناشی از آن در خانمهای مبتلا به سیستمیک لوپوس اریتماتوس در افراد مراجعه کننده به درمانگاه مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سالهای98-99

نام دانشجو: الهه بهاروند احمدی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای سطح سرمی لپتین در بیماران آرتریت روماتویید دریافت کننده داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام در سال 1398

نام دانشجو: مصطفی کابلی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D و الگوی غذایی در بیمارانی که با HIV زندگی می کنند در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

نام دانشجو: فریبا کریمی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی دهقان منشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز عوارض عفونی و مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت بعد از انجام TRUS_PB در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در شش ماه اول سال 1399

نام دانشجو: فریناز حقیقی سلطان احمدی

مقطع/گروه: اورولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی مومنی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان همبستگی خستگی شغلی و خودمراقبتی در پزشکان متخصص هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، در سال 1398

نام دانشجو: سعید اقاویل جهرمی

مقطع/گروه: تخصصی/طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر سیدمجتبی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین انجام بلوک اپیدورال توراسیک با میزان عود کانسر ریه در بیماران تحت عمل جراحی در اتاق عمل ولیعصر در سالهای 93 تا 97

نام دانشجو: پگاه فرهود

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمد میراسکندری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر داروی ترانکسامیک اسید (TXA) داخل وریدی(IV) و داخل مفصلی (IA) توأم در کاهش میزان خونریزی پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو (Total Knee Arthroplasty/TKA) در بیماران مبتلا به استئوآرتریت در مقایسه با ترانکسامیک اسید داخل وریدی و داخل مفصلی به تنهایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 1394-1397

نام دانشجو: محمدامین امینی

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد قلبی بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق خون با اکوکاردیوگرافی و MRI T2 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: حمیده مظلومی

مقطع/گروه: تخصصی/ کودکان

استاد راهنما: دکتر سیدمحمد کاظم نوربخش

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ی ماکروآلبومینوری با عوارض دیابت نوع 2 و ارزش پیش بینی کننده ی آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال های 1387 تا 1396

نام دانشجو: محمدسپهر پیرهادی تواندشتی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدمنصور گتمیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ی میکروآلبومینوری با عوارض دیابت نوع 2 و ارزش پیش بینی کننده ی آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال های 1387 تا 1396

نام دانشجو: میلاد پورجعفری

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدمنصور گتمیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع و علل عوارض جراحی اندوسکوپیک اندونازال قاعده جمجمه تا یک ماه بعد از جراحی در 400 بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران از سال 1390 لغایت 1398

نام دانشجو: سارا فلاح انبوهی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر سیدموسی صدرحسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر عمل جراحی Laparoscopic sleeve gastrostomy و laparoscopic gastric bypass بر روی بیماری NASH با بررسی سونوگرافی در بیماران چاقی مفرط جراحی شده در بخش جراحی بیمارستان ولیعصر طی یک سال

نام دانشجو: سروش زرینی دربان

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی جلالی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر کاهش وزن از طریق جراحی باریاتریک بر توزیع فشار کف پایی

نام دانشجو: فاطمه فروغ

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی سندرم تونل کارپ در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی گردنی طبق شواهد الکترودیاگنوستیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توان بخشی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: علیرضا تیموری

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به درد زانو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: کیمیا شادمان

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی الکترودیاگنوستیک سندروم تونل کارپ ورادیکولوپاتی گردنی در هر اندام فوقانی بیماران مراجعه کننده با درد گردن و پارستزی اندام فوقانی به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی جهت انجام نوار عصب و عضله

نام دانشجو: بهنام قربانی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی درگیری الکترودیاگنوستیک ریشه های عصبی گردنی در نوار عصب-عضله در بیماران باعلائم درد رادیکولر ارجاع شده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 99-1398

نام دانشجو: راضیه فرخی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی کودکانی که با دوز ابتدایی کتامین سدیشن مناسب نداشته و نیاز به دوز اضافه و یا داروی کمکی دارند در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: محمد عاجلو

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روایی خارجی سیستم امتیازدهی SeLECT در پیش بینی تشنج دیررس در بیماران سکته حاد ایسکمیک مغزی کد سما مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های امام خمینی(ره) و شریعتی در سال 99-1398

نام دانشجو: ناهید مهاجرانی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین وضعیت قبل از آرامش بخشی و کیفیت آرامش بخشی با تغییرات رفتاری بعد از ترخیص در کودکان تحت عملیات اورژانسی با استفاده از دارو های بی دردی و آرامش بخشی در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: زهرا قاسمی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر معکوس کردن کنتراست زمینه ای روی دقت تشخیصی در کلیشه های رادیوگرافی: مرور نظام مند

نام دانشجو: امیرحسین کریم

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین شدت اضطراب پیش از عملیات و میزان بروز استفراغ حین عملیات و ریکاوری کودکان 2تا 14 سال که در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1398 تحت بی دردی و آرام بخشی قرار میگیرند

نام دانشجو: الهام محمودی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای پیش بینی کننده دفع خود به خودی سنگ های حالب در سی تی اسکن در بیماران بیمارستان های امام خمینی، سینا و شریعتی در سال های 1399-1398

نام دانشجو: مهتاب یزدچی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: اجرای نظام ثبت اطلاعات (رجیستری) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: سارا جلالی جیوان

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر شفیعه موثقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی صحت سونوگرافی FAST اورژانس در تشخیص مایع آزاد شکم، لگن و آسیب احشا داخل شکمی و لگنی در مصدومان مولتیپل تروما نافذ و یا بلانت در مقایسه با FAST رادیولوژی و CT در مراجعه کننده گان به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: نیلوفر نورایی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر شهرام باقری حریری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفی تجارب اعضای خانواده در برخورد با روند درمانی بیماران در مراحل پایانی زندگی در بخش مراقبت های ویژه ی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: فروغ رضایی مطلق

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر شهرام صمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش اساتید بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره درمان سردرد با طب سوزنی در سال 1398

نام دانشجو: سینا احمدپور

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر شهرام صمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه پیامدهای حاملگی درجنین های IUGR (تاخیر رشد داخل رحم) و داپلر مختل شریان نافی در دو گروه با داپلر شریان رحمی مختل و نرمال درسال های 1397تا1399

نام دانشجو: معصومه ایرجی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صدیقه برنا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تحلیل و بررسی تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت و پلاکت و تستهای انعقادی در خونریزی حین عمل و پست پارتوم در سزارین هیسترکتومی بیماران با جفت اکرتا پرویا اینکرتا

نام دانشجو: الناز آذری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صدیقه حنطوش زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت دموگرافیک و شاخص های کنترل دیابت افراد دیابتی نوع 2 با سن بالای 65 سال در مراجعه کنندگان به کلنیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1390 تا 1398

نام دانشجو: علی محمدی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر صغرا ربیع زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش قطر بای آکرومیال جنین در سونوگرافی در تعیین ماکروزومی در حاملگی ترم

نام دانشجو: فاطمه آزادی

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صغری خضردوست

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط میان شغل مادران باردار با عوارض ناخواسته ی بارداری در مادران مراجعه کننده به اورژانس زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران از مهرماه 98 تا مهرماه99

نام دانشجو: اکرم طوری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صغری خضردوست

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ضخامت اینتیما داخلی کاروتید و سطح لپتین در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا درمقایسه با گروه کنترل در بیمارستان رازی وبیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399-1398

نام دانشجو: سجاد نمکی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی تهران طی سال 1398

نام دانشجو: علیرضا ترابی میرزایی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین گروه های خونی ABO و Rh دربیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان های رازی و امام خمینی(ره) در سال 98-1397

نام دانشجو: فرزانه شیرازی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش یورودینامیک در تشخیص بی اختیاری استرسی مخفی در بیماران با پرولاپس ارگان های لگنی

نام دانشجو: فهیمه یارپور مهرآبادی

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر طاهره افتخار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر راستای آنوریسم بر روی عوارض حین جراحی کلیپ کردن آنوریسم در بیماران مبتلا به آنوریسم های Anterior Communicating artery مراجعه کننده به بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران بین سال های 95 تا 97

نام دانشجو: امیرحسین درویشی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر عباس امیرجمشیدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: سطوح هورمون های تیروییدی (T3 و T4) و TSH در بیماری آلزایمر: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نام دانشجو: مهسا دولتشاهی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین مقادیر نرمال آزمون پیروی از دنباله در جمعیت ایرانی و بررسی تاثیر سن و میزان تحصیلات بر آن

نام دانشجو: آرمین نصیری فر

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تزریق سم بوتولینوم نوع A (دیسپورت) در کاهش ارتیفکت عضلانی در بررسی طولانی مدت نوار مغزی در بیماران مبتلا به تشنج بستری در بخش بیماری های مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

نام دانشجو: بابک قلیچ نیا عمرانی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط اختلالات خواب REM و اختلال شناختی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398

نام دانشجو: مائده دستمردی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع، مشخصات و عوامل مرتبط با درگیری گره لنفاوی دلفین در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1397 تا 1399.

نام دانشجو: سامان شیخی

مقطع/گروه: تخصصی/جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر عباس علی بخشی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه ی نقایص شناختی قبل و بعد از جراحی در بیماران با تومور مغزی لوب فرونتال و یا تمپورال، با استفاد از تست (FAB (frontal assessment battery ، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال های 98_99

نام دانشجو: پریسا عزیزی

مقطع/گروه: جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع بیماریهای پوستی و ارتباط آن با CD4 cell count در افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: نوید آزادخواه

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر علی اسدالهی امین

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تاثیر استفاده از کپسول شیرین بیان بر افزایش تعداد لنفوسیت های T CD4 در مبتلایان HIV تحت درمان ضد رتروویروسی بدون پاسخ ایمنولوژیک

نام دانشجو: محمدرسول رشیدی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر علی اسدالهی امین

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی علل تمایل اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پوشش کامل محتوا و استفاده از روش سخنرانی در دروس نظری

نام دانشجو: فاطمه شیخی پور

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر علی افشاری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج پاتولوژیک و بالینی دو روش traditional و prefabricated جهت ترمیم ضایعه در بیماران مبتلا به کانسر مندیبول در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی

نام دانشجو: مهران خرم

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر علی عرب خردمند

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین MicroRNA 204, 211, 324-3p با عملکرد کلیه پیوندی بیماران پیوند کلیه شده اند در بیمارستان امام خمینی درسال 1398

نام دانشجو: فاطمه سیدی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر علی غفاری مقدم نوقابی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارتباط تغییرات قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی بر میزان خطر عوارض ایسکمیک قلبی

نام دانشجو: مرجان موعودی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر علیرضا استقامتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارزیابی پاسخ به تستهای تشخیصی سندرم کوشینگ در بیماران مبتلا به کوشینگ وابسته به ACTH اکتوپیک

نام دانشجو: معصومه بیطرف

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر فاطمه اصفهانیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر سیلدنافیل بر روی القای تخمک گذاری با لتروزول در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان امام‌ خمینی در سال 1398

نام دانشجو: نرجس قربانی کاجانی

مقطع/گروه:  زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیخا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی انواع مختلف ژنتیکی سندروم آلپورت وبیماری غشای پایه نازک(Thin basement membrane disease) به روش ایمونوفلورسانس در نمونه های بیوپسی کلیه ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی با تشخیص نفریت ارثی (hereditary nephritis) در سالهای 1397 و 1398

نام دانشجو: امیر امامی

مقطع/گروه: پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی مارکر Twist1 در مقایسه با p57 به روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص حاملگی های مولار کامل و پارشیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1393 تا 1396

نام دانشجو: جعفرعلی مرادی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی بیان Alpha-methylacyl-CoA racemase به روش ایمونوهیستوشیمی در افتراق کارسینوم های سلول روشن آندومتر و تخمدان از سایر تومورهای اپی تلیال بدخیم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 1394-1398

نام دانشجو: صهیب فتحی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی و پروگنوستیک بیان مارکر گلوتاتیون پروکسیداز 3 به روش ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم سلول روشن تخمدان و مقایسه ی آن با سایر تومورهای بدخیم اپیتلیال تخمدان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1395-1397

نام دانشجو: درسا قاسمی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارتباط شاخصهای رادیولوژیک((CT,MRI) پیش از پیوند و عود پس از پیوند در بیماران مبتلا به hepatocellular carcinoma در بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 92 تا 98

نام دانشجو: فروغ جمیل

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر فائزه سلحشور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر ان در پرستاران زن بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: لیلا حسنلو

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فرحناز خواجوی نصیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی پیامدهای کبدی بیماری هپاتیت B مزمن در بیماران تحت درمان در درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: ملیکا عرب

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر فرشته غیاثوند

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه دو استراتژی درمانی در بیماران مبتلا به بیماری بیماری التهابی روده (IBD): درمان ترکیبیAdalimumabبه همراه Azathioprine در مقایسه با درمان تک داروی Adalimumab در بیمارستان امام خمینی تهران طی سالهای 97-98

نام دانشجو: نیلوفر مقبل

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی مرگ و میر زودرس بیماران پیوند کبد و علل آن در بیماران درمانگاه پیوند بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1396 و 1397

نام دانشجو: سیدمحمد وهابی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر ضخامت ماهیچه های اسفنگتر تحتانی مری بر روی پاسخ به درمان با Pneumatic Dilation در بیماران آشالازی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) از آبان 98 تا اردیبهشت 99

نام دانشجو: عبدالمهدی ساروی

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز و نقش پارامترهای هماتولوژیک در کاردیوتوکسیسیتی حاد ناشی از آنتراسایکلین در بیماران مبتلا به لوکمی میلوییدی حاد بستری در بیمارستان امام خمینی از 1/11/1398 تا 1/11/1399

نام دانشجو: هانیه حسینی

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر فرهاد شاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی بین دیامتر تنه اصلی شریان ریوی بر اساس سی تی اسکن قفسه سینه و شدت هیپرتانسیون شریان ریوی در اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی NT-ProBNP در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون شریان ریوی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال های 1398-99 13

نام دانشجو: سمیه غریبی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر فهیمه زینل خانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات سیگنال MRI Dentate nucleus در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس( MS) با دپوزیشن قابل توجه گادولینیوم در Dentate nucleusبا استفاده از سکانس های DCE,SWI در مقایسه با بیماران ام اس فاقد رسوب گادولینیوم و افراد نرمال

نام دانشجو: محمد امیری گلی لرز

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کاووس فیروزنیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: افتراق ضایعات مغزی بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS) و بیماری عروق کوچک مغزی(SVD) با کمک تکنیک های هوش مصنوعی در ام ار آی مغز

نام دانشجو: مهران عرب احمدی

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کاووس فیروزنیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان موفقیت انتوباسیون تراشه با روش Hockey stick در مقایسه با روش متداول در بیماران تحت بیهوشی جنرال در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: زکیه موسی زاده فتیدهی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای تاثیر طب سوزنی در نقاط thalamic point و shen men point و relaxation point در کاهش تهوع ناشی از کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی درسال 98

نام دانشجو: پوریا اصیلی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حافظه کوتاه مدت بیماران قبل و بعد از بیهوشی عمومی در بیمارستان امام سال 98

نام دانشجو: نازنین رمضانی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان اضطراب در لحظه ورود به اتاق عمل جراحی در بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال1398 و عوامل مؤثر بر آن

نام دانشجو: آیدا زینالی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حافظه کوتاه مدت بیماران قبل و بعد از بیهوشی ریژنال در بیمارستان امام خمینی سال 98

نام دانشجو: سیده ساجده سیدعلیپور

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین و مقایسه میزان اثر ACUPUNCTURE در نقطه PC6 بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی کاندیدای جراحی برست مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی

نام دانشجو: محمدصادق فاتحی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه روش Goal Directed Therapy (GDT) و روش استاندارد جهت مدیریت همودینامیک و مایع درمانی در عمل جراحی پیوند قلب بیمارستان امام خمینی در طی سال های 1398و 1399

نام دانشجو: روناک بنیسی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روش رادیوگرافی قفسه سینه محدود شده در مدیریت بیماران بعد از عمل جراحی قلب درICU قلب بیمارستان امام خمینی در سال های تیر1398 تا تیر 1399

نام دانشجو: مریم صادقی نهرخلجی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل خطر بروز اندوکاردیت عفونی در بیماران دیالیزی جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از سال 1394تا سال 1395

نام دانشجو: محمدرضا بخشی گنجه

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان بروز فیستول فارنگوکوتانه بعد از جراحی توتال لارنژکتومی و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت عمل قرار گرفته از سال 90 تا 98 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: رکسانا صفری

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مازیار مطیعی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر اندانسترون و هالوپریدول در درمان آژیتاسیون پس از جراحی های سر و گردن در بیمارستان ولیعصر و انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی طی سالهای 99-98

نام دانشجو: کاترین شهابی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر مازیار مقصودلو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه ی صحیح تشخیص و درمان فشارخون اورژانسی(بدخیم) در اطفال

نام دانشجو: فاطمه ولی زاده

مقطع/گروه: کودکان

استاد راهنما: دکتر مجتبی فاضل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کافئین بر روی خواب آلودگی روزانه بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی (‌ره) در سال 1398-1399

نام دانشجو: محدثه شهیدی نژاد یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مجید غفارپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش ملاتونین در بهبود علایم حسی و درد بیماران با نوروپاتی دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد ونورولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: مریم السادات حسینی زاده

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مجید غفارپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر بخشی و عوارض جانبی دوز بالا و دوز استاندارد آنتی بیوتیک مروپنم در بیماران مبتلا به سپسیس بیمارستانی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 99-1398

نام دانشجو: فرح رضازاده موید

مقطع/گروه: تخصصی/ عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پوشش واکسن آنفلونزا در پرسنل بیمارستان های امام خمینی، سینا، شریعتی و امیراعلم و تعیین موانع انجام واکسیناسیون همراه با پیگیری عوارض واکسن در سال 1398

نام دانشجو: نازنین قربانیان هاوستین

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامد (outcome) بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B (HBV) بعد از قطع درمان با تنوفوویر در درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی (ره) تا سال 1399

نام دانشجو: مریم نخستن

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ بالینی بیماران با عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های خانواده انتروباکتریاسه حساس به تموسیلین به درمان با این آنتی بیوتیک در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: پوریا رجبی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تدوین چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای قابل‌اعتماد برای دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: علیرضا رضایی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر مجبوبه خباز مافی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارزیابی سطح T4 و FreeT4در مقایسه باتیروگلوبولین (Tg)وانتی تیروگلوبولین انتی بادی (Anti T )در Follow up بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید (DTC)

نام دانشجو: بهاره شاطری امیری

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر محبوبه همت آبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی رادیکولوپاتی گردنی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ مراجعه کننده به درمانگاه نوار عصب و عضله بیمارستان سینا در سال های 96 تا نیمه ی اول سال 98

نام دانشجو: حانیه کریمی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی و خواب در افراد مبتلا به درد گردن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: حسین صفایی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های نوار عصب عضله و عوامل موثر برآن در بیماران با تروما ی اندام فوقانی و گردن مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1394 تا 1398

نام دانشجو: آی سا کریمی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع بیماری های موسکولو اسکلتال و بیماری های سیستمیک در کودکان پیش از دبستان مراجعه کننده به پایگاه غربالگری سلامت شرق تهران در سال98

نام دانشجو: فاطمه بهیاد

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روایی (validity) و پایایی (reliability) نسخه فارسی پرسشنامهABSSTدر غربالگری اختلالات ادراری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز

نام دانشجو: شیما سختی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر پیشگیری کننده کارودیلول در کاهش عوارض قلبی ناشی از ترانستوزوماب در بیماران مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان HER2 مثبت

نام دانشجو: مینا نادری

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر محسن اسفندبد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای رندومیزه اثرات درمانی و عوارض براکی تراپی HDR به روش short course (در عرض یک هفته)و معمول(هفتگی)در کنسر سرویکس در سالهای 1398-1399

نام دانشجو: فاطمه جعفری

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر محمد بابایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان Pathologic Complete Response و Clinical Complete Response دربیماران کنسر رکتوم لوکالی ادونس درمان شده با روشTotal Neoadjuvant Therapy در مقایسه با بیماران درمان شده با روش استاندارد که بین سال 1398 تا 1400 به انستیتو کنسر بیمارستان امام خمینی مراجعه می کنند.

نام دانشجو: مهسا مشتاقیان

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر محمد بابایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای سطح پروتئین Cis-Tau در مایع مغزی- نخاعی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) به علت حمله حاد تشنج به منظور افتراق تشنج های Symptomatic از Epileptic

نام دانشجو: نفیسه اسماعیلی طاهری

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر محمد جلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مولکولی پروفایل میکروبیوم ادراری بیماران مبتلا به سرطان پروستات مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1399 و مقایسه آن با افراد بدون سرطان پروستات

نام دانشجو: پوریا رضایی

مقطع/گروه:  اورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا نوروزی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر عمل تعویض مفصل لگن بر پارامتر های کمری بیمارانی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل لگن در سال 1397 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران قرار گرفته اند: کوهورت گذشته نگر

نام دانشجو: محمد مشیرفر

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمد زارعی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فاصله زمانی بین اتمام نئوادجوانت کمورادیاسیون و جراحی ازوفاژکتومی در ایجاد پاسخ کامل پاتولوژیکی در بیماران مبتلا به کنسر مری

نام دانشجو: فریدون امانت یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمد شیرخدا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده پاسخ کامل پاتولوژیک به دنبال کمورادیوتراپی نئوادجوانت در کانسر رکتوم در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر ایران در فاصله سال های 1392 لغایت 1397

نام دانشجو: امیرحسین لطیف

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمد شیرخدا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تجویز همزمان کلوپیدگرول وEptifibatide درمقایسه با تیکاگرلور از نظر No-reflow در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و کاندید Primary Pci از دی ماه1398 لغایت 1399 به مدت یکسال

نام دانشجو: مریم احمدی

مقطع/گروه: تخصصی/قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر محمد صادقیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی مکمل پروبیوتیک بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی طی سال های 97 -98

نام دانشجو: افشین محمدباقری رفسنجانی

مقطع/گروه: 

استاد راهنما: دکتر محمد طاهر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت فشردن قفسه سینه در عملیات احیاء و ارتباط آن با سطح نگرش و آگاهی احیاگران نسبت به عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: سپنتا حاتم

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی بیگ محمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ارتواستاتیک هیپرتنشن و ارتباط با الگوی غیر طبیعی فشارخون شبانه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی تهران سال 1398

نام دانشجو: معصومه عیوضی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی نجفی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی outcome عمل جراحی ترمیم آسیب چند لیگامانی مفصل زانو در بیماران مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)در طی سال 90 تا 96

نام دانشجو: رسول قرخان ملکی

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدحسن کاسب

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پایلوت حساسیت و ویژگی مجموعه تست شناختی D-KEFS در مقایسه با مجموعه تست شناختی MACFIMS در بیماران MS مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در طی سال 1398

نام دانشجو: سمانه کبیری

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین حریرچیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح سرمی ال-کارنیتین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با میزان خستگی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ام اس بیمارستان امام خمینی در طی سالهای 1398-1400

نام دانشجو: نیکا کشتکاران

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین حریرچیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی الگوهای Riser, Non-dipperفشار خون شبانه و ارتباط آن با ارتواستاتیک هیپوتاسیون در مراجعه کنندگان به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال 98

نام دانشجو: رضا گلابچی فرد

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین شاخص های پلاکتی با پارامترهای هولتر 24 ساعته فشار خون در بیماران هیپرتانسیو مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: سیدامیرحسین فاضلی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی و عوارض احتمالی دوزهای بالا و استاندارد ریفامپین در درمان بروسلوز، کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نام دانشجو: فرناز فربود

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه شواهد رادیولوژیک پنومونی ناشی از ونتیلاتورVAP در بیماران به علت آسینتوباکتر بومانی با گروهی از بیماران که به همین نوع از پنومونی به علت کلبسیلا پنومونیه در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 99-1398

نام دانشجو: سارا شریفی یزدی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: شیوع، ریسک فاکتورها و سرانجام بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران مبتلا به اسهال بیمارستانی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)در سال1397

نام دانشجو: الهه بزرگی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه شدت علائم بالینی و عوارض اندوکاردیت دریچه تری کوسپیددر بیمارانHIVمثبت در مقایسه با بیمارانHIVمنفی مراجعه کننده با همین عفونت به بیمارستان امام خمینی در بین سالهای 1390-1397

نام دانشجو: صدف سیف حسینی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D3 در بیماران مزمن کلیوی مراجعه کننده به نفرولوژیست در سال 1397

نام دانشجو: حامد عباسی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عباسی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز آسیب حاد کلیه در گیرندگان پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی در سال1397وعوامل موثر بر آن بااستفاده از مدل خطر رقیب و فراوانی نیاز به درمان جایگزینی کلیه(HD,CRRT) و بقای کوتاه مدت این بیماران

نام دانشجو: ریحانه هیزمی آرانی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عباسی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کنسر کولون جراحی شده مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان امام خمینی (ره)در سال 1396-1397

نام دانشجو: نوشین اولیایی رضائی

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا کرامتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج درمانی ترمیم پارگی های بزرگ و وسیع روتاتورکاف با و بدون تقویت با مش اولترا پرو

نام دانشجو: امیر حیدری

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج درمان در ارتباط با یافته امارای بیماران مبتلا به شانه منجمد در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398 -1399

نام دانشجو: فرقان محمدیاسین خان

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روند بروز سرطان مثانه درفاصله سالهای1382 تا 1394 در ایران

نام دانشجو: دکتر شاهین رضازاده

مقطع/گروه: تخصصی/ اورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا نوروزی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین تنگی محل آناستوموز شش ماه پس از عمل جراحی و قطر استپلر حلقوی در دو گروه از بیماران مبتلا به کانسر رکتوم که تحت عمل جراحی total mesorectal excision در سال 1398 در بیمارستان امام خمینی (ره) قرار گرفته اند

نام دانشجو: سیدعلیرضا حسینی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدصادق فاضلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروزعود در بیماران مبتلا به کنسر رکتوم stage 2و3 که تحت درمان کمورادیوتراپی نئوادجوان و جراحی و تاثیر PNI و LVI بر آن در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 90-92

نام دانشجو: مصطفی حیدری

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدصادق فاضلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع عوارض زودرس بعد از عمل جراحی قلب CABGو ارتباط آن با جنسیت در بیماران تحت عمل جراحی کرونری بای پس در بیمارستان امام خمینی از فروردین 1385 تا اسفند 1389

نام دانشجو: محمد لطفی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر محمود آل محمد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی تغییر رسپتورهای هورمونی بین تومور اولیه ومتاستاز های احشایی یا استخوانی و بقا در بیماران سرطان متاستاتیک پستان تحت درمان در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی در سال 1392 تا 1397 و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و بالینی

نام دانشجو: وجیهه هادوی

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مرضیه لشکری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه ی عوارض حاد درمان boost به صورت روزانه، هفتگی و رایج در بیماران سرطان پستان early stage درمان شده با رادیوتراپی هایپوفرکشنه در سال های 98 و 99در انستیتو کانسر تهران

نام دانشجو: نعیم نبیان

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مرضیه لشکری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی درگیری الکترودیاگنوستیک ریشه های عصبی کمری در نوار عصب-عضله ، در بیماران باعلائم درد رادیکولر کمری ارجاع شده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال98

نام دانشجو: سیده محدثه موسوی مقدم

مقطع/گروه: تخصصی/طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر مریم حسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه ی کارایی درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: یونس محمدیاری ارگنه

مقطع/گروه: تخصصی/طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر مریم حسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی سی تی اسکن در تشخیص ماهیت پلورال افیوژن در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: روژین جلال سفری

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های بالینی، رادیولوژیک و اسپیرومتری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی به علت COPD Exacerbation در سال های 97 و 98 و ارتباط آن با میزان حمله ی COPD در سه ماه بعدc

نام دانشجو: شادی باباعلی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت و اختصاصیت یافته های سی تی اسکن ریه به منظور ارجاع بیماران جهت اکوکاردیوگرافی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره)تهران در سال1396-1399

نام دانشجو: پویان امامی میبدی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه عوامل خطر در دو گروه نوزادان مبتلا به NEC فوت شده و زنده در طی سال 92 تا 97 در بیمارستان ولیعصر تهران

نام دانشجو: ندا نیلفروشان

مقطع/گروه: جراحی اطفال

استاد راهنما: دکتر مریم قوامی عادل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامد های (Outcome)،ناشی از پرفوراسیون مری در نوزادان بستری در بیمارستان ولیعصر 90-98و عوامل خطر مرتبط با آن 90-98

نام دانشجو: احمد البزال

مقطع/گروه: جراحی اطفال

استاد راهنما: دکتر مریم قوامی عادل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح قند خون بدو مراجعه بیماران با استروک مغزی حاد غیر دیابتی و ارتباط آن با نوع سکته ی ایسکمیک برپایه ی دسته بندی TOASTدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره از مهر1397 به مدت یکسال

نام دانشجو: فاطمه رستم نژاد

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مژده قبائی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط فراوانی احیای قلبی ریوی ناموفق با مشخصات دموگرافیک، زمان ایست قلبی و بیماریهای زمینه ای بیمارانی که تحت احیای قلبی ریوی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی طی سالهای 96 و 97 قرار گرفته اند.

نام دانشجو: سیداحمدرضا علی نقیان

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر مژگان رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی زاویه‌ی منتونازیون با زاویه‌ی گناتیک در مردان و زنان ایرانی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

نام دانشجو: سجاد پناهی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر معصومه گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی transvaginal sonography (TVS) در تشخیص اندومتریوزیس لگنی در مقایسه با ارزیابی لاپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان یاس تهران در سال 1397-98

نام دانشجو: شهرزاد فیاضی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر معصومه گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رویکرد به سمیت کبدی داروهای ضد سل در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) طی سالهای1394تا1398

نام دانشجو: فائزه عباسپور کبودان

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های اپیدمیولوژیک، تظاهرات بالینی، اتیولوژیک، یافته های تصویربرداری و پیش آگهی در بیماران اسپوندیلودیسکیت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) در طی سال های 98-93

نام دانشجو: نرجس صیادجعفری

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی خصوصیات دموگرافیک، علائم بالینی و خصوصیات تصویر برداری ومیزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه بستری شده در بیمارستان امام خمینی طی سال های 96 تا 98

نام دانشجو: میلاد ایزدخواه

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع، ریسک فاکتورها، نوع نمونه سندرم بالینی و سرانجام بیماران با نتیجه GeneXpert MTB/RIF مثبت در بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: کیارش محمدی خراسانی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع پروفایل غیرطبیعی لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1393 تا 1398

نام دانشجو: امیرحسین یادگار

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه سطح سرمی ویتامین دی، فاکتور نکروز بافتی آلفا (TNF-alpha) و پروتئین واکنشیCRP)C ) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 با و بدون میکروآلبومینوری

نام دانشجو: پریسا فرشچی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روند تغییرات پروفایل لیپید و ارتباط آن با دوز داروی آتوراستاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: نیلوفر جوهری

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فعالیت پاراکسوناز(PON-1) دربیماران مبتلا به کانسر آندومتربا و بدون سابقه دیابت ، بیماران دیابتی و افراد سالم

نام دانشجو: خدیجه حق شناس

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر inflation, deflation جهت بررسی عملکرد شیپور استاش، در پیش آگهی نتایج جراحی در بیماران مبتلا به اوتیت مزمن در بیمارستان ولیعصر در سال های 97 و 98

نام دانشجو: ساناز صفائی

مقطع/گروه: تخصصی/ گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مهتاب ربانی اناری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط استئوسارکوپنی با وضعیت تغذیه ای سالمندان بر اساس مطالعه سلامت سالمندان بوشهر (BEH)

نام دانشجو: مهراد نصیری سوادکوهی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه شاخص های بیوشیمیایی و سلولی در انالیز مایع مغزی نخاعی در بیماران پس از جراحی مغز و اعصاب که به علتی به جز مننژیت تحت بررسی قرار گرفتند با بیماران تحت جراحی اعصاب که به علت مننژیت LPشده اند

نام دانشجو: سیده زهرا حیدری

مقطع/گروه: بیهوشی جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر مهدی زینلی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوارض و پیامدهای درمانی بیماران با تومور سلول های اسکواموس زبان تحت درمان در بیمارستان امام خمینی با ادجوانت براکی تراپی طی سال هال های 1395-1398

نام دانشجو: فاطمه بیگلر چپقلو

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر دولوکستین در پیشگیری از نوروپاتی ناشی از پکلیتکسل در بیماران سرطان پستان که در سالهای 1398 و 1399 مراجعه میکنند.

نام دانشجو: مریم طاهریون

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه عوارض کموتراپی همزمان با رادیوتراپی سیس پلاتین هر سه هفته 100 mg/m2 در یک روز با سیس پلاتین هر سه هفته 100mg/m2 تقسیم شده در سه روز متوالی در بیماران با کارسینوم اپیتلیالی سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398-1400

نام دانشجو: عارفه سعیدیان

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان شیوع تبعیت داروی لووتیروکسین در بیمارانی که تحت جراحی توتال تیروئیدکتومی قرار گرفته اند در بیمارستان امام خمینی در سال های 1398 تا 1400

نام دانشجو: سینا پورسلیمی

مقطع/گروه: بیهوشی گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مهرداد جعفری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شاخصهای ظاهری دریچه های قلبی بررسی شده توسط جراح در حین جراحی قلب در بیماران مبتلا به اندوکاردیت و انطباق این شاخصها و تشخیصهای احتمالی مطرح توسط جراح با نتایج میکروبیولوژی بیماران در بیمارستان امام خمینی درسال 2019-2020

نام دانشجو: مهری صادقی

مقطع/گروه: جراحی قلب

استاد راهنما: دکتر مهرزاد رحمانیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین gene signature سرطان پستان در سلولهای تک هسته ای خون محیطی

نام دانشجو: شهریار فرداد

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهرزاد میرزانیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی ریه با یافته های بالینی و پارامترهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه در بدو مراجعه، طی مدت بستری و در زمان ترخیص از بخش در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: زینب نادرپور

مقطع/گروه: بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مهرناز اسدی قراباغی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در خون مبتلایان به انسداد مزمن ریوی بستری به علت تشدید حاد غیر پنومونی و رابطه آن با حملات تشدید بیماری در 3 ماه آینده

نام دانشجو: نگار السادات ضیایی

مقطع/گروه: بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مهرناز اسدی قراباغی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتلیج ام ار ای در بیماران با پاتولوژی تایید شده لیومیوسارکوم رحمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و اتیه از سال 88 تا 98

نام دانشجو: شاپرک نجیبی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر میترا مدرس گیلانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارتباط سرمی HE4 و CA125 با بقاء بیماران مبتلا به سرطان اندومترمراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان ولیعصر(عج) در سالهای 1395 تا 1398

نام دانشجو: صدیقه قاسمیان دیزج مهر

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر میترا مدرس گیلانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط خستگی بر عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: لیلا کمالیان برازجانی

مقطع/گروه: طب کار

استاد راهنما: دکتر نازنین ایزدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی صحت تشخیص سطح کالپروتکتین مدفوع قبل از شروع درمان با آنتی TNF با میزان پاسخ درمانی به آنتی TNF در بیماران با کولیت اولسراتیو و کرون

نام دانشجو: الهام پیشگرد

مقطع/گروه: گوارش

استاد راهنما: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط میان آنمی فقر آهن و سطح ویتامین د با خستگی در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398-99

نام دانشجو: زهرا استادعلیپور مجرد

مقطع/گروه: گوارش

استاد راهنما: دکتر نجمه آل طه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر هیپوتانسیون حین همودیالیز (intradialytic hypotension) بر کیفیت زندگی (quality of life) بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه تحت همودیالیز نگهدارنده در سال 1398

نام دانشجو: ثریا خواجه رضایی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر ندا نادری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان درگیری پارامترها در بیماران مبتلا به کنسر سرویکس early-stage مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی زنان بیمارستان ولیعصر از سال 90 تا 98. 

نام دانشجو: نیلوفر هورشاد

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر نرگس زمانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج پاتولوژی حاصل از وکیوم بیوپسی (VABB) میکروکلسیفیکاسیون‌های مشکوک پستان تحت گاید ماموگرافی و بررسی فراوانی موارد بدخیم آن در سال 98-99 در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: منا بحرینی اصفهانی

مقطع/گروه: بیهوشی رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر نسرین احمدی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع اختلالات ریتم سیرکادین در بیماران مبتلا به کانسر بستری شده در بخش داخلی جنرال بیمارستان امام خمینی شهر تهران پاییز 97

نام دانشجو: غزال دفتری

مقطع/گروه: بیماریهای داخلی

استاد راهنما: دکتر نسیم خواجوی راد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی بیماری همراه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پره آپ بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سه ماهه ی ابتدایی سال 1398

نام دانشجو: محمدرضا پورانی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر نگار افتخار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتور های متابولمیک در افراد مبتلا به گریوز هیپرتیروئید و مقایسه آن با افراد سالم

نام دانشجو: هستی فطوره چی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر نوشین شیرزاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت درگیری پری نورال ولنف نود های رژیونال و تهاجم دئودنال در CT SCAN و ارتباط آن با بقای 2 ساله ی بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم داکتال پانکراس تحت جراحی پانکراتیکودئودنکتومی در بیمارستان امام خمینی تهران ازمهرماه 1395تا اسفند 1397

نام دانشجو: سیده ساحل رسولی قاسملویی

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر نیلوفر ایوبی یزدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D در بیماران با شکایت درد شانه مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی در سال1398

نام دانشجو: اکبر نصیری دوگر

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر نیما باقری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان بیان آنتی ژن PD-L1 با استفاده از تکنیک ایمنو هیستو شیمی در نمونه های کارسینوم مدولاری تیروئید پذیرش شده در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بین سال های 1388 الی 1398

نام دانشجو: بهناز کارخیران

مقطع/گروه: تخصصی/پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر وحید سلیمانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی بین میزان تغییرات زمان اصلاح شده جریان کاروتید (FTC) با تغییرات الکتروکاردیوگرام به روش سونوگرافی بر بالین به دنبال کاهش حجم در بیماران تحت دیالیز

نام دانشجو: علی خمودی قاضیانی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هومان حسین نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کاربرد و صحت تشخیصی دو روش محاسبه جریان اصلاح شده کاروتید کلاسیک با روش مبتنی بر الکتروکاردیوگرام در قبال تغییر حجم در بیماران دهیدره مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مرداد 97 تا شهریور 98

نام دانشجو: امید صراف زاده

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هومان حسین نژاد

——————————————————————————————————————————-