وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

پایان نامه ها

 

لیست پایان نامه های مصوب دفتر توسعه تحقیقات بالینی مجتمع

تعداد پایان نامه ها: 515

عنوان گروه نام مجری اصلی نام استاد راهنمای اول پایان نامه
بررسی امکان انجام (feasibility ) و عوارض درمان رادیوتراپی هیپوفرکشنال درمقایسه بادرمان کانونشنال در بیماران مبتلا به کنسر اندومترEvaluation of the feasibility and complications of hypofractional raditherpy in comparison with conventional treatment in patients with endometrial cancer رادیوتراپی سحر نادری نسب ابراهیم عصمتی
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران سکته حاد مغزی قبل و بعد از ترومبولیتیک تراپی در بیمارستان امام خمینی (ره)Changes in ECG before and 60 minutes after thrombolytic therapy in acute ischemic patients in Imam Khomeini Hospital طب اورژانس فاطمه طاهر خورسندی احمد عباسیان
بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران از انواع روش‌های بیهوشی در درمانگاه بیهوشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1401Assessment of patients’knowledge and attitude regarding types of anesthetic procedures among patients referring to anesthesia clinic in Imam Khomeini Hospital, Tehran, 2022 بیهوشی عاطفه واحدی اصغر حاجی پور
بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران از عوارض بیهوشی در درمانگاه بیهوشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1401Assessment of patients’ knowledge and attitude about anesthesia complications in anesthesia clinic of Imam Khomeini Hospital, Tehran, 1401. بیهوشی پریسا کوهساری اصغر حاجی پور
بررسی تاثیر داروی لتروزول در درمان حاملگی خارج رحمی و مقایسه اثر درمانی آن با درمان متوتروکسات در بیماران مراجعه کننده  از مهرماه1401 لغایت اسفند ماه1402 دربخش زنان بیمارستان ولیعصر(عج) تهرانEvaluation of the effect of letrozole in the treatment of ectopic pregnancy and comparison of its therapeutic effect with methotrexate treatment in patients referred from September 1401 to March 1402 in the gynecology department of Valiasr Hospital in Tehran زنان و زایمان سعیده اسلامی خطبه سرا اعظم طرفداری منشادی
بررسی تغییرات پارامترهای هولتر 24 ساعته فشارخون قبل از پیوند و 6-3 ماه پس از آن در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال های 01-1400: Measuring changes in ambulatory blood pressure monitoring parameters before and 3-6 months after kidney transplantation in kidney recipients refering to Imam Khomeini hospital during 2021-2022 نفرولوژی سارا بازگیری اعظم علمداری
بررسی ارتباط یافتههای اکوکاردیوگرافیک در بیماران سیروزی کاندیدای پیوند کبد با شدت و اتیولوژی سیروزExamining the correlation of echocardiographic findings in cirrhotic patients who are candidates for liver transplantation with the severity and etiology of cirrhosis قلب و عروق سید علی میرحسینی اکرم سرداری
مقایسه کیفیت زندگی در طول همه گیری covid-19 بین دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران و گروه کنترل کارآموزان ورودی 1395 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400Comparison of quality of life during covid-19 pandemic in 2022 between medical residents of Imam Khomeini hospital complex of Tehran and the control group of medical students in 2016 of Tehran University of Medical Sciences بیهوشی شبنم بیگی امید نبویان
بررسی اثر تکنیک کام و زبانه (tongue in groove) بر زاویه لب فوقانی در نمای نیم‌رخ در بیماران تحت جراحی رینوپلاستی بین تاریخ‌های تیر 90 تا فروردین 98 توسط یک جراح در بخش دانشگاهی و خصوصیA study of tongue in groove technique on upper lip angle in profile view of patients that operated rhinoplasty in private and university hospital by one surgeon during July 2011 to April 2019 گوش و حلق و بینی امیرکیوان سازگار امیر آروین سازگار
بررسی ارتباط بین سطح سرمی CarcinoEmbryonic Antigen (CEA) قبل از جراحی با بقای پنج ساله بیماران مبتلا به کانسر رکتومRelationship Between Preoperative Serum CarcinoEmbryonic Antigen (CEA) Level and 5-year Survival Rate in Patients with Rectal Cancer. جراحی آناهیتا میرزاصادقی امیر کشوری
تعیین عوامل و روند مقاومت باکتریایی در سپسیس نوزادی در نوزادان بستری شده در بخش NICU بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1395 تا سال 1400Determination of agents and trend of bacterial resistance in neonatal sepsis in neonates admitted to the NICU of Imam Khomeini Hospital from 2016 to 2021 نوزادان محمد انصاری نسب امیر نداف
بررسی میزان دانش و نگرش اینترن های در مورد رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1400         Assessing the Attitude and knowledge of interns of Tehran Imam Khomeini Hospital Complex toward informed consent and its Legal issues in 2021 بیهوشی الناز کشاورزی امیرحسین اورندی
نتایج درمانی تجویز ترانگزامیک اسید وریدی و مش آغشته به اکسی متازولین با و بدون اسپری دسموپرسین بر حجم خونریزی در جراحی آندوسکوپیک تومور های قاعده جمجمه در بیمارستان امام خمینی از سال 1400-1401Therapeutic results of intravenous tranexamic acid administration and mesh soaked in oximetazoline with and without desmopressin spray on the volume of bleeding in endoscopic surgery of cranial base tumors in Imam Khomeini Hospital since 2022-2023 بیهوشی فرشته شمسی امیرحسین اورندی
ارزیابی مقایسه ای میزان ایجاد کبودی و تورم و درد بعد از انجام استئوتومی  اکسترنال در جراحی رینوپلاستی به روش کاربرد پیزوالکتریک و روش مرسوم با استئوتوم در مجتمع بیمارستان امام خمینی در سالهای 1400 و 1401comparison of piezosurgery and conventional external osteotomy post rhinoplasty morbidities (edema, ecchymosis, pain) ,Imam Khomeini hospital complex, 2021,2022 گوش و حلق و بینی زهره قاسمی امین آمالی
بررسی موربیدیته سینونازال و کیفیت زندگی مرتبط با بینی در بیماران مبتلا به تومورهای قاعده جمجمه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1400 تا 1402 که تحت درمان جراحی اندوسکوپیک اندونازال تومور قاعده جمجمه قرار گرفته اند.Evaluation of sinonasal related quality of life and morbidity after endoscopic endonasal skull base surgery in patients refered to Imam khomeini hospital complex from march 2021 to march 2023 گوش و حلق و بینی روشنک پاکزاد آذین طبری
بررسی اثربخشی شستشو کاویته بینی با آمفوتریسین در مبتلایان به عفونت موکورمایکوز رینوسربرال بعد از ابتلا به کووید19 در مراجعه کنندگان به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1399تا1402 Evaluation of the effectiveness of nasal cavity lavage with amphotericin in patients with rhinocerebral mucormycosis infection after Covid 19 in patients referred to Tehran University of Medical Sciences in the years 1399 to 1402 گوش و حلق و بینی محسن عفت نژاد آذین طبری
فراوانی شاخص های مراقبت (تشخیص و درمان)، مرحله بندی (staging) و پیامد های بیماران مرد مبتلا به سرطان پستانIndicators of Care (Diagnosis and Treatment) and Outcomes of Male Patients with Breast Cancer امیرحسین پوپک آذین نحوی جو
تاثیر زمان انجام اندوسکوپی بر میزان مرگ و میر در موارد خونریزی حاد گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام در سال 1400 تا 1401The effect of endoscopy time on mortality in cases of acute upper gastrointestinal bleeding in patients referred to Imam Hospital in2021 to2022 گوارش زینب مهابادی آرش میراولیایی
بررسی ارتباط بین سطح کالپروتکتین مدفوع با بهبودی کلینیکال، اندوسکوپیک و هیستولوژیک در بیماران IBD (Inflammatory Bowel Disease) در بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1400 تا 1401Evaluation of the relationship between fecal calprotectin levels with clinical, endoscopic and histological improvement in IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients in Imam Khomeini Hospital from 1400 to 1401 گوارش علی نیک سیرت آرش میراولیایی
بررسی تاثیر پروپوفول بر افزایش frontal QRS-T angle در بیماران تحت کولونوسکوپی در بیمارستان امام خمینی در سال 1401The effect of propofol on frontal QRS‐T angle in patients  undergoing elective colonoscopy procedure in imam Khomeini Hospital in 1401 گوارش سیده زهرا میراحمدی شریعتی آرش میراولیایی
مقایسه بین صحت تشخیصی EUS و MRCP و ERCP (به عنوان gold standard) در تشخیص سنگهای CBD در بیماران با علائم کلستاز خوش خیم در بیمارستان امام خمینی تهران Comparison between the accuracy of EUS and MRCP and ERCP (as gold standard)in the detection of CBD stones in patients with benign cholestasis symptoms at the Imam Khomeini Hospital in Tehran. گوارش آزاده وقاری خرشتمی آرش میراولیایی
:   بررسی هم خوانی یافته هایnon contrast Abbreviated pelvic MRI با پروتکل استاندارد MRI لگن با کنتراست تزریقی  در مبتلایان به آندومتریوز لگنی مراجعه کننده به  مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سالهای97-99  evaluation of correlation between  findings of non contrast Abbreviated pelvic MRI and standard pelvic MRI protocol in patients with  pelvic endometriosis referred to Imam Khomeini Hospital Complex during2019 -2021 رادیولوژی نفیسه کریمی حسین آبادی آروین آریان
:  بررسی میزان همخوانی پروتکل abbreviated MRI با پروتکل استاندارد در تشخیص متاستازهای کبدیevaluation of the compatibility of abbreviated MRI protocol with the standard protocol in the diagnosis of liver metastasis رادیولوژی مریم نوری آروین آریان
بررسی ارزش افزوده  ی Breast MRI در تشخیص وسعت بیماری نسبت به روش های تشخیصی روتین (ماموگرافی و سونوگرافی) در بیماران مبتلا به  کنسر پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1395 تا 1400Evaluation of the added value of Breast MRI in diagnosing the extent of the disease compared to routine diagnostic methods (mammography and sonography) in patients with breast cancer referred to Imam Khomeini Hospital from 2016 to 2021 رادیولوژی سمانه آیتی آروین آریان
مقایسه میزان موفقیت لوله گذاری داخل تراشه توسط دو روش لارنگوسکوپی مستقیم و ویدیو لارنگوسکوپی توسط دستیاران سال اول بیهوشی در اتاق عمل انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1400a comparison between the rate of success in direct laryngoscopy and video laryngoscopy in year one anesthesia residents of operation room in institute of cancer in imam khomeini hospital complex in 2021 بیهوشی علی شعبان نژادیان بابک اسلامی
بررسی فراوانی واکسیناسیون کووید 19 بر حسب ویژگیهای دموگرافیک  در بین کارشناسان بیهوشی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400Frequency of Covid 19 vaccination in terms of demographic characteristics among anesthesiology technicians working at Tehran University of Medical Sciences in 1400 بیهوشی رجا منور علی بابک اسلامی
تعیین و مقایسه نتایج زیبایی شناختی و کارکردی Dorsal preservation rhinoplasty با اعمال جراحی Dorsal resection در متقاضیان جراحی رینوپلاستی مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینیEvaluation of Aesthetic and Functional Outcomes of Dorsal Preservation Rhinoplasty In Comparison With Dorsal Resection Technique in  Rhinoplastic Surgery Candidates Referred to Otolaryngology Clinic of Imam Khomeini Hospital Complex گوش و حلق و بینی رژان زارعی بابک ساعدی
بررسی تاثیر قطع عضله دپرسور سپتی در پروژکسیون و روتاسیون بینی بیماران کاندید رینوپلاستی دچارتشدید افتادگی بینی با خنده و مقایسه با گروه کنترل با تکنیک tongue in groove؛ کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کورTo assess the effect of depressor septi nasi resection on nasal projection and rotation in rhinoplasty patients who have drooping tip when smiling and compare it to the control group undergone tongue-in-groove technique: a single-blinded randomized controlled trial گوش و حلق و بینی مصلح کدخدامحمدی بابک ساعدی
بررسی تاثیر وجود یا عدم وجود Septal Extension Graft(SEG) در وضعیت قرارگیری لب و خنده بیماران رینوپلاستی که به روش  Tongue in groove مورد عمل قرار میگیرندInvestigating the effect of the presence or absence of Septal Extension Graft (SEG) on the position of the lips and smile of rhinoplasty patients who are operated by the Tongue in Groove method گوش و حلق و بینی فربد فرح بخش بابک ساعدی
بررسی تاثیر اختلال بادی دیسمورفیک  بر روی شاخص های عملکردی و زیبایی متقاضیان جراحی رینوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستان امام       Assessment of the effect of body dysmorphic disorder on functional and cosmetic outcome of patients undergoing rhinoplasty in Imam hospital گوش و حلق و بینی فاطمه  موسایی بابک ساعدی
بررسی وضعیت آگاهی از علائم سکته های حاد قلبی و روشهای کسب اطلاعات در افراد بالای 25 سال مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب در شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1400Evaluation of Public knowledge regarding myocardial infarction symptoms and methods of obtaining information in people over 25 years referred to selected hospitals in tehran from april to september of 2021 قلب و عروق آرش رحمانی بابک گرایلی
بررسی وضعیت توانمندی علمی و آگاهی پرستاران مرتبط با مراقبت سکته های قلبی مراکز کد 247 در سال 1400Evaluation of the status of scientific ability and knowledge of nurses related to myocardial infarction care centers code 247 in 2021 قلب و عروق بهروز فاضلی بابک گرایلی
بررسی حساسیت و ویژگی آزمون FEF25-75/ FVC  و یافته های پلتیسموگرافی در بیماران رستریکتیو ریوی در بیمارستان امام خمینی در سال 1400Sensitivity and specificity of FEF25-75 / FVC test and plethysmographic findings in restrictive pulmonary patients in Imam Khomeini Hospital in 2021 ریه محمدرضا طرخورانی بشارت رحیمی
بررسی اثر مورفین استنشاقی در کاهش سرفه، زمان برونکوسکوپی و میزان نیاز به داروهای سداتیو و لیدوکائین موضعی در حین برونکوسکوپی و مقایسه آن با پلاسبو در بیماران مراجعه کننده به بخش برونکوسکوپی بیمارستان امام خمینی (ره) در طی سال 1400 خورشیدیInvestigating the effect of Morphine Neb on reduction of cough, bronchoscopy duration and need for sedatives and topical lidocaine during bronchoscopy in comparison with placebo in bronchoscopy cases referring to Imam Khomeini hospital in 2021-2022 ریه رحمت پاک نهاد بشارت رحیمی
بررسی اثرات تهویه غیر تهاجمی( NIV  )بر پارامتر های تنفسی و گازهای خون وریدی در بیماران COPD  پایدار در بیمارستان امام خمینی تهرانInvestigating the effect of non-invasive ventilation( NIV) treatment in respiratory parameter and venous blood gas in stable COPD patients ریه پیمان غظنفری ابکنار بشارت رحیمی
عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین مقادیر فلوی بازدمی حداکثر بین 25 – 75 (MEF 25 – 75) در اسپیرومتری با مقادیر غلظت متاکولینی که در آن حجم فلوی ثانیه اول 20 درصد کاهش می‌یابد. در بیماران مراجعه کننده به تست تنفس بیمارستان امام خمینی جهت انجام ازمایش متاکولین Investigation of correlation between MEF25-75 at spirometry  with PC20 at  MCT in patients refering to  Imam Khomeini hospital respiratory lab  for MCT ریه بهناز موحدی بشارت رحیمی
بررسی تاثیر استفاده از دگزامتازون در گوش میانی حین جراحی  استاپدوتومی بر روی نتایج شنوایی بیماران مبتلا به اتواسکلروز  مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و امیراعلم در سال های 1403-1400The effect of application of dexamethasone in the middle ear during stapedotomy on hearing results of patients with otosclerosis referred to Imam Khomeini and Amir Alam hospitals in 2021-2024 گوش و حلق و بینی سپیده ضعفا بهروز امیرزرگر
بررسی رابطه عدد ADC و ادم پری تومورال با بیومارکرهای پاتولوژی مانند HER2 در بیماران مبتلا به سرطان پستانCorrelation of the apparent diffusion coefficients value and peritumoral edema with pathologic biomarkers as HER2 in patient with breast cancer رادیولوژی فاطمه اعتصام بهناز مرادی
بررسی یافته های دموگرافیک و بالینی دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و متاستاز همزمان کبدی در بیمارستان امام خمینی ره شهر تهران در طی سالهای 1394 تا 1399Demographic and clinical findings in patients with colorectal cancer and synchronous liver metastasis at Imam Khomeini Hospital in Tehran during the years 2015 to 2020 جراحی آنیتا فاتحی بهنام بهبودی
بررسی بروز و انواع آنومالی های مادرزادی قلبی در نوزادان متولد شده از مادران با سابقه ی بیماری قلبیevaluation of congenital heart anomalies in newborns from mothers with heart disease کودکان زهرا محمودی پروین اکبری اسبق
بررسی یافته های اسکن پرفیوژن 99MTC-ECD SPECT/CT همراه با آنالیز SCENIUM در بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و ارتباط آن با وضعیت عملکردی و شناختی بیماران Evaluation of 99mTC-ECD SPECT / CT perfusion scan findings with SCENIUM analysis in patients with amyotrophic lateral sclerosis and its relationship with functional and cognitive status of this patients نورولوژی شیما غفوری پیام صراف
بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه معیار رفتاری بیماری نورون-حرکتی (MiND-B) در بیماران مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) مراجعه کننده به مرکز اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) در نیمه دوم سال 1400Evaluation of validity and reliability of the Persian version of the Motor Neuron Disease Behavioral instrument (MiND-B) questioner in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients referring to Neurology Center of IKHC in the first half-year 2022 نورولوژی مروارید تایبی پیام صراف
بررسی صحت برنامه تفسیرگلاسگو در تشخیص بیماران  STEMIدر بیماران قلبی،  مرکز اورژانس تهران Evaluation of diagnostic accuracy of STEMI caller to Tehran Emergency Center using telecardiology and Glasgow interpretation program بیهوشی زهرا قاسمی پیمان صابریان
بررسی و مقایسه عوامل موثر در پیش آگهی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد تحت آنژیوپلاستی اولیه؛ انتقال داده شده توسط سیستم فوریت های پزشکی و مراجعین شخصی در بیمارستانهای منتخب تهرانEvaluation and comparison of effective factors in the prognosis of patients with acute myocardial infarction under primary angioplasty; Transferred by emergency services and in person patients, in selected hospitals in Tehran بیهوشی زهرا کولیوند پیمان صابریان
تاثیر عدالت سازمانی بر توسعه اعتماد بین کارکنان بیمارستان امام خمینی  The role of organizational justice in developing trust among staff of Imam Khomeini Hospital زهرا  عنایتی جلال سعیدپور
مقایسه اثر درمانی تزریق اینتراتمپانیک تریامسینولون با دگزامتازون در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسـی عصـبی ناگهـانی مراجعه کننده به مجتمع های بیمارستانی امیراعلم  و امام خمینی (ره) در سال 1400 و 1401Comparison of the therapeutic effects of intratympanic injections of Triamcinolon and Dexametasone who suffer from sudden sensorineural hearing loss and are going to Amiralam and Imam khomeini’s hospital complexes during 2021 and 2023 گوش و حلق و بینی صالح حبیبی حامد امامی
بررسی نتایج بازسازی زنجیره شنوایی در بیماران مبتلا به اوتیت مزمن گوش میانی در 3 سال اخیر در بیمارستان امام خمینی تهران. Evaluation of the results of auditory chain reconstruction in patients with chronic otitis media in the last 3 years (2019-2021) in Imam Khomeini Hospital in Tehran. گوش و حلق و بینی فاطمه امیری حامد امامی
بررسی شیوع سندروم پای بیقرار و ارتباط آن با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به هایپر اوریسمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1401  -1402Prevalence of Restless Legs Syndrome and its relationship with sleep quality in patients with hyperuricemia referred to Imam Khomeini Hospital in 2022-2023 نورولوژی محمد جواد ادهم اصفهانی حامد امیری فرد
بررسی مقایسه‌ای پروفایل خواب بیماران مبتلا به صرع تحت درمان تک دارویی یا چند دارویی مراجعه‌کننده به مرکز اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1401Comparative evaluation of sleep profile of patients with epilepsy undergoing monotherapy or polytherapy referring to Neurology Center of IKHC in the year 2022 نورولوژی علیرضا آروین حامد امیری فرد
بررسی اثر ترکیب داروهای اتوموکستین و ترازودون بر تعداد وقفه‌های تنفسی و ایندکس های خواب در بیماران آپنه انسدادی خواب مراجعه‌کننده به کلینیک‌ خواب بیمارستان امام خمینی درسال 1401Evaluating the effects of Atomoxetine and Trazodone combination on the number of apnea and apnea-hypopenea sleep index in obstructive sleep apnea patients reffering to the sleep clinic of Imam khomeini hospital in 1401. نورولوژی مجتبی شهبازی حامد امیری فرد
تشخیص Left Anterior Descending Artery  به عنوان Culprit lesion  بر اساس نوار قلب با استفاده از هوش مصنوعی در بیماران مراجعه کننده با سکته قلبی حاد به بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز قلب تهران در سال 1399  و 1400Diagnosis of Left Anterior Descending Artery as Culprit lesion based on ECG using artificial intelligence in patients with acute myocardial infarction referred to Imam Khomeini Hospital and Tehran Heart Center in 2020 and 2021 قلب و عروق زینب قادری نژاد حامد وحیدی
ارزیابی پیامد توقف یا ادامه مصرف آسپرین در درمان جراحی باز سندرم تونل کارپال درمراکز بیمارستان سینا و امام خمینی (ره) در سال 1400Evaluation  the result of stopping or continuing aspirin use in the open surgical treatment of carpal tunnel syndrome in the centers of Sina and Imam Khomeini hospitals in 1400 جراحی پلاستیک رامین ثیابی حجت مولائی گورچین قلعه
بررسی مقایسه پیامدهای نوزادی بین دو گروه نوزادان بستری در NICU ولیعصر (عج) حاصل از بارداری خود به خودی (SPONTANEOUS) و بارداری با روشهای کمک باروری (ART) بین سالهای 94 تا 99 Comparison of neonatal outcomes between two groups of neonates admitted to Valiasr NICU due to spontaneous pregnancy and pregnancy with assisted reproductive techniques (ART) between 2015 and 2020 نوزادان سمیرا طالبی حسین دلیلی
بررسی تاثیر فراورده سین بیوتیک(پروبیوتیک+پری بیوتیک)با نام FamiLact دربهبودی بیماران کوید 19دربیمارستان امام در سال 1401 / یک مطالعه کارآزمایی بالینیEvaluation of effectiveness of FamiLact on covid 19 patients recovery at Imam Khomeini  Hospital in the year 2022 / a clinical trial study عفونی محمد رضا رفیعیان نایینی حمید عمادی کوچک
مقایسه اثربخشی دکسمدتومیدین عضلانی و کتامین عضلانی در انجام پروسیجر با سدیشن اطفال در اورژانس بیمارستان امام خمینی،سینا و شریعتی:کارآزمای بالینی دوسو کور سال 1400_1401comparison of the efficacy of intramuscular dexmedetomidine and intramuscular ketamine in pediatric procedural sedation at ED of imam ,sina and shariati hospital :2020-2021 طب اورژانس سید رضا  قاسمی حمیده اکبری
بررسی موارد عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی و پیگیری اثر درمان –گزارش موارد- طی سال های 1398 الی 1400Evaluating  cases  of congenital cytomegalovirus  infection and Follow up the effect of treatment -case report in neonates of NICU in Imam Khomeini hospital from 2019 to 2021 کودکان فرزانه فولادی طرقی خدیجه دانشجو
بررسی فراوانی بی‌خوابی در کارکنان بیمارستان امام خمینی و عوامل موثر بر آن در پاندمی کووید-19Evaluation of insomnia frequency amongst staff of Imam Khomeini hospital and its influencing factors in COVID19 pandemic طب خواب حسین محمدی خسرو صادق نیت حقیقی
راه اندازی سامانه تحلیل بیومکانیک راه رفتن و بررسی روایی و پایایی آنGait analysis system production and validity and reliability assessment پزشکی ورزشی وحید سیفی رامین کردی
بررسی میزان اثر بخشی بتادین در پلورودز شیمیایی بیماران مبتلا به افیوژن بدخیم راجعه در بیمارستان امام خمینی در سال 1400Efficacy of Povidoine Iodine Induced  chemical pleurodesis  in Treatment  of patients with recurrent malignat effusion   in Imam Khomeini Hospital  between 2021-2022 جراحی توراکس جواد سرباز زاده رضا ارشادی
بررسی اثر  هیپوتیروییدی بر یافته های نوار قلب و مقایسه آن با جمعیت نرمال در کودکان مراجعه  کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1400-1401Evaluation of the effect of hypothyroidism on ECG findings and its comparison with normal population in children referred to Imam Khomeini Hospital in 1401-1400 کودکان دل آرام دادخواه تیرانی رضا توکلی زاده
‎بررسی علل و عوامل خطر هایپوگلاسمی در نوزادان و پیگیری تشخیص نهایی (گذرا یا دائمی) در
بازه زمانی سالهای 95 الی 1400 در بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهرانEvaluation of the causes and risk factors of hypoglycemia in infants and follow-up of the final diagnosis (Transient or Persistent) in the period of 1395 to 1400 in Valiasr Hospital of Tehran University of Medical Sciences
کودکان ارغوان تجلی رضا توکلی زاده
بررسی  پوشش حجم درمان و دوز رسیده به ارگانهای حیاتی  دردرمان تومورهای گلیوم مغزی با گرید پایین در تکنیک سه بعدی کانفورمال در مقایسه با تکنیکIMRTEvaluation of treatment volume coverage and dose reached to vital organs in the treatment of low-grade brain glioma tumors in a three-dimensional conformal technique compared to the IMRT technique رادیوتراپی مهدیه رزمخواه شربیانی رضا قلعه تکی
بررسی تاثیر فاصله ی میان جراحی و رادیوتراپی و طول مدت رادیوتراپی بر عود موضعی، ناحیه ای و دوردست در سرطان زبان در بخش رادیوانکولوژی انستیتو کنسر بین سال های 1391 تا 1400Evaluating the effect of time to radiotherapy after surgery and total time of radiotherapy on local, regional and distant recurrence in tongue cancer in the radioncology department of the Cancer Institute between 2013-2022 رادیوتراپی سپهر فکرآزاد رضا قلعه تکی
بازطراحی، اجرا و ارزش‌یابی دوره‌ی مجازی آموزش داخلی کارآموزان رشته‌ی پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در نیم‌سال اول تحصیلی 1400-1401 با استفاده از مدل ارزش‌یابی CIPPRedesigning, Implementation, And Evaluation of of Imam Khomeini Hospital Complex’s Virtual Internal Medicine Clerckship Program In the First Semester Of 1400-1401 Academic Year, Using CIPP Evaluation Model فرشاد شاه کرمی رقیه گندمکار
بررسی تغییرات فیبرواسکن در بیماران هپاتیت B و C تحت درمان با دارو های خوراکی و عوامل موثر بر آنEvaluation of fiber scan changes in hepatitis B and C patients treated with oral drugs and its effective factors عفونی داود کاظمی زهرا احمدی نژاد
بررسی همبستگی و رابطه سایزتیموس وسطح ویتامینD مادر دردوران بارداری EVALUATION OF CORRELATION BETWEEN MATERNAL SERUM 25 (OH )VIT D3 level AND FETAL THYMUS SIZE IN PREGNANCY زنان و زایمان سیده مژگان قلندرپور عطار زهرا پناهی
بررسی میزان ابتلا به انیکومایکوزیس و سوش های عامل بیماری در بیماران مبتلا به کانسر تحت کموتراپی مراجعه کننده به درمانگاههای پوست و کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1400Evaluation of the incidence of onychomycosis and disease-causing strains in cancer patients undergoing chemotherapy referred to dermatology and cancer clinics of Imam Khomeini Hospital in 2021 پوست فاطمه فتحی زهرا صفاریان
بررسی و مقایسه عوارض کوتاه مدت انواع کاتترهای مرکزی شامل کاتتر ورید نافی ‘ کاتتر مرکزی از مسیر محیطی و کات دان در واحد مراقبت های ویژه نوزادان به صورت چند مرکزیEvaluation and comparison of short-term complications of different types of central catheters, including umbilical catheters, central catheter from the peripheral path and catheter in the neonatal intensive care unit in a multi-center نورولوژی مینا دادخواه ملایی زیبا مسیبی
بررسی کیفیت زندگی، میزان رضایت بیماران و عوارض  پس از جراحی کولپوکلیزیس جهت درمان پرولاپس ارگان لگنی شدید در بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1391تا 1399Patient satisfaction , quality of life  and complication after colpocleisis surgery for treatment of sever pelvic organ prolapse at imam khomeiny hospital , January 2012_ January 2020 زنان و زایمان زینت کریمی زینت قنبری
مقایسه بقای 30 روزه بیماران مبتلا به Covid-19  با و بدون تراکئوستومی تحت تهویه مکانیکی، بستری در بخش¬ مراقبتهای ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  در سال 99Evaluation of 30-day survival of patients with Covid-19 under mechanical ventilation with and without tracheostomy, admitted to the Intensive Care Unit of Imam Khomeini Hospital in 1999 بیهوشی یگانه عابدی پور سامرند فتاح قاضی
بررسی نتایج پاتولوژی بیماران هیسترکتومی شده به علت  CIN3مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یاس در سالهای 1390-1400Evaluation of pathology results of hysterectomy patients due to CIN3 referral to Imam Khomeini and yas Hospital in 2011-2021 زنان و زایمان زینب جلیلی هاشمی ستاره اخوان
بررسی اثر افزودن تزریق بواسیزومب و جمسیتابین اینتراآرتریال به روش سوپرسلکتیو آنژیوگرافی به درمان استاندارد بر سروایوال بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما در مقایسه با رژیم استاندارد : یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور Evaluation of the effect of adding intra-arterial injection of bevacizumbe and gemcitabine by standard selective angiography to standard treatment of glioblastoma patients compared to the standard regimen: a blind one-way randomized clinical trial جراحی اعصاب میلاد رشیدبیگی سهیل نادری
بررسی اثربخشی مشاوره تلفنی و حضوری روتین با زندانیان مبتلا به HIV در حین و بعد از خروج از زندان، جهت اتصال به مراقبت و درمان پس از آزادی از ندامتگاه تهران بزرگ ؛ یک مطالعه کوهورت گذشته نگر Evaluation of the effectiveness of routine telephone vs in-person counseling with HIV-infected prisoners during and after release from prison, in connection to care and treatment after release from the Great Tehran Prison; A retrospective cohort study نوید آزادخواه سید احمد سید علی نقی
بررسی شیوع اچ.آی.وی. و عوامل مرتبط با آن در زندانیان زن مراجعه کننده به قرنطینه زندان زنان شهرری در نیمه دوم سال 95: یک مطالعه مقطعی گذشته نگرprevalence of HIV and related risk factors in female prisoners referred to the quarantine of Shahr-e-Rey Women’s Prison from September 2016 to Mars 2017: A retrospective cross-sectional study مسعود جعفری نسب سید احمد سید علی نقی
بررسی فراوانی ویژگی های رفتاری مرتبط با بیماری های آمیزشی درمیان زندانیان زن در تهران: یک مطالعه مقطعی گذشته نگرFrequency of behavioral characteristics related to sexually transmitted diseases among female prisoners in Tehran: A retrospective cross-sectional study سید محمد قوام سید احمد سید علی نقی
بررسی شیوع کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در بین بیماران مبتلا به HIV مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهرانPrevalence of Covid-19 and its related factors among HIV+ patients referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran حمید هرندی سید احمد سید علی نقی
تعیین ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد با توجه به یافته های کلینیکال و پاراکلینیکال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در بیست سال گذشتهPrognostic factors in Acute Promyelocytic Leukemia based on clinical & para-clinical findings in the patients with de novo APL that referred to Sharati Hospital from 20 years ago: strategies to define high-risk patients امیرحسین میرحسینی سید اسداله موسوی
بررسی ایمنی و اثربخشی داروی Capecitabine بعنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به کانسر معده پیشرفته در مراجعین کلینیک انکولوژی آرام از فروردین 1395 لغایت فروردین1398  Evaluation OF Safety and Efficacy  of Capecitabine Maintenance in Patients With Advanced Gastric Cancer خون و انکولوژی مرجان مهری سید امیر حسین امامی
مقایسه  کیفیت خواب قبل و بعد از جراحی در بیماران مبتلا به گلیوم مغزی در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی از سال 1400 تا 1402 .Comparison of sleep’s quality before and after surgery in patients with cerebral glioma in the neurosurgery department of Imam Khomeini Hospital, from 1400 to 1402. جراحی اعصاب مصطفی حریری سید امیر حسین جوادی
بررسی حساسیت و ویژگی یافته های تصویربرداری  CISS MRI و تراکتوگرافی قبل از جراحی از عصب تریژمینال در بیماران نورالژی تریژمینال مقاوم به درمان دارویی در تعیین وجود فشار عروقی حین جراحی در بخش جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات بیمارستان امام خمینی تهران   از مهر ۱۴۰۱  لغایت اسفند ١٤٠۳Investigating the sensitivity and specificity of CISS( constructive interference in steady state ) MRI and tractography imaging findings  before surgery of the trigeminal nerve in trigeminal neuralgia patients resistant to drug treatment in determining the presence of vascular pressure during surgery  in the Department of Neurosurgery, Imam Khomeini Hospital, Tehran جراحی اعصاب صادق پورقنبرزاده سید امیر حسین جوادی
پیش بینی محل برش (کات) گردن فمور بر اساس offset ورتیکال هیپ در جراحی توتال هیپ آرتروپلاستیPrediction of femoral neck incision based on vertical hip offset in total hip arthroplasty امیر ابوطالبی کوشکنو سید حسین شفیعی
تاثیر موانع مکانیکی بر دقت میزان اشباع اکسیژن خون اندازه گیری شده به روش پالس اکسی متری در بیماران بستری در بخش کرونا بیمارستان امام خمینی The effect of mechanical barriers on the accuracy of blood oxygen saturation measured by pulse oximetry method in patients admitted to corona ward of Imam Khomeini Hospital ریه مریم واحدی سید حمیدرضا ابطحی
بررسی ارتباط بین زمان اینگرافتمنت و عوارض کوتاه‌مدت پس از پیوند اتولوگ مغز استخوان در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین در بخش پیوند بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بین سال های 1385 تا 1399.Study of asscociation between engraftment time and early complications of autologous transplant in non hodgkin lymphoma patients, receiving stem cell transplant at Emam Khomeini hospital complex between 2006 and 2020 انکولوژی مهسا متحدی سید رضا صفائی نودهی
بررسی اختلالات خواب و ارتباط آن با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 1400-1401The survey of sleep disorders and its relationship with disease activity in Lupus Erythematous patients referred to Rheumatology clinic of Imam khomeini hospital in 2021-2022 روماتولوژی نرجس رفاهی بخش سید رضا نجفی زاده
.بررسی مقایسه ای پیش اگهی میان بیماران روماتولوژیک مبتلا به بیماری کووید 19 با و بدون مصرف داروهای ایمونوساپرسیو و
بیولوژیک در بیمارستان امام خمینی تهران  در نیمه ابتدایی سال 1400  Covid-19 in rheumatologic patients with and without use of immunosuppressive and biologic drugs  in Imam Khomeini Hospital in the first 6 months of the year
روماتولوژی مریم درویشی سید رضا نجفی زاده
تظاهرات ریوی و رادیوگرافیک بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک بستری در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی شهر تهرانPulmonary and radiological manifestations of systemic lupus erythematosus in patients admitted to the rheumatology ward of Imam Khomeini Hospital in Tehran. روماتولوژی آرمین رضی سید رضا نجفی زاده
بررسی فراوانی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 متعاقب اعمال جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهرانFrequency of mortality due to Covid 19 disease following cancer surgery in patients referred to the Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran جراحی عباس زربینی سیدانی سید روح الله میری
مقایسه ی یافته های دموگرافیک بیماران فوت شده در 3 دوره پیک بیماری کووید 19 در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران The comparison of demographic findings of patients died in three peak periods of Covid 19 disease in Imam Khomeini Hospital, Tehran عفونی سینا چلبی سید علی دهقان منشادی
بررسی میزان اثربخشی آموزش به وسیله واقعیت مجازی درپروسیجرابدومینوسنتزبه کارورزان پزشکی درمقایسه با آموزش بااستفاده از فیلم واسلایددربیمارستان امام خمینی تهران سال1401-1400Evaluation of the impression of abdominocentesis virtual reality in interns in comparison with teaching by videos and slides in tehran’s imam khomeyni hospital 2021-2022 رادیوتراپی فاطمه سروستانی سید مجتبی عقیلی
طراحی دستیار صوتی تریاز اورژانس – تریاژ بیماران توسط خود یا همراه بیمار قبل  از مراجعه به اورژانس یا مراجعه اورژانس پیش بیمارستانیEmergency triage voice assistant design – triage of patients by themselves or with the patient before going to the emergency or pre-hospital emergency رادیوتراپی سینا اصحابی سید مجتبی عقیلی
بررسی و مطالعه کیفی اثرات مثبت پاندمی کوید-19 روی سطوح مختلف زندگی شخصی و کاری متخصصان طب اورژانس شاغل در دانشگاه تهران از دیدگاه شخصی آنهاEvaluation of positive effects of COVID19 pandemics on different aspects of emergency medicine specialist’s life and work in TUMS: A qualitative study رادیوتراپی مهدی صادق زاده بهنمیری سید مجتبی عقیلی
بررسی عوارض ناشی از بیماری کووید 19 در بازه زمانی 6 ماهه پس از ابتلا و بهبودی در بیماران باردار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شریعتی تهران و امام خمینی تهران  با درگیری ریوی بیش از 20 درصد از تیر 1400 تا آبان 1400Evaluation of the complications of Covid 19 disease in a period of 6 months after infection and recovery in pregnant patients admitted to the intensive care unit of Tehran Shariati Hospital and Tehran Imam Khomeini Hospital  with pulmonary involvement of more than 20% from June 2021 to November 2021 آرمان سلیمانی سید مجتبی مرعشی
بررسی ایمنی تزریق اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی جفت انسان  در فیستولهای پری آنال مقاوم به درمان در بیماران کرونSafety of injection of placental mesenchymal stem cell derived exosomes for Treatment of resistant perianal fistula in Crohn’s patients جراحی سیده زهرا موسوی سید محسن احمدی تفتی
بررسی ایمنی استفاده از  small intestine submucosa(SIS) به عنوان ستون بیولوژیک در فیستول های پری آنالtreatment of perianal fistula using small intestine submucosa(SIS) as a biologic seton: a safety study جراحی سینا دادگر سید محسن احمدی تفتی
بررسی ارتباط مدت زمان بین اتمام رادیوتراپی نئوادجوانت و عمل جراحی کیوراتیو در مبتلایان به کنسر رکتوم غیرمتاستاتیک با بقای 2 و 5ساله بعد از عمل جراحی از سال 93 تا 96Evaluation of the relationship between duration between completion of neoadjuvant radiotherapy and curative surgery in patients with non-metastatic rectal congestion with survival of 2 and  5 years after surgery from 2014 to 2017 جراحی محمد سروش شادکام سید محسن احمدی تفتی
بررسی اثر استفاده از استم (Stem) در جلوگیری از شل شدن پروتز تیبیا و نتایج عملکردی آن، بعد از تعویض مفصل زانو در بیماران با BMI بیشتر از 30 بین سالهای 1390 تا 1397Evaluation of the effect of using Stem in preventing loosening of tibial prosthesis and its functional results after knee replacement in patients with BMI greater than 30 ارتوپدی امیرحسین مافی سید محمد جواد مرتضوی
بررسی شیوع و فاکتورهای پیش‏گویی کننده دررفتگی متعاقب عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ با اپروچ قدامی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (99-1393)Assessment of prevalence and risk factors of dislocation after total hip arthroplasty surgery with anterior approach in patients of Imam Khomeini hospital (2014-2020) ارتوپدی سید پیمان میرقادری سید محمد جواد مرتضوی
بررسی ماندگاری استم های Fitmore به دنبال جراحی تعویض کامل مفصل هیپ در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1389 تا 1398Evaluation of Fitmore stems survival after total hip replacement surgery in Imam Khomeini Hospital during 2010-2019 ارتوپدی پویا طباطبایی ایرانی سید محمد جواد مرتضوی
مقایسه knee joint space width  گرافی رخ ایستاده زانو با گرافی روزنبرگ  در بیماران کاندید تعویض مفصل زانو و پیش بینی آسیب رباط صلیبی قدامی و wear pattern سطح مفصلی زانو  طبق این مقایسه در سال 1400 در بیمارستان امام خمینی تهرانComparison of knee joint space width orthography of the knee with Rosenberg orthography in patients candidate for knee replacement and anticipation of anterior cruciate ligament injury and wear pattern of the knee joint according to this comparison in 1400 in Imam Khomeini Hospital in Tehran ارتوپدی معین خوری سید محمد جواد مرتضوی
بررسی مقایسه ای نتایج رادیولوژیکال و کلینیکال تعویض مفصل تک کمپارتمان زانو به دو روش Mobile-Bearing  و Fix-BearingComparative study of radiological and clinical results of single knee compartment joint replacement by two methods: Mobile-Bearing and Fix-Bearing ارتوپدی امین خانجانی سید محمد جواد مرتضوی
مقایسه تاثیر انفوزیون نالوکسان با دوز  بسیار کم بر فاکتورهای همودینامیک و میزان خون ریزی فیلد جراحی در بیماران تحت بیهوشی عمومی با انفوزیون رمی فنتانیل و پروپوفل با گروه پلاسبو؛ در اعمال جراحی سر وگردن در بیمارستان امام خمینی طی سال های 1400 و 1401 . Comparison of ultra dose of naloxan with placebo on hemodynamic parameters and surgical field bleeding in patients undergoing head and neck surgeries under general anaesthesia maintained with infusion of propofol- remifentanil compound  in Imam Khomeini Hospital Complex  during 1400 and 1401 بیهوشی شبنم سیفی پور سید محمد میراسکندری
بررسی نتایج و عوارض جراحی آندوسکوپیک skull base  (قاعده جمجمه ) در اطفال از سال 2010 تا 2021 در بیمارستان های منتخب تهرانEndoscopic skull base surgery in pediatric population گوش و حلق و بینی سیده نفیسه خلیلی سید موسی صدر حسینی
بررسی دقت تشخیصی HEAR score در تشخیص Major adverse cardiac event در بیماران با درد قفسه ی سینه : مرور نظام مندDiagnostic performance of HEAR score on predicting major adverse cardiac events in patients with chest pain; a systematic review طب اورژانس مهسان خالقی راد سید هادی میرفضائلیان
تعیین صحت تشخیصی معکوس کردن کنتراست زمینه ای رادیوگرافی در مقایسه با نتیجه سی تی اسکن در تشخیص شکستگی پلاتو زانوDetermining the diagnostic accuracy of inverse radiographic contrast in comparison with the result of CT scan in the diagnosis of knee plateau fracture طب اورژانس محمد مهدی پیرمرادی سید هادی میرفضائلیان
بررسی اثر کتامین نازال در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1401The efficacy of intranasal ketamin on intramascular injection pain in children in Imam Khomeini hospital in 2022 طب اورژانس علی سالار درفشی سید هادی میرفضائلیان
بررسی شیوع آنمی در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو تعویض مفصل هیپ و زانو در بیمارستان امام خمینی (ره) طی 6 ماهه اول سال 1400evaluation of the prevalence of anemia in patients who undergo elective surgery of total hip and knee replacement in emam khomeini hospital in first 6 months of 1400 بیهوشی محمد مسلم شهسواری علویجه سیدخلیل پسته ای
بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی، سیر بیماری، عوارض و پروگنوز بیماران جدید مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک سیستمیک جوانان مراجعه کننده به درمانگاه های روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سال های 99-90course, manifestation, paraclinic, outcome and complications in children with systemic onset juvenile idiopathic arthritis کودکان نسرین  محمدی عارف سیدرضا رئیس کرمی
بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران کاندید جراحی باریاتریک و تاثیر آن بر پروگنوز بعد از عمل در بیمارستان امام خمینی Prevalence of psychiatric disorders among bariatric surgery candidates and their effect on prognosis of surgery in Imam Khomeini hospital روان تنی فاطمه تقوی زنجانی سیده الهام شرفی
بررسی علایم روانپزشکی وروشهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به دیابت کنترل شده و کنترل شده ضعیفEvaluation of coping strategy and psychiatric symptoms in poorly controlled and controlled diabetes روان تنی محدثه چهاربر سیده الهام شرفی
بررسی یافته های نوار عصب عضله و عوامل موثر بر آن در  بیماران با پارستزی در قسمت داخلی ساعد و انگشتان 4 و5  مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی investigating EMG-NCV findings and effective factors in patients with medial elbow, 4th and 5th digits paresthesia referring to physical medicine & rehabilitation clinic in Imam Khomeini Hospital from 2018-2020 طب فیزیک و توانبخشی محمد حسین موسی خانی سیده زهرا امامی رضوی
بررسی یافته های EMG-NCV و عوامل موثر بر آن در بیماران با تروما ی اندام تحتانی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی بیمارستان امام خمینی از سال 1397 تا 1399Investigating EMG-NCS findings and effective factors in patients with lower limbs trauma referring to Physical medicine and rehabilitation clinic of Emam Khomeini hospital from 2018 to 2020. طب فیزیک و توانبخشی رضا  امید سیده زهرا امامی رضوی
بررسی نیازهای آموزشی تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان‌های سر و گردن  بعد از عمل جراحی در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران در سال 1400assessing the nutritional educational needs of patients with head and neck cancers after surgery in cancer institute  of imam khomeini hospital in tehran,2021 سارا  مهدوی سیده فاطمه جلالی نیا
بررسی ارتباط طولانی شدن باکتریمی استافیلوکوک اورئوس با پیامد های بیماریevaluation of the relationship of prolongation staphylococcus aureus bacteremia and disease outcomes عفونی فاطمه علیزاده سیروس جعفری
بررسی یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتلا به اپیدیدیمواورکیت بروسلایی و غیر بروسلایی بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) درسالهای 1394 تا 1398Evaluation of sonographic findings in patients with Brucella and non-Brucella epididymo-orchitis hospitalized in Imam Khomeini Hospital Complex in 2015-2019 عفونی فاطمه اسدی سیروس جعفری
بررسی میزان Red Cell Distribution Width (RDW) و سایر فاکتور های آزمایش خون کامل (Complete Blood Count(CBC))در بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس مراجعه کننده  به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان رازی استان تهران و ارتباط آن ها با شدت بیماری Psoriasis Area and Severity Index(PASI))).Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) and other complete blood count (CBC) indices in patients with psoriasis vulgaris referred to the dermatology clinics of Imam Khomeini Hospital and Razi Hospital of Tehran and their relationship with Psoriasis Area and Severity Index (PASI)). پوست محمدحسین رنجبر همقاوندی شاهین حمزه لو
بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک مرکل سل کارسینوما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سالهای 1390-1400Evaluation of the clinicopathological features of Merkel cell carcinoma in patients referred to Razi hospital in 2011-2021 پوست سمیه رادنیا شاهین حمزه لو
بررسی تغییرات  شاخص های بطن راست پس از عمل جراحی پنومونکتومی ولوبکتومی با استفاده از تصویربرداری موگاEvaluation of right ventriclular indices changes, after pneumonectomy and  lobectomy surgery by MUGA scan. جراحی توراکس حسام امینی شهاب رفیعیان
بررسی کیفیت خواب و برخی از عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی ورودی سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی تهرانEvaluation of sleep quality and some of its related factors in  medical students of Tehran University of Medical Sciences 2015 entrance بیهوشی محمد اسلامی مهرجردی شهرام صمدی
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و افکار خودکشی در طول همه گیری covid-19  در دستیاران  تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ بیمارستان امام خمینی تهرانinvestigating the relationship between burnout and suicidal ideation during covid-19 epidemic (since January 2022 to May 2022) in specialized and sub-specialized assistants and fellowship of Imam Khomeini Hospital in Tehran بیهوشی آنیا مدرس شهرام صمدی
مقایسه میزان سندرم فرسودگی شغلی در طی همه گیری کرونا ویروس بین دستیاران بیمارستان امام خمینی (ره) تهران و گروه کنترل کاراموزان ورودی 95 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400  Comparison of burnout syndrom levels during covid-19 pandemic in 2021 between residents of Imam Khomeini Hospital Complex of Tehran & the control group of medical students in 2016 of Tehran University of Medical Sciences بیهوشی سیده آزاده حسینی شهرام صمدی
بررسی قدرت تشخیصی روش های تصویربرداری CT scan و MRI در تشخیص لنف نودهای مثبت پاتولوژیک در کانسرهای زنان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 1400و 1399Evaluation of diagnostic Accuracy of CT  scan and MRI imaging methods in the diagnosis of pathologically positive lymph nodes in gynecological cancers of patients referred to Imam Khomeini Hospital in 1399-1400 زنان و زایمان رها واحد شهرزاد شیخ حسنی
بررسی ارتباط نسبت ریه به دور سر جنین (LHR) با AFI  در تریمستر سوم بارداری در خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و شریعتیEvaluation of the relationship between lung-fetal head ratio (LHR) and AFI in the third trimester of pregnancy in pregnant women referred to Imam Khomeini Hospital and Shariati Hospital زنان و زایمان ویدا رادی صدیقه برنا
بررسی ارتباط بین میزان سطح سرمی PAPP-A در غربالگری سه ماهه اول بارداری با بروز دیابت بارداریRelationship Between First Trimesters Pregnancy Associated Plasma Protein (PAPP-A) and Gestatianal Diabetes Mellitus زنان و زایمان معصومه اشرف زاده صدیقه برنا
بررسی  تغییرات سطح هموگلوبین و فریتین  در بارداری های مدیریت شده  طبق گایدلاین آنمی استرالیا و نیوزلندThe study of hemoglobin and ferritin level changes in the managed pregnancies according to the Australia and New Zealand Anemia Guideline زنان و زایمان ریحانه تولایی صدیقه حنطوش زاده
بررسی ارتباط سطح ویتامین د3 با فاکتورهای استرس اکسیداتیو HSP70, FRAP, AOPP, AGEs  در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی سال 1400 – 1401Association between vitamin D3 level and Oxidative stress factors including FRAP, AGEs, AOPP, HSP70 in type2 diabetic patients referred to the Diabetes clinic of Imam Khomeini Hospital complex in 2021-2022 غدد نازنین هاشمی صغرا ربیع زاده
تعیین شاخص های انتروپومتریک، ارتباط آن با خطر بیماری  فشار خون بالا و تعیین نقطه برش مناسب در پیشگویی بیماری فشارخون  بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در طی سال های 1389 تا 1399Determining anthropometric indices, its relationship with the risk of hypertension and determining the appropriate cut off point in predicting hypertension among diabetic patients referred to Imam Khomeini Hospital since 1389 to 1399 غدد سیده آناهیتا  انوری صغرا ربیع زاده
ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی(AGEs)  Advanced  Glycation End Products و ریسک 10 ساله بروز حوادث قلبی بر اساس  ASCVD Score در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در نیمسال اول 1401Association between blood level of Advanced  Glycation End Products(AGEs) and 10-year risk of cardiovascular events based on ASCVD Score in patients with type 2 diabetes referred to diabetes clinic of imam Khomeini hospital; Tehran. 2022 غدد الهه عباس زاده خسروشاهی صغرا ربیع زاده
بررسی اثر درمانی قطره  تیمولول مالئات چشمی %0.5 روی ضایعات روزاسه صورت در مقایسه با پلاسبو در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان رازی تهران و بیمارستان امام خمینی تهران در سالهای 1400-1401evaluation of the Therapeutic effect of 0.5% timolol eye drops on rosacea lesions of the face in comparison with placebo in patients referred to the dermatology clinic of Razi Hospital in Tehran and Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2021, 2022 پوست علی مرادی صفورا شکویی نژاد
بررسی ارتباط وجود زخم در مناطق غیر پر خطر و پر خطر صورت با زیر گروه های هیستوپاتولوژیک در بازال سل کارسینوما (BCC)Evaluation of the relationship between the presence of ulcers in non-high-risk and high-risk areasof face with histopathological subtypes in basal cell carcinoma (BCC) پوست زینب شفیعی نوری صفورا شکویی نژاد
بررسی کلینیکوپاتولوژی بیماران مبتلا به ملانوم در بیمارستان امام خمینی از سال 1391 تاسال 1400A clinicopathological study of melanoma in Imam Khomaini hospital in 1391-1400 پوست فاطمه صادقی گیل زاد صفورا شکویی نژاد
بررسی کلینیکوپاتولوژیک بیماری لیکن پلانوپیلاریس و فرونتال فیبروزینگ آلوپسی در مردان مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی و امام خمینی از سال 1393 تا سال 1400retrospective clinicopathologic evaluation of lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia in male patients referred to  Razi  and Imam Hospitals from 2015-2022 پوست شایان دایی دایی صفورا شکویی نژاد
بررسی میزان و تغییرات در روند مرگ نوزادی و فاکتورهای پیشگویی کننده مرگ و میر نوزادانِ بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ولی‌عصر طی سالهای 1400- 1395Assessment of the rate and trend of neonatal mortality and predictive factors of neonatal mortality in intensive care unit in Valiasr Hospital during 2016-2021 نوزادان شراگیم کریمی طاهره اسماعیل نیا شیروانی
تاثیر درمان با هیدروکورتیزون بعد از روز چهارده تولد بر جلوگیری از بروز برونکو پولموناری دیس پلازی در نوزادان نارسthe effect of hydrocortisone after 14days of age on prevention of BPD نوزادان مطهره طالبیان طاهره اسماعیل نیا شیروانی
بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و بیماری صرع در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلینیک تشنج بیمارستان امام خمینی و افراد سالم در سال 1400Study on connection between sleep quality and epilepsy disease in epileptic patients attended to Imam Khomeini hospital’s epilepsy clinic and healthy individuals during 2021 نورولوژی سیده فائزه میرلوحی جوابادی عباس تفاخری
بررسی اثر بخشی درمان با داروی ضد افسردگی ونلافاکسین در برابر سرترالین در بیماران مبتلا به افسردگی بدنبال صرع: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورEvaluation of the effectiveness of venlafaxine antidepressant therapy against sertraline in patients with depression following epilepsy: a double-blind randomized clinical trial نورولوژی طنین عدل پرور عباس تفاخری
: بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی و بهبود وضعیت نوروسایکیتریک بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال پس از جراحی تمپورال لوبکتومی     assessing the effect of cognitive rehabilitation and neuropsychiatric improvement in patients suffering from temporal lobe epilepsy after temporal lobectomy نورولوژی کیانا امانی عباس تفاخری
بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به صرع فوکال در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1400-1401Investigating of sleep quality in patients with focal epilepsy in Imam Khomeini Hospital in 2021-2022 نورولوژی فربد عطائی فر عباس تفاخری
بررسی ارتباط میان سطح شناختی بیماران مبتلا به طیف بیماری آلزایمر استخراج شده از پایگاه داده ADNI با غلظت پروتئین GAP-43 در مایع مغزی نخاعی در سال 1400Investigating the correlation between the cognitive state of patients affected with Alzheimer’s dementia spectrum with the GAP-43 concentration in their cerebrospinal fluid using the ADNI database in 1400 نورولوژی مهسا مایلی عباس تفاخری
:          بررسی پیامد(بقا, پذیرش درICU ) بیماری کووید19 در بیماران با سابقه بیماری ارتریت روماتوئید در مقایسه با جمعیت فاقد بیماری روماتولوژیک   outcome of covid19 disease in patients with past medical history of rheumatoid arthritis in compare with patient with no history of rheumatologic disease روماتولوژی مهسا زرگران عبدالرحمان رستمیان
اجرای نظام ثبت (رجیستری) و بررسی اطلاعات دموگرافیک ، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به آرتریت پسوریاتیک  مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی و پوست بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1400implementation of the registration system to check the demographic, clinical and laboratory test of the patient with psoriatic arthritis who had reffered to imam khomeini hospital in the 2021-2022 روماتولوژی فرهاد دادگر عبدالرحمان رستمیان
مقایسه میزان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک مراجعه کننده به کلینیک های روماتولوژی بیمارستان امام خمینی و ضیاییان تهران در سال 1401Comparison of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with rheumatoid arthritis and patients with systemic lupus erythematosus referred to rheumatology clinics of Imam Khomeini and Ziaian hospitals in Tehran in 2022 داخلی رضا نجف خانی علی افشاری
بررسی میزان بیان LINGO2 و LNC-EPHA6 و AF264622 و AB209021 در نمونه های پلاسمایی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) Evaluation of LINGO2 and LNC-EPHA6 and AF264622 and AB209021 expressions in plasma samples of kidney transplant receipients who come to the transplant clinic of Imam khomeini Hospital. نفرولوژی شکوه اردوخانی علی غفاری مقدم نوقابی
بررسی تاثیر کمورادیوتراپی هایپرفرکشنه نئوادجوانت بر کنترل لوکال و بقای بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن پیشرفته موضعی در  انستیتو کانسر بین سال های 1400 تا 1402Evaluating the impact of neoadjuvant hyper-fractionated chemoradiotherapy on local control and survival of patients with the locally advanced head and neck cancer in the cancer institute between 2021 and 2023 رادیوتراپی مرضیه شیخ علی کاظمیان
بررسی  تجربه بیماران هوشیار تحت انتوباسیون ، از اجرای دستورالعمل ارتباطی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهرانA qualitaive study of conscious intubated patient’s experience from “the communication protocol” in hospitals affiliated to tehran university of medical sciences طب اورژانس ارسلان عبدی علی لباف
مقایسه شاخص تری گلیسیرید-گلوکز در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی با افراد بدون نفروپاتی دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی از سال1390-1400Comparison of triglyceride_glucose index in patients with diabetic nephropathy with patients without diabetic nephropathy referred to diabetes clinic of imam khomeini hospital from 2011-2021 غدد اعظم عادلی علیرضا استقامتی
بررسی میزان ریسک 10 ساله بروز حوادث قلبی ( ASCVD Risk Score ) و ارتباط آن با ریسک فاکتورهای قابل اصلاح در بیماران دچار دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) در سالهای 1389-1400Investigation of the  10-Year Risk of Heart Disease (ASCVD Risk Score) and its Relationship between Modifiable Risk Factors in Patients with type 2 diabetes who referred to diabetes clinic of Imam Khomeini Hospital complex  from 2010 to 2021 غدد کتایون رفسنجانی علیرضا استقامتی
:  بررسی ارتباط نسبت    Apo A1/HDLبا میزان حوادث قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال 1401-1400Evaluation of the relationship between ApoA1 / HDL ratio and cardiovascular events rate in patients with type 2 diabetes referred to the diabetes clinic of Imam Khomeini Hospital in 1400_1401 غدد فرزانه قائمی علیرضا استقامتی
مقایسه شاخص های انتروپومتریک ،آتروژنیک و (Fibrosis-4 (FIB-4 پلاسما در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با و بدون کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی تهران  طی سال های 1390 تا 1400Comparision of anthropometric, atherogenic and Fibrosis-4 (FIB-4) plasma indicies in patients with type 2 diabetese melitus with and without non-alcoholic fatty liver referred to the diabetes clinic of Imam Khomeini Hospital in Tehran from 2011 to 2021. غدد سحر رجب زاده کنفی علیرضا استقامتی
بررسی تفاوت جنسیتی  در ارتباط مقاومت به انسولین  بر اساس شاخص HOMA با سطح  ویتامین D در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت و غدد بیمارستان امام خمینی (ره)بین سالهای 1390-1400Evaluation of gender differences in the relationship between insulin resistance based on HOMA index and vitamin D levels in patients referred to the Diabetes and Endocrinology Clinic of Imam Khomeini Hospital between 2011 and 2022 غدد سحر حقی کلخوران علیرضا استقامتی
بررسی میزان مورتالیتی و عوارض کوتاه مدت بعد از اعمال جراحی اندوکاردیت عفونی در بازه زمانی 1/1/94 تا 29/12/99 در بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهر تهران Evaluation of mortality rate and early outcomes after infective endocarditis surgery between 21/03/2015 to 19/03/2021 In Imam Khomeini Hospital Complex, TUMS جراحی قلب پرهام فرازنده علیرضا بخشنده
بررسی ارتباط بیماری های تیروئید با مرگ ومیر بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در بیمارستان امام خمینی (ره)تهران در سال 1398-1399Evaluation of the relationship between thyroid diseases and mortality in hospitalized patients with COVID-19 at Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2020-2021 غدد نازنین جان فزا فاطمه اصفهانیان
بررسی همبستگی نسبت پرستار به بیمار، حساسیت اخلاقی و میزان تعهد حرفه‌ای پرستاران با میزان سقوط بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران 1400Correlation between nurse to patient ratio, moral sensitivity and the level of nurses’ professional commitment with the rate of patient’s falling from in Imam Khomeini Hospital, Tehran, 2021-2022 رقیه حسین زاده فاطمه حاجی بابایی
مقایسه فراوانی اندومتریت مزمن در نمونه های گرفته شده با پایپل و بیوپسی اندومتر هیستروسکوپیک در بیماران با شکست لقاح آزمایشگاهی( IVF ) زیر 40 سال در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1400 تا 1401Comparizen of prevalence of chronic endometritis in speciments taken with piplle and hystroscope from recurrent IVF failure( RIF) women under 40 years in Imam khomeini hospital complex during years 2021-2022 زنان و زایمان الهه پهلوان فلاحی فاطمه کیخا
بررسی ارزش تشخیصی EASL 2018 و LI-RADS 2018  با یافته های پاتولوژیک در تشخیص غیر تهاجمی کارسینوم هپاتوسلولار با استفاده ار MRI و CT scan در بیماران کاندید پیوند کبد دارای ندول کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال1392  تا      1400The study of diagnostic value of EASL 2018 and LI‑RADS 2018  with pathlogic finding for the noninvasive diagnosis of hepatocellular carcinoma using magnetic resonance imaging and ct scan in Emam khomeini patient in 1392 until 1400 رادیولوژی سینا صادقیان فائزه سلحشور
طراحی مدل معادلات ساختاری برای پیش بینی اختلالات خواب بر اساس عملکرد کلیه در کوهورت روانسرDesigning a structural equation model for predicting sleep disorders based on renal function in the Ravansar cohort نفرولوژی نیلوفر همتی فرخ لقا احمدی
مقایسه آلکالن فسفاتاز استخوانی و اسکلروستین در بررسی بیماری های استخوانی بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی A comparison between Bone alkaline phosphatase and sclerostin  in the evaluation bone disease of dialysis patients نفرولوژی ایلخان رضائی فرزانه سادات مینو
مقایسه ویژگی ها و معیار های  سونوگرافی عضلانی اسکلتی با رادیولوژی ساده زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به بخش پزشکی ورزشی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1400Comparison between musculoskeletal sonographic and knee plain radiographic characteristics in patients with knee osteoarthritis referred to department of sports medicine of Imam Khomeini hospital- 2021 پزشکی ورزشی محدثه یدالهی فرزین حلب چی
بررسی اثر مکمل خوراکی پتاسیم نیترات بر روی شاخص های درد عضلانی تاخیری (DOMS) پس از ورزش، در افراد کم تحرک 18 تا 40 سال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، متقاطع و دو سو کورAssessment of The Effect of Oral Potassium Nitrate Supplementation on Post-Exercise Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) Indices Among Sedentary Individuals Between 18 to 40 Years old:  A Double-Blind Randomized Cross-Over Clinical Trial پزشکی ورزشی محمدمهدی توانا فرزین حلب چی
:  بررسی ارزش تشخیصی  Alpha-methylacyl-CoA racemase به روش ایمونوهیستوشیمی در نمونه های کارسینوم سلول روشن  و مقایسه ی آن با نمونه های اندومتر دارای Arias- Stella reaction  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 1394-1400Evaluation of diagnostic value of Alpha-methylacyl-CoA racemase by immunohistochemistry in clear cell carcinoma specimens and comparison with endometrial specimens with Arias-Stella reaction in patients referred to Imam Khomeini Hospital in 2015-2016 پاتولوژ ی معصومه صدری قمی فرشته عاملی
بررسی موارد هیپوکلسمی در بیماران مبتلا به Covid 19 و ارتباط آن با شدت و OUTCOME بیماریEvaluation  of hypocalcemia cases in patients with covid 19 and its relationship with disease  severity and outcom عفونی فخری نقوی فرشته غیاثوند
بررسی عوامل خطر و  ویژگی های دموگرافیک و عوامل اتیولوژیک و نحوه برخورد درمانی و پیامد و مرگ و میر بیماران مبتلا به آمپیم در بیمارستان امام  خمینی (ره) در سال های 99-1390Evaluation of risk factors and demographic characteristics and etiological factors and therapeutic treatment and outcome and mortality of patients with empyema in Imam Khomeini Hospital in 2011-2020 عفونی سید حسن مظلومی فرشته غیاثوند
بررسی نقش سطح NT-proBNP  قبل از پیوند کلیه در پیشگویی حوادث قلبی عروقی یک ماهه بعد از پیوندThe Role of NT-proBNP Level Before Kidney Transplantation in Predicting Cardiovascular Events During One Month After Transplantation قلب و عروق تارا مقدس فر فرنوش لارتی
بررسی میانگین segmental strain در سگمان های آکینتیک وseverely hypokinetic  و مقایسه ی  آن با سگمان های نرمال  در اکوکاردیوگرافی در بیماران  Primary PCI شده ی بیمارستان امام خمینی در سال 1400Evaluation of mean segmental strain in akinetic and severely hypokinetic segments and its comparison with normal segments in echocardiography of  patients underwent primary PCI in Imam Khomeini Hospital complex in 2021 قلب و عروق مونا آذرکیش فرنوش لارتی
بررسی عود  IBD و عوامل موثر بر آن طی بارداری و یک سال بعد از زایمان در مادران باردار مراجعه کننده به  درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1390 تا 1400 Evaluation of IBD recurrence and its related factors during pregnancy and one year after delivery in pregnant women referring to the clinic of Imam Khomeini Hospital in Tehran from 2011 to 2021 گوارش محسن اسماعیلی فروغ البرزی اوانکی
بررسی تاثیر فعالیت بیماری التهابی روده در بیماران مبتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه( psc )در نتایج بعد از پیوند کبد در بیمارن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در طی سال های1385 تا 1400Evaluation of the effect of inflammatory bowel disease activity in patients with Primary sclerosing cholangitis (psc ) on clinical outcomes after liver transplantation in patients referred to Imam Khomeini Hospital during 2006-2021 گوارش سارا خسرویان قادیکلایی فروغ البرزی اوانکی
بررسی وجود و انواع اختلالات حرکتی مری در بیماران مبتلا به سرفه مزمن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال های 1401-1400Evaluation of the existence and types of esophageal motility disorders in patients with chronic cough referred to Imam Khomeini Hospital during 2020-2021 گوارش مریم  ذکریایی فروغ البرزی اوانکی
بررسی شیوع بیماریهای اتوایمیون دربیماران سلیاک مراجعه کننده به درمانگاه سلیاک بیمارستان امام خمینی و شریعتی از سال 1398 تا 1400Prevalence of autoimmune diseases in celiac patients referred to the celiac clinic of Imam Khomeini and Shariati hospitals from 2019 to 2021 گوارش ایسان محمدزاده فروغ البرزی اوانکی
بررسی ارتباط بین معیارهای پیشرفت سیروز کبدی و عوارض سیروز با سطح هورمون های تیروییدی در بیماران سیروتیک مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی در سال 1400Evaluation of the relationship between liver cirrhosis progression criteria and complications with thyroid hormone levels in cirrhotic patients visited in the gastrointestinal clinic of Imam Khomeini Hospital in 2021 گوارش محمد صادقی فروغ البرزی اوانکی
بررسی ارتباط یافته های اندوآنال اولتراسونوگرافی بیماران مبتلا به اختلالات دیس سینرژی کف لگن با پاسخ به درمان بیوفیدبک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان امام خمینی (ره) تهران  از آبان 1400 تا اردیبهشت 1401Correlation of Endoanal ultrasonographic findings with response to biofeedback therapy in patients with pelvic floor dyssynergia refer to gastroenterology clinic Emam Khomeini Hospital Complex since October 2021 to may 2022 گوارش آدینه طاهرخانی فروغ البرزی اوانکی
بررسی اثر بخشی 8 هفته رژیم ورزشی ترکیبی  از ورزش های مقاومتی و ورزش های هوازی در بهبود بالینی و آزمایشگاهی و کیفیت زندگی  بیماران دارای ibd  -یک مطالعه کارازمایی تصادفی شده effect of 8 weeks combined aerobic and resistance exercise on clinical,laboratory and quality of life in patients with ibd-a randomised clinical trial گوارش سعید میرموسوی فروغ البرزی اوانکی
بررسی اثر درمانی ترکیب وراپامیل و تریامسینولون در مقایسه با تریامسینولون به تنهایی بر روی بدشکلی های ترمیم زخم ناشی از عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 11400Evaluation of the therapeutic effect of verapamil and triamcinolone in comparison with triamcinolone alone on malformations of wound healing due to surgery in patients referred to Imam Khomeini Hospital in 2021 جراحی مصطفی عبادی فیروزآباد فریدون معماری
بررسی میزان شیوع خطاهای پزشکی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399Prevalence of medical errors at Imam khomeini emergency department in tehran, Iran( 2020-2021) پزشکی قانونی پریسا شریفیان درچه فریناز موسوی
بررسی نقش سکانس Diffusion Weighted Imaging در درجه بندی مننژیوم در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری مجتمع امام خمینی ره در سال های 1400 و 1399 evaluation of diffusion weighted imaging sequence of MRI in grading of meningioma in patients reffering to imam khomeini hospital medical imaging center in years 1399 and 1400 رادیولوژی ماهرخ سادات وزیری فهیمه زینل خانی
تعیین ارزش سنجش دانسیته سینوس ها و وریدهای دورال مغز در سی تی اسکن بدون کنتراست در تشخیص کم خونی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی تهران evaluation of the density value of cerebral dural and sinuses veins in unenhanced computed tomography in the diagnosis of anemia in patients admitted to Tehran Imam Khomeini hospital رادیولوژی محمد حسین اوحدی فهیمه زینل خانی
بررسی نقش ارزیابی ثانویه با سونوگرافی در بررسی موارد انهانسمنت غیرتوده ای مشاهده شده در تصویربرداری  ام آر آی پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهرانRole of second-look ultrasound examination for non-mass enhancement lesions on breast MRI in Imam Khomeini Hospital Complex patients from May 2022 until May 2023 and رادیولوژی الهه یعقوب وند فهیمه زینل خانی
بررسی رابطه معیارهای سونوگرافیک جفت اکرتا در پیشگویی میزان خونریزی حین جراحی در مادران پرخطر برای جفت اکرتا در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان امام خمینی در سال  1400The association between sonographic markers of placenta accreta and intra and postpartum hemorrhage in high risk pregnancies for accreta that refer to Imam Khomaini hospital in 2021 زنان و زایمان ازاده شعبانی فهیمه قطبی زاده وحدانی
مقایسه عوارض،اثربخشی و هزینه ی پروفیلاکسی آنتی ترومبوتیک بر اساس گایدلاین کشوری،ACOG.RCOGوACCP در  بیماران تحت سزارین در بیمارستان امام خمینی تهران و آرش در سال 1400Comparison of complication,efficacy and costs of antithrombotic prophylaxy according to iranian country guidline,ACOG,RCOG and ACCP after cesearan section in emam khomeini and Arash hospital in the year 1400 زنان و زایمان زهرا سلیمان میگونی فهیمه قطبی زاده وحدانی
بررسی اثر کرم آویشن شیرازی در ترمیم زخم محل برداشت پیوند پوستی با ضخامت نسبی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، کور، کنترل شده با دارونماEvaluation of the effect of Zataria multiflora cream in wound healing of split-thickness skin graft site with partial thickness: a randomized, blind, placebo-controlled clinical trial جراحی پلاستیک محسن محمودی قاسمعلی خراسانی
بررسی  شیوع بیان ژن  Human Epidermal Receptor 2 (Her2 ) در بیماران مبتلا به    Lung Cancer مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 1395-1400 the prevalence of HER2 gene expression in Lung cancer in Imam Khomeini hospital patients from 1395 to 1400 خون و انکولوژی مژگان موسوی کامران رودینی
بررسی تاثیر تقویت استیپل لاین در گاسترکتومی اسلیو لاپاروسکوپیک بر خونریزی و لیک آناستوموز به صورت زودهنگام در بیمارستان امام خمینی(ره)و لالهThe early effect of staple line reinforcement in laparoscopic sleeve gastrectomy on hemorrhage and anastomotic leak in Imam Khomeini  and Laleh Hospital جراحی علی گندمی نژاد کرم اله طولابی
بررسی مقایسه ای علائم بالینی و یافته های پاراکلینیک بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران در فروردین ماه و مرداد ماه 1400Comparison of Clinical and Paraclinical Characteristics of COVID-19 between Patients Hospitalized in Imam Khomeini Hospital Complex of Tehran in April & August 2021 بیهوشی محسن زمانی کسری کروندیان
بررسی سیر بالینی و عوارض بعد از عمل بیماران جراحی مجدد  قلبی در اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1393 تا 1399Evaluation of clinical course and post-operative complications of cardiac re-operation in patients in the cardiac operating room of Imam Khomeini Hospital during 2014-2021 قلب و عروق سید محمد حسین سخایی کیانوش صابری
بررسی میزان IgA ترشحی درنمونه ی بزاق در بیماران بستری مبتلا به COVID-19 در بیمارستان امام خمینی و ارتباط آن با سیر پیشرفت بیماریEvaluation of secreted IgA in saliva sample in patients admitted with COVID-19 in Imam Khomeini Hospital and its relationship with disease progression عفونی ساحره اشراقی لادن عباسیان
بررسی میزان ایمنوگلوبولین IgG سرخجه در بیماران کووید مثبت بستری در بیمارستان امام خمینی رهInvestigation on the rubella IgG level of Covid-19 positive inpatients of Imam khomeini Hospital محسن حسینی لیلا صاحبی
بررسی عوامل تنش زای اخلاقی(چالشها، سوء رفتارها و مشکلات) در مراقبت از بیماران سرطانی از دیدگاه پزشکان و ‌پرستاران شاغل در انستیتو کانسر:یک مطالعه کیفی  A qualitative study about ethical tensions in cancer patients from the perspective of cancer institute physicians and nursing محمد مهدی لطیف فر مجتبی پارسا
مقایسه آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی در درس عفونت ادراری بر میزان آگاهی , عملکرد و سطح رضایتمندی کاراموزان پزشکی بخش اطفال مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران  در نیم سال دوم تحصیلی 1399-1400Comparison of face-to-face training and e-learning in urinary tract infection course on the level of knowledge, practice and level of satisfaction of medical stagers in the pediatric ward of Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran in the second half of the academic year 2020-2021 کودکان امیر پرتوی دیلمی مجتبی فاضل
بررسی و مقایسه میزان اثربخشی آموزش مجازی و حضوری مبحث سنگ های کلیوی در اطفال بر میزان آگاهی، عملکرد و رضایتمندی کارآموزان پزشکی بخش اطفال بیمارستان امام خمینی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 – 1400Evaluation and comparison of the effectiveness of virtual and face-to-face education on kidney stones in children on the level of knowledge, practice and satisfaction of medical externs in the pediatric ward of Imam Khomeini Hospital in the second semester of the academic year 2020-2021 کودکان هومن کاس پور توچائی مجتبی فاضل
بررسی مطالعه بالینی فاز III،   جهت ارزیابی اثربخشی (ایمنی زایی) و بی خطری  واکسن سه گانه آنفلوانزای فلوپاک®  ( ویروس خرد شده- غیر فعال شده)Phase III clinical Study to evaluate the efficacy (immunogenicity) and safety of ‘FluPak® trivalent influenza vaccine (Inactivated Split-virion), عفونی سعیده صابرفر محبوبه حاجی عبدالباقی
دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به ویژگی‌های نقش الگویی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهرانThe Perspectives of Medical Students on the Attributes of the Role Models at Tehran University of Medical Sciences نگار سادات احمدی محبوبه خباز مافی نژاد
بررسی دانش و عملکرد پزشکان متخصص داخلی در مورد اختلالات لیپید طبق گایدلاین های AHA, AACE, ESC-EAS, NCEP-ATP-III و رابطه آن با برخی ویژگی های فردی و شغلی . سال 1400  Knowledge and performance of Iranian internal medicine physicians about lipid disorders based on AHA, AACE, ESC-EAS, NCEP-ATP-III guidelines and theirs relationship with some personal and occupational variables, year 2021. غدد فائزه السادات ناجی محبوبه همت آبادی
تعیین شیوع عارضه بی اختیاری ادراری بدنبال سکته مغزی در بیماران با سابقه بستری در فاصله سال های 1395-1398 در بیمارستان سیناPrevalence of urinary incontinence post-stroke in patients with a history of hospitalization between 1395-1398 in Sina Hospital طب فیزیک و توانبخشی محمدامین صادقی محدثه آزادواری
تعیین شیوع عارضه درد نوروپاتیک بدنبال سکته مغزی در بیماران با سابقه بستری در فاصله سال های 95-98 در بیمارستان سیناDetermining Prevalence of neuropathic pain post-stroke in patients with a history of hospitalization in Sina Hospital between 1995-98 طب فیزیک و توانبخشی سارا همتی محدثه آزادواری
بررسی کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به دردهای مایوفاشیال ناحیه گردن، شانه و کتف مراجعه کننده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 1400.Evaluation of Quality of Life and Sleep Disorders in Patients with Myofascial Neck, Shoulder, and Scapular Region Pain Referred to the Physical Medicine and Rehabilitation Clinic of Imam Khomeini Hospital in 2021. طب فیزیک و توانبخشی سمیه عباسی محدثه آزادواری
بررسی شیوع اختلالات صوت و شناخت و تغییر سرعت گفتار در بیماران ام اس کلینیک تخصصی بیمارستان سینا در سال 1400Prevalence of vocal and cognitive disorders and speech speed changes in the MS patients of Sina Hospital’s specialized clinic in 2021-2022 طب فیزیک و توانبخشی حسین کرمی محدثه آزادواری
بررسی روایی (validity) و پایایی (reliability) نسخه فارسی پرسشنامهIllness cognition question(ICQ) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز نوع Relapsing remittingEvaluation of validity and reliability of persian version of Illness cognition question (ICQ) in patients with relapsing remitting type of MS disease طب فیزیک و توانبخشی حسین آهنگری آهنگرکلایی محدثه آزادواری
بررسی میزان فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه IPAQ در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) مراجعه کننده به بیمارستان سینا در دوران کووید-19Evaluation of physical activity using IPAQ questionnaire in patients with multiple sclerosis (MS) referred to Sina hospital during the Covid-19 era طب فیزیک و توانبخشی ماهان شفیعی محدثه آزادواری
بررسی اثربخشی ملاتونین در پیشگیری از عارضه نوروپاتی محیطی حاد ناشی از اگزالی پلاتین در رژیم FOLFOX  در بیماران مبتلا به کنسر کولونEvaluation of melatonin  efficacy in prophylaxis of Oxaliplatin induced acute peripheral neuropathy in FOLFOX regimen in patients with colon cancer انکولوژی هما رضوی دهکردی محسن اسفندبد
مقایسه ی حساسیت اسکن موگا و اکوکاردیوگرافی در تشخیص زودرس افت کسر خروجی بطن چپ ناشی از سمیت قلبی درمان با آنتراسیکلین ها در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوییدی حاد در بیمارستان امام خمینی در سال 1401comparision between MUGA scan and echocardiography sensitivity in early detection of left ventricular ejection fraction because of anthracyclin cardiotoxicity in patients with acute lymphoblastic  leukemia in Imam Khomeini Hospital in 2023 انکولوژی مینا نادری محسن اسفندبد
بررسی ارتباط تهاجم لنفووسکولر با میزان بقای کلی در بیماران مبتلا به کانسر مثانه که تحت جراحی رادیکال سیستکتومی قرار گرفته اندAssociation between lymphovascular invasion and overall survival in patients with bladder cancer who underwent radical cystectomy اورولوژی محمود محمود محسن آیتی
مطالعه ارتباط بین نسبت لگاریتمی لنف نودهای متاستاتیک با بقای بیماران مبتلا به تومور مثانه که تحت رادیکال سیستکتومی قرار گرفته اندAssociation between the Log Odds lymph node ratio and survival in bladder cancer patients who underwent radical cystectomy اورولوژی مجتبی حداد محسن آیتی
: بررسی فراوانی عفونت های ناحیه جراحی در بیماران بستری در انسیتو کانسر بیمارستان امام خمینی Evaluation of surgical site infection frequency in inpatients of Imam Khomeini Institute of Cancer عفونی علی نعمتی عنایت محسن میدانی
بررسی شیوع و عوامل خطر مرتبط با عوارض ارگان ها در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بخش مراقبت ویژه در سال 1399Evaluation of the prevalence and risk factors associated with organ complications in patients with COVID 19 admitted to the intensive care unit in 2020 بیهوشی پیروزه طاهری محمد تقی بیگ محمدی
بررسی فراوانی و اثر انواع بدخیمی های همراه بر روی مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی Mortality rate assessment of COVID-19 with comorbid malignancies in Intensive Care Unit بیهوشی مینا عابدی محمد تقی بیگ محمدی
بررسی مقایسه ای پیش آگهی ازوفاژکتومی در دو گروه با و بدون سابقه بیماری طبی ریوی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی سال 1401Comparative study of prognosis of esophagectomy in two groups with and without a history of lung disease admitted to the intensive care unit of Imam Khomeini Hospital in 1401 بیهوشی هادی نیک یار محمد تقی بیگ محمدی
بررسی پروفایل های التهابی در بیماران تحت عمل جراحی سرطان های سیستم گوارش تحتانی و فضای شکم و ارتباط آن با بروز شوک گردش خون (circulatory) در بخشهای ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران Evaluation of inflammatory profiles in patients undergoing surgery for cancers of the lower gastrointestinal tract and abdomen and its relationship with circulatory shock in intensive care units of Imam Khomeini Hospital complex in Tehran بیهوشی دلنیا مرادی محمد تقی بیگ محمدی
بررسی کیفیت مستند سازی در پرونده ی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی با تظاهرات درد شکم، درد قفسه سینه، تنگی نفس و زخم در سال 1398-1400Evaluation of the documentation quality in charts of the patients presenting to the emergency department of Imam Khomeini Hospital with abdominal pain, chest pain, shortness of breath or wounds during the years 1398 – 1400 طب اورژانس زینب احمدی محمد جلیلی
:          بررسی فراوانی  تغییر  در  پلن درمانی  به دنبال انجام سی تی اسکن شکم و لگن  در بیماران  ترومایی بستری  در سرویس  ارتوپدی  بیمارستانهای سینا و امام خمینی prevalence of modification of clinical course of plan following abdominopelvic CT scanin truama ptients  admited in services other than geenral surgery setvice, Sina and Imam Khomeini hospitals طب اورژانس فائزه یحیائی محمد جلیلی
توسعه و تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار CIPN20 در نوروپاتی محیطی ناشی از داروهای شیمی درمانی  در بیماران مبتلا به سرطان  Development and determination of psychometric properties of Persian version of CIPN20 instrument in peripheral neuropathy caused by chemotherapy drugs in cancer patients خون و انکولوژی مریم مدنی محمد رضا دبیری
مطالعه ارتباط بین De Ritis (AST/ALT) ratio قبل از عمل و نتایج انکولوژیک بدنبال رادیکال سیستکتومی در بیماران سرطان مخاط مثانهAssociation between preoperative De Ritis (AST/ALT) ratio and oncological outcomes following radical cystectomy in patients with urothelial bladder cancer اورولوژی سید محمود غفوری یزدی محمد رضا نوروزی
: بررسی تاثیر ‎استعمال دخانیات با مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیماران با ترومای ستونفقرات در بیمارستان امام خمینی تهران سال 1400   The effect of smoking with the length of hospitalization in the intensive care unit in patients with vertebral trauma in the Emam Khomeini hospital in 1400 ارتوپدی آتوسا داداشی محمد زارعی
بررسی تاثیر افزایش فاصله ی زمانی بین کمورادیاسیون نئوادجوانت و عمل جراحی بر پیدایش عوارض حین و بعد از عمل جراحی در بیماران مبتلا به کنسر رکتوم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 1398 تا 1400 assessing the effect of duration of time interval between neoadjuvant chemoradiation and surgery on operative and post-operative complications جراحی علی رضا آبخو محمد صادق فاضلی
مقایسه ی رژیم درمانی سه گانه حاوی لووفلوکساسین با رژیم درمانی سه گانه حاوی کلاریترومایسین در خط اول درمان بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی طی سال های 1400-1401. Comparison of triple treatment regimen containing levofloxacin with triple treatment regimen containing clarithromycin in the first line of treatment of patients with Helicobacter pylori infection referred to the clinic of Imam Khomeini Hospital during 2021-2022. گوارش محمد سراج نصیری طوسی محمد طاهر
بررسی فراوانی میزان عود  کارسینومای هپاتوسلولار پس از پیوند کبد و عوامل مرتبط با آن در بیماران با سابقه پیوند کبد در بیمارستان امام خمینیIncidence of recurrent hepatocellular carcinoma recurrrence  after liver transplantation and its associated factors in patients with liver transplantation in Imam Khomeini Hospital. گوارش آزاده رضائی محمد طاهر
تعیین شیوع و بررسی عوامل خطر آسیت مقاوم به درمان بعد از پیوند کبد در بیماران تحت پیوند کبد قرار گرفته بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 92 تا 97Prevalence determination and risk factor assessment of refractory ascites after liver transplantation in patients who underwent liver transplantation at Imam Khomeini Hospital of Tehran from 2014 to 2019 گوارش سید امیر سینا عالم زاده محمد طاهر
تعیین حساسیت و ویژگی پارامترهای الاستوگرافی در تشخیص واریس مری و معده در بیماران مبتلا به سیروز کبد و مقایسه آن با نتایج اندوسکوپی، در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهرانDetermination of sensitivity and specificity of elastographic parameters in the diagnosis of esophageal and gastric varices in patients with liver cirrhosis and its comparison with endoscopic results in Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran گوارش بهشاد پازوکی محمد طاهر
بررسی شیوع فرسودگی تحصیلی در میان دستیاران تخصصی رشته های جراحی بیمارستان امام خمینی (ره)  و عوامل موثر بر آن در تابستان 1400Investigating the prevalence of academic burnout among surgical assistants in Imam Khomeini Hospital  and the affecting factors in summer 2021 جراحی بابک منصوریان محمد عاشوری
بررسی تاثیر جلسات ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران با سابقه ابتلا به کوید 19 در مراکز آموزشی، درمانی ضیاییان و بیمارستان امام خمینی در سال 1400 Evaluation of mindfulness sessions on anxiety and depression in patients with a history of CVD19 in Ziaian Educational and Medical Center and Imam Khomeini Hospital in 2020 کودکان بتول نامجو محمد عفت پناه
بررسی ارتباط بین پارامترهای هولتر فشارخون (Day time، night time، dippingو 24h ساعته) با عدد فاز انگل              (phase angle) و درصد چربی و BMI در بایوامپدانس(BIA)  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینیEvaluation of the relationship between blood pressure holter parameters (Day time, night time, dipping and 24h) with phase angle and fat percentage and BMI in bio-impedance (BIA) in patients referred to Imam Khomeini Hospital blood pressure clinic. نفرولوژی نسیبه حسین وند محمدتقی نجفی
بررسی میزان بروز و عوارض بیماری کووید 19 و همچنین میزان تاثیر و عوارض جانبی واکسن در بیماران MS مراجعه کننده به واحد جامع MS بیمارستان امام خمینی (ره ) طی سالهای 1399و 1400Evaluation of incidence and complications of COVID-19 disease, as well as vaccination efficacy and side effects in multiple sclerosis patients referred to the comprehensive MS unit of Imam Khomeini Hospital during 2020-2021 نورولوژی محمد جمشیدی محمدحسین حریرچیان
مقایسه داده های پربازده بیان ژنی در بیماران مبتلا به MS با افراد نرمال در راستای ارائه ژن ها و مسیر های پیام رسانی با اهمیت بالا و ارزیابی آزمایشگاهی آن بوسیله  qRT-PCRA comparison of  high-throughput gene expression profile in human MS patients with normal individuals in order to present involved signaling pathways and its laboratory avaluation by qRT-PCR نورولوژی ساناز حیدری هوادرق محمدحسین حریرچیان
بررسی فراوانی سارکوپنی با روش آنالیزبیوامپدانس(BIA) و مقایسه آن با Hand grip strength در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1400Prevalence of sarcopenia by bioimpedance analysis (BIA) and its comparison with hand grip strength in hemodialysis patients of Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2021 نفرولوژی سینا باباخانی محمدحسین شجاع مرادی
بررسی نتایج بیوپسی کلیه پیوندی و تطابق آنها با یافته های بالینی در بیماران بستری در بخش پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی در سال های 1396 تا 1400Evaluation of kidney transplant biopsies and their correlation with clinical findings in patients admitted in kidney transplant ward of Imam Khomeini Hospital Complex from 2016 to 2021 نفرولوژی سامان آریامنش محمدحسین شجاع مرادی
بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک وبالینی وازمایشگاهی بیماران مبتلا به عفونت ادراری بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی  درسال های 98تا99evaluation of clinical and laboratory epidemioloical characteristics of patients with nosocomial urinary tract infections in imam khomeini haspital in 2019-2020 عفونی داریوش رباطی محمدرضا صالحی
بررسی رابطه سطح سرمی CRP با وجود نشت آناستوموز لگنی در روزهای اولیه بعد از اعمال جراحی low anterior resection در مبتلایان به کانسر رکتوم مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران در سال 1400Evaluation of the relationship between serum CRP level and pelvic anastomotic leakage in the first days after low anterior resection surgery in patients with rectal cancer at Imam Hospital in 2021 جراحی امیر مسعود کریمی محمدرضا کرامتی
مقایسه نتایج درمانی فلپ پیشرفت پوستی (cutaneous advancement flap)  و فلپ پیشرفت مخاطی (mucosal advancement flap) به عنوان درمان جراحی شقاق مقعدی مزمنThe comparison of therapeutic results of cutaneous advancement flap and mucosal advancement flap as surgical treatment for chronic anal fissure جراحی محمد صادق نجفی محمدرضا کرامتی
بررسی نقش restaging local پس از انجام کمورادیاسیون نئوادجوانت در تغییر پلن درمان جراحی در مقایسه با local staging قبل از درمان نئوادژوان در مبتلایان به کانسر رکتوم غیر متاستاتیک در بیمارستان امام خمینی تهران در سال های 1395-1400Evaluation of the role of local restaging after neoadjuvant chemo-radiation treatment in the surgical plan in comparison with local staging before neoadjuvant in patients with non-metastatic rectal cancer at Imam Khomeini Hospital from 1395-1400 جراحی پریا ستاری محمدرضا کرامتی
مقایسه شاخص های خونی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) ، نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR)، میانگین حجمی پلاکت ها (MPV) و شاخص توزیع اندازه گلبول های قرمز(RDW)  در مبتلایان به آمبولی ریوی با مبتلایان به ترومبوز ورید های عمقی در بیماران بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال های 99-1397 Comparison of neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV) and red cell distribution width (RDW) in  admitted patients with pulmonary thromboembolism(PTE) and patients with deep vein thrombosis(DVT) in Imam Khomeini Hospital Complex in 2018-2020 داخلی علیرضا عسگری مرتضی دارائی
بررسی میزان باقی ماندن واریس های اندام تحتانی زیر زانو پس از ابلیشن ورید صافن بزرگ و پاسخ دهی این ورید ها به اسکلروتراپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 1400-1401Evaluation of patency of varicose veins below the knee After ablation of the great saphenous vein and the response of these veins to sclerotherapy In patients referred to Imam Khomeini Hospital in the years 2021-2022 جراحی بهنام قربانی مرتضی نوع پرست
بررسی همخوانی نتایج CO2 آنژیوگرافی و آنژیوگرافی با کنتراست یدی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق محیطی در سال 1400 -1401 در بیمارستان امام خمینیEvaluation of the results of CO2 angiography and angiography with iodine contrast in patients with peripheral vascular disease in Imam Khomeini hospital in 1400 -1401 جراحی علی افشاری راد مرتضی نوع پرست
بررسی تاثیر تجویز  هم زمان تاموکسیفن و رادیوتراپی هایپو فرکشن  در بروز   فیبروز ریوی  در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراحل  اولیهEvaluation of the effect of co-administration of tamoxifen and hypofractionated radiotherapy on the incidence of pulmonary fibrosis in patients with early-stage  breast cancer رادیوتراپی ریحانه مکاریان رجبی مرضیه لشکری
طرح تحقیقاتی : ارزیابی تجویز پروفیلاکتیک ان استیل سیستئن (NAC) در کاهش بروز POOR GRAFT FUNCTION و PROLONGED THROMBOCYTOPENIA در بیماران تحت پیوند هاپلوایدنتیکال در مرکز تحقیقات هماتولوژی – انکولوژی و پیوند بیمارستان شریعتی evaluation of prophylactic administration of N-acetylcysteine( NAC) in reducing the incidence of Poor Graft Function and Prolonged Thrombocytopenia  In patients undergoing haploidentical transplantation in Shariati Hospital – Hematology – Oncology and Transplant Research Center مهرداد عباس زاده مریم برخوردار
طراحی و تحلیل نرم افزاری مفاصل اینترفالانژیال دست انسان با تمرکز بر انجام حرکات ظریف دست.software modeling and analysis of the human hand interphalangeal joints, emphasizing on the hand fine movements. طب فیزیک و توانبخشی رضا الماسی قلعه مریم حسینی
بررسی فراوانی اختلال دفع ادرار  بعد از جراحی های ضد بی اختیاری ادراری( TVT ,TOT ، برچ  و فاشیال اسلینگ ) و عوامل خطر آن از سال 1391 تا 1400Prevalence of Voiding Dysfunction after urinary incontinence surgeries (TVT, TOT, brush and facial sling) and its risk factors from 2012-2021( زنان و زایمان زهرا نظامی مریم دلدار پسیخانی
بررسی ارتباط پارامترهای تستهای عملکرد ریوی و یافته های رادیولوژیک با اگزوزوم های خون محیطی ناشی از ذرات ریز آلاینده هوا در بیماران copd و مقایسه آن با افراد سالمInvestigating the relationship between pulmonary function test parameters and radiological findings with peripheral blood exosomes caused by airborne particulate matter in COPD patients and its comparison with healthy individuals ریه عفت کلاته مریم عدالتی فرد
بررسی پیش بینی کننده های وضعیت عملکردی کوتاه مدت(یک هفته) در بیماران سکته ی مغزی گردش خون قدامی واجد شرایط درمان با rtPA درتصویربرداریnon-contrast CT scan بر اساس ASPECT این بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال1399و1400Investigating the predictors of early functional outcome (1 week) in anterior circulation stroke patients eligible for rtPA therapy in non-contrast CT scan (based on ASPECT) of these patients in Imam Khomeini hospital in 2020-2021 نورولوژی سهیل محمدی مژده قبائی
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای بیمارانCOVID-19  بستری در بخش مراقبت های ویژه با پیش آگهی بیماران ،بیمارستان امام خمینی تهران سال 1400Evaluation of the relationship between nutritional status of COVID-19 patients admitted to the ICU and patients’ prognosis, In Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran. بیهوشی پارسا محمدی مصطفی محمدی
ارزیابی صحت  تشخیصی DWI و DCE-MRI جهت افتراق توده های بدخیم و خوش خیم پستان بر اساس رویکرد آموزش ماشینی یا machine learning approach بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1399 تا 1400Evaluation of DWI and DCE-MRI diagnostic accuracy to differentiate between malignant and benign breast masses based on machine learning approach on patients referred to Imam Khomeini Hospital between 2020 and 2021 رادیولوژی علیرضا وطن خواه معصومه گیتی
بررسی اتیولوژی بیماران مبتلا به سپتیک آرتریت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی به دوروش اسمیروکشت معمول وPCRپان باکتریال مایع مفصلی Etiology of patients with septic arthritis referred to Imam Khomeini Hospital by routine smear culture and pan-bacterial PCR of joint fluid عفونی مهسا آزادبخش کنف گورابی ملیحه حسن نژاد
اثربخشی آگوملاتین بر شدت و دفعات حملات میگرنی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستانهای امام خمینی(ره) و ضیاییان تهرانThe effectiveness of agomelatine on the severity and numbers of migraine attacks in patients referred to neurological clinics of imam Khomeini and Ziaian hospitals in Tehran کورش فرزین مهدی شفیعی ثابت
مقایسه میزان پاسخ پاتولوژیک و عوارض درمانی  در دو روش درمانی استاندارد و دریافت‌کنندگان دوز بوست همزمان در رادیوتراپی در بیماران کنسر رکتوم پیشرفته ی موضعی مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی انکولوژی انستیتو کانسر در سال‌های 1400-1403comparison of pathologic response & safety in standard neoadjuvant therapy versus concomitant boost radiotherapy  in patient with localy advanced rectal cancer reffered to radiation-oncology department of cancer institute from 2021-2024 رادیوتراپی فروزان نوربخش مهدی عقیلی
بررسی سطح سرمی ویتامین Dدر بیماران نابارور PCOD ومقایسه ان با سطح سرمی ویتامین D در زنان نابارور به علل دیگرEvaluation of serum vitamin D level in infertile PCOD patients and comparison with serum vitamin D level in infertile women for other reasons الهام  اسلامی مهین بندریان
بررسی شیوع مصرف کانابیس در بیماران مبتلا به فشار خون بالا یا سندرم های حاد کرونری در افراد زیر 40 سال مراجعه کننده به به کلینیک قلب یا بستری در بخش قلب یا CCU در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1400Study of prevalence of cannabis users among patients with hypertension or acute coronary syndromes (ACS) in individuals younger than 40 years old in cardiovascular clinic, cardiovascular ward or CCU of Imam Khomeini hospital in 2021 قلب و عروق سید فرزین حسینی میثم خوشاوی
بررسی فراوانی  و شدت بیماریهای منجر به محدودیت شغلی در پزشکانEvaluation of the frequency and severity of diseases leading to job restrictions in physicians طب خواب سیدمحسن حسینی رنانی نازنین ایزدی
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با ترومبوآمبولی وریدی در بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی شامل ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی بستری دربیمارستان امام خمینی تهران Evaluation of the relationship between serum vitamin D level and venous thromboembolism in patients with  venous thromboembolism including deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism admitted to Imam Khomeini Hospital in Tehran داخلی فرزانه حیدری نرجس زارعی جلال آبادی
مقایسه سطح ویتامین دی در افراد سیگاری علامت دار با و بدون copd در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه داخلی و ریه بیمارستان امام خمینیcompare vit D level in symptomatic smokers with and without copd in patients who go to the general and pulmonary clinic of the Imam khomeini hospital داخلی سیده بهنوش جمالی نرجس زارعی جلال آبادی
بررسی میزان اضطراب و ترس ناشی از ابتلا به کوید 19 در بیماران غیر کوید مراجعه کننده به درمانگاه جنرال بیمارستان امام خمینی و تاثیر آن بر پیگیری درمانی و مراجعات منظم در سال 1401-1402Measuring the stress and fear of acquiring COVID-19 and its effect on follow-up compliance and timely visits in non-COVID-19 patients of the general clinic of Imam Khomeini Hospital in years 2022-2023 داخلی محمد قربانی نرجس زارعی جلال آبادی
بررسی نگرش بیماران مبتلا به بدخیمی در مورد دادن خبر بد در بیماران مراجعه کننده به بخش جنرال داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1401-1402Investigating patients’ opinions on delivering bad news in patients with malignancies hospitalized in general internal medicine ward of Imam Khomeini Hospital in years 1401-1402 داخلی محمدامین نورافروز نرجس زارعی جلال آبادی
بررسی شیوع و الگوی اختلالات ریتم سیرکادین و ارتباط آن با شدت بیماری و مارکرهای التهابی در بیماران  مبتلا به کووید-19 بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در  تابستان و پاییز 1400 Evaluation of association between prevalence and pattern of circadian rythm disturbance and severity of disease and inflammatory markers in hospitalized covid19 patients in summer and autumn of 2021 داخلی سید نیما تاجدینی نسیم خواجوی راد
بررسی تغییرات سطح سرمی فیبرینوژن قبل، حین و پس از عمل جراحی در مادران بارداری با پلاسنتا آکرتا و پرویا کاندید سزارین – هیسترکتومی در بیمارستان امام خمینی در سالهای1400تا 1401 Evaluation of changes in serum fibrinogen levels before, during and after surgery in pregnant women with placenta acreta and pervia candidate for cesarean section – hysterectomy in Imam Khomeini Hospital,  2020 – 2021 بیهوشی مهسا اخترزاده نگار افتخار
بررسی میزان رضایتمندی وعلل احتمالی عدم رضایت مادران  تحت زایمان بی درد با روش اپیدورال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1400-1401Evaluation of satisfaction and possible causes of dissatisfaction of mothers under painless delivery by epidural method in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2022-2023 بیهوشی شیرین جوان مجیدی نگار افتخار
بررسی وضعیت تراکم استخوان  و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به HIV  مراجعه کننده به درمانگاه HIV/ مرکز مشاوره بیماری رفتاری بیمارستان امام خمینی در سالهای   1401-1400evaluation of bone mass density, and related risk factors in HIV positive patients refers to HIV clinic or behavioral diseases consulting center in Imam Khomeini Hospital Complex at 2021-22 غدد زهرا فقیهی نوشین شیرزاد
بررسی یافته¬های رادیولوژیک CBD (MRCP و مدالیته های با کنتراست (CT scan یا MRI)) قبل از پیوند بیماران PSC و ارتباط آن با یافته¬های حین عمل و پاتولوژیEvaluation of radiological findings of CBD (MRCP and contrast modalities (CT scan or MRI)) before transplantation of PSC patients and its relationship with intraoperative findings and pathology رادیولوژی داود کمالی نیلوفر ایوبی یزدی
بررسی ارتباط بین اضطراب و عملکرد شغلی در پرستاران بخش های ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در طی پاندمی کرونا در سال 1400Study of the relationship between anxiety and job performance in nurses of special wards of Imam Khomeini Hospital in Tehran during the corona pandemic in 1400 بیهوشی سید منتظر اعجاز حسین نیما نظری
مقایسه نتایج درمان و عوارض احتمالی اسکلروتراپی همانژیوم های علامتدار کبد از راه پوست با بلئومایسین در دو روش با و بدون لیپیودولOutcomes and complications of percutaneous sclerotherapy in symptomatic giant liver hemangiomas with and without lipiodol رادیولوژی مهران انجم روز هادی رکنی یزدی
بررسی عوامل موثر در پیامدهای عملکردی بدنبال عمل جراحی فیکساسیون و دکامپرشن ستون فقرات لومبوساکرال در بیماران مبتلا به تنگی کانال کمری در بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی )ره( در بین سالهای 1400 تا 1403: مطالعه کوهورت آینده نگرA survey of influential factors for functional outcomes following spinal decompression and fixation surgeries in lumbar canal stenosis cases in the neurosurgery department of Imam Khomeini Hospital  since 2021 to 2024: a prospective cohort study جراحی اعصاب ابو الفضل پایین محلی هوشنگ صابری
بررسی تاثیر انجام فیوژن اینتربادی در سطح L5-S1  بر پیامدهای عملکردی و میزان فیوژن رادیولوژیک بدنبال عمل جراحی فیکساسیون و فیوژن ستون فقرات لومبوساکرال با شمول مهره S1 در بیماران مبتلا به تنگی کانال کمری در بخش جراحی اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران در بین سالهای 1401 تا 1403 : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شدهInfluence of L5-S1 interbody fusion on functional outcomes and radiological fusion following spinal fixation and fusion surgeries including S1 in patients with lumbar canal stenosis in the neurosurgery department of imam khomeini hospital complex since 2022 to 2024: a randomized clinical trial جراحی اعصاب رضا نصیری میانرودی هوشنگ صابری
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در تریاژ کووید 19 اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران در سال تحصیلی 1399-1400به روش SHERPAIdentification and Assessment of human errors in Covid 19 triage of Imam Khomeini Hospital in Tehran in the academic year 1399-1400 by SHERPA method طب اورژانس مصطفی سالاری جوزم هومان حسین نژاد
بررسی ارتباط بین هورمون های آندروژن و اگزوژن و سابقه خانوادگی با سرطان پستان بر اساس تصاویر ماموگرافیThe assesment of the relationship between the endogenous and exogenous hormones and family history with breast cancer based on mammography images منیژه رضازاده خلخالی وحید چنگیزی
توسعه و ارزیابی بالینی رادیوداروی تشخیصی 64Cu- DOTA-TOCدر بیماران مبتلا به سرطان نورواندوکرینDevelopment and clinical evaluation of 64Cu- DOTA-TOC as a diagnostic radiopharmaceutical in neuroendocrine tumor patients پزشکی هسته ای محسن بخشی یلدا صالحی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه:

Dosimetric evaluation of kV cone beam CT as a base method for dosimetry verification in Prostate VMAT technique. 

نام دانشجو: حسام جاسم

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر حسن علی ندائی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

The study of abidance of COVID-19 safety measures by attending physicians in Imam Khomeini Hospital Complex in the year 2021. 

نام دانشجو: شهزیب تبین شیخ

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر علیرضا منتصری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

The assessment of effectiveness of anesthesiology rotation in acquiring proficiency in Cardiopulmonary and cerebral resuscitation for medical students at Tehran University of Medical Sciences in the year 2021.

نام دانشجو: عبدالحسن جمول

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر علیرضا منتصری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

evaluation of new onset hyperglycemia/DM cases and factors related to it in covid-19 patients admitted to Imam Khomeini hospital. 

نام دانشجو: ربیت راشد

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر فرشته غیاثوند

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: :

Evaluation of the demographic, clinical, laboratory and radiological findings in COVID-19 patients who received high dose corticosteroid at Imam Khomeini Hospital.

نام دانشجو: محمدعلی رشید

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر مریم نخستین

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

Evaluation of Maternal and fetal outcomes of Preterm Premature Rupture of Membrane (PPROM) from 20 weeks of gestation to 36.6 weeks from March 2016-March 2021 in Imam Khomeini hospital Tehran, Iran

نام دانشجو: واجد عباس

مقطع/گروه: زنان

استاد راهنما: دکتر فهیمه قطبی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

Microbiome alterations in women with gestational diabetes mellitus (GDM) and their offspring: a systematic review

نام دانشجو: ساره فرحات

مقطع/گروه: غدد

استاد راهنما: دکتر نوشین شیرزاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

To Study the relationship between the Eosinophil count and the outcome of patients admitted with acute exacerbation of COPD in Imam Khomeni and Baharloo Hospitals before February 2019. 

نام دانشجو: ادراک حسین بهات

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فریبا منصوری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

To assess Epidemiological study, clinical, radiological, laboratory findings, associated factors, treatment methods and treatment outcome in patients with emphysematous urinary tract infection referred to Imam Khomeini Hospital in year 2015-2020.

نام دانشجو: بشری فاطمه آل حسن

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر سارا قادرخانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

A pilot study to evaluate biodistribution and tumor uptake of Ga68Pentaxifor in suspected Glioblastoma patients 

نام دانشجو: وسام سرحان

مقطع/گروه: پزشکی هسته ای

استاد راهنما: دکتر سعید فرزانه فر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه:

Determining the outcome of patients referred to the outpatient remdesivir therapy ward of Ziaeian Hospital

نام دانشجو: الهه جلالی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر زینب صیامی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه میزان حجم خون دریافتی در بیماران با و بدون دریافت پلاکت حین عمل جراحی پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1395-1387

نام دانشجو: رضا خداپرست

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر اتابک نجفی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش گیرنده های نیتریک اکساید در اثر مدافینیل بر نکروز پوستی در مدل تجربی فلپ پوستی در موش های صحرایی

نام دانشجو: آرمین آریان نژاد

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر احمدرضا دهپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر key suture درکاهش طول و امتداد اسکار در بیماران تحت عمل جراحی ورتیکال ریداکشن ماموپلاستی

نام دانشجو: طاهره مهاجر تبریزی

مقطع/گروه: فوق تخصص/جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر احمدرضا طاهری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پیامد شیمی درمانی نئواجوانت بر پایه سیس پلاتین همراه با تاکسول در بیماران با تشخی کارسینوم: non-squamous cell سرویکس در مرحله ی Ib2 الی IIa -یک مطالعه کوهورت گذشته نگر

نام دانشجو: ملیحه آزاده راه

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر اعظم اسادات موسوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل خطر و پیامد های درمان در موارد حاملگی اکتوپیک لوله ای بیمارستان ولیعصر در سال 99-1400

نام دانشجو: علیرضا هادی زاده

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر اعظم طرفداری منشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط سطح سرمی FGF23 و پروتئینوری در افراد با و بدون دیابتیک نفروپاتی مراجعه کننده به درمانگاه های نفرولوژی و غدد بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: مریم پورکارجدید

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر اعظم علمداری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای مرحله ی بالینی و مرحله ی پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان مثانه که تحت جراحی رادیکال سیستکتومی قرار گرفته اند

نام دانشجو: امیرعلی عظیمی

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر افسانه مداح صفایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان عود در روش رادیوتراپی کل لگن و رادیوتراپی مثانه تنها در بیماران کانسر مثانه که با پروتکل حفظ مثانه در انیستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی از سال 1388 تا 1397 درمان شده اند

نام دانشجو: بهنام پرندوش

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر افسانه مداح صفایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نگرش دستیاران تخصصی بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد در سال 1398

نام دانشجو: امیر صالحی فرید

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پیگیری تاثیر درمان با داروهای ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به ترومبوز دریچه مصنوعی فلزی قلب بستری در بخش قلب بیمارستان امام خمینی (ره) 1398

نام دانشجو: رضا مشتاقی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر دوام دریچه های بیوپروستتیک میترال در بیمارستان امام خمینی درسال های 98 و 99

نام دانشجو: ابوالفضل گیلانی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های دموگرافیک و میکروبیال بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تحت درمان جراحی و غیر جراحی و ارتباط آن با پیامد درمان و سیر بستری بیماران در سال 1398

نام دانشجو: جهانبخش اخوان

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398

نام دانشجو: محمدحسین نوری احمدآبادی

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای اکوکاردیوگرافی و پیامد بیماران جراحی شده ترمیم دریچه میترال در بیمارستان امام خمینی(ره) در سالهای 1393تا 1398

نام دانشجو: پریچهر قهاری

مقطع/گروه: قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر البرز شرافتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر پیشگیرانه دوز واحد کتورولاک با مورفین در جلوگیری از درد بعداز عمل جراحی ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در انستیتو کانسر در سال 97

نام دانشجو: سیده نرگس توکلی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر امید نبویان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر Diced cartilage in fascia در Dorsal aesthetic lines و Dorsal projection بینی در بیماران راینوپلاستی

نام دانشجو: گلی گلپایگانی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر امیرآروین سازگار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی آینده نگر نتایج حاصل از کارگذاری دراز مدت seton در بیماران مبتلا به فیستول پری آنال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران 98-97

نام دانشجو: امیر قاسملویی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر امیر کشوری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان دانش و نگرش اینترن های بیمارستان امام خمینی شهر تهران در مورد رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1398

نام دانشجو: علی موسوی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین اورندی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تغییرات ایجاد شده در برنامه تشخیصی -درمانی بیماران با ترومای متعدد، پس از انجام سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 1398

نام دانشجو: بیتا سلطانپور

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر آتوسا اخگر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی علل عفونی و غیر عفونی افزایش آنزیم‌های کبدی در بیماران دریافت‌کننده پیوند کبد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

نام دانشجو: مینا حسنی

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر آذر حدادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارزش تشخیصی unenhanced MRI با دو تکنیک T2-weighted imaging (T2WI) و DWI و مقایسه با نتایج پاتولوژی در local staging کانسر اندومتریال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سالهای 92-98

نام دانشجو: الهه احمدی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر آروین آریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسیهم خوانی بین ارزیابی عملکرد عضله لواتور آنی در بررسی سونوگرافی TLUS و معاینه بالینی در خانم های مبتلا به علائم ضعف کف لگن

نام دانشجو: محمد خدابنده لو

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر آروین آریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به صرع فوکال در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398-1399

نام دانشجو: بابک منصوریان

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر آفاق گرجانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع افسردگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: احمد ضیاالدینی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر آفاق گرجانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر درOutcomeبیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1398 تا سال 1400 با تنگی کانال نخاعی لومبوساکرال که تحت جراحی قرار گرفته اند

نام دانشجو: سعید بشارتی

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج درمان جراحی دفورمیتی کیفوز مادرزادی با تکنیک رزکشن مهره (PVCR) از سال 1398تا 1399در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: علیرضا رهبر

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسینتایج درمان جراحی دفورمیتی اسکولیوز مادرزادی با تکنیک رزکشن مهره (PVCR)از سال 1398 تا 1399 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: هومن فرمند

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر بابک میرزاشاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسیابزار دو آیتمی No apnea برای تشخیص وقفه تنفسی حین خواب در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: منا بیات

مقطع/گروه: ریه

استاد راهنما: دکتر بشارت رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مدت زمان انتقال پالس در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب متوسط و شدید، قبل و بعداز: درمان با تهویه مداوم با فشار مثبت

نام دانشجو: الهام کلانتری

مقطع/گروه: ریه

استاد راهنما: دکتر بشارت رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین پیشگویی یافته های آندوسکوپیک پس از نئوادجوانت کمورادیوتراپی بر حسب نتایج پاتولوژی حاصله از عمل جراحی در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم در بخش جراحی کولورکتال بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: حامد کاظمی خالدی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر بهنام بهبودی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع اختلالات خواب در بیماران ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis) و ارتباط آن با علائم بالینی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ALS بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1398 تا 1400

نام دانشجو: علی گودرزی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر پیام صراف

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از درمان جراحی هیدرادنیت چرکی اگزیلاری با دوروش فلپ پارااسکاپولار و فلپ لترال توراسیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و رازی در سالهای 1397-1398

نام دانشجو: ضیاء دادگر

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حجت مولایی گورچین قلعه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه بهبود توانایی Grip بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ تحت عمل جراحی بازو اندوسکوپی در 2 مرکز بیمارستان سینا و امام خمینی(ره) در سال های 98-1397

نام دانشجو: بابک حاجی براتی

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حجت مولایی گورچین قلعه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان مصرف رژیم های آنتی بیوتیکی مختلف ، هزینه های آن و سرانجام بیماران مبتلا به کانسر پیشرفته در دوره پایان حیات تحت مراقبت در بیمارستان امام خمینی (ره) در طی سال های 1396 و 1397

نام دانشجو: مسعود پراش

مقطع/گروه: تخصصی/ عفونی

استاد راهنما: دکتر حدیثه هوسمی رودسری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای تکامل عصبی شیرخواران نزدیک ترم با شیرخواران ترم سالم در بیمارستان امام خمینی تهران 1396-1397

نام دانشجو: سوژا ضیائی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه اندکس پرفیوژن با سیر بهبود ی در بیماری کانال شریانی باز PDA

نام دانشجو: جواد حکی الهی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین زودرس بودن و وزن کم در هنگام تولد نوزاد با هوش عملکردی و کلامی در کودکان 3 تا 6 ساله در شهر تهران

نام دانشجو: آریا معزی

مقطع/گروه: نوزادان

استاد راهنما: دکتر حسین دلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی درمان اندووسکولار و اسکلروتراپی با تزریق بلئومایسین و لیپیدول در ضایعات عروقی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) طی سالهای 1395 تا 1397

نام دانشجو: فاطمه رمضان نژاد

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر حسین قناعتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان موفقیت بلوک سلیاک با دو روش کلاسیک (C-Arm Guided) و انجام این بلوک با روش قدامی (US-Guided) در بیماران مبتلا به دردهای احشایی مزمن شکمی

نام دانشجو: نوشین نایب یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/بیهوشی

استاد راهنما: دکتر حسین ماجدی اردکانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: فراوانی و علل بیماری مزمن کلیوی در مبتلایان به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران از سال 83تا 97

نام دانشجو: بشارت زارع زاده

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر حمید عمادی کوچک

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فشار خون ریوی در اکوکاردیوگرافی با و بدون دریافت اکسیژن در بیماران با هیپوکسی مزمن

نام دانشجو: محمد دودانگه بالاخانی

مقطع/گروه: فوق تخصصی/ ریه

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ابطحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج تکنیک استئوتومی فورامن گریتر پالاتین بمنظور حرکت بیشتر به سمت داخل فلپ موکوپریوستئال کام سخت، در ترمیم بیماران با شکاف کام وسیع در بیمارستان امام خمینی و امیر اعلم از مهرماه 1397 لغایت آذر ماه 1398

نام دانشجو: سیدصاحب حسینی نژاد

مقطع/گروه: فوق تخصصی/جراحی پلاستیک

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فتحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت پایبندی به رژیم دارودرمانی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران

نام دانشجو: رضا صفدری

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر رامین رفیعی لتیانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی Diagnostic روش EBUS در لنف نود های مدیاستن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 99-98

نام دانشجو: حسین ابراهیم پور

مقطع/گروه: جراحی توراکس

استاد راهنما: دکتر رضا ارشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مقایسه ای استفاده همزمان از دگزامتازون وریدی تک دوز و شیاف ایندومتاسین در کاهش بروز پانکراتیت پس از ERCP در بیماران پرخطر طی سال 97 تا 98 در بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: فائژه مقیم پور بیژنی

مقطع/گروه: تخصصی/ گوارش

استاد راهنما: دکتر رضا تسلیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامدهای درمانی بیماران مبتلا به سرطان ریه تحت درمان در انستیتو کانسر بین سال های 1390 تا 1397

نام دانشجو: سیداحمدرضا مرجانمهر

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر رضا قلعه تکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تغییرات وزن بیماران مبتلا به وقفه ی تنفسی حین خواب بعد از جراحی وقفه ی تنفسی و عوامل موثر بر تغییرات وزن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: سیدشایان پورمیربابائی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر درمان های CPAP و جراحی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب با شدت متوسط ارجاع شده به کلینیک خواب بیمارستان امام خمینی در سال های 1397 و 1398

نام دانشجو: نفیسه هیوه چی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر درد بیماران تحت جراحی های وقفه تنفسی در خواب در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در بهار سال 98

نام دانشجو: مهسا نجف زاده

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر ریحانه حیدری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه‌ای ایبوپروفن داخل وریدی و آپوتل داخل وریدی در بی‌دردی و تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت جراحی دیسککتومی تکlevel مراجعه کننده به اتاق عمل مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: مهدیه بنیادی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر زاهد حسین خان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات بتامتازون بر پاسخ همودینامیک و اکوکاردیوگرافیک مادران در بارداری منتهی به زایمان زودرس

نام دانشجو: ساینا نصیری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر زهرا پناهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ضایعات پوستی _مخاطی و ضمائم پوستی در بیماران دریافت کننده ی پیوند کبد، مراجعه کننده به درمانگاه پوست و کلینیک پیوند بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: آذین پاک مهر

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت پاسخ به درمان و میزان عوارض دارویی بیماران مبتلا به لشمانیوز پوستی مراجعه کننده به درمانگاه یا بستری در بخش پوست بیمارستان امام خمینی طی سال های 98-1397

نام دانشجو: زهرا وصفی مرندی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ضایعات پوستی- مخاطی و ضمائم پوستی در بیماران دریافت کننده ی پیوند قلب، مراجعه کننده به درمانگاه پوست و کلینیک پیوند بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: سیده زهرا جعفری

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر درمانی لیزر Co2 فراکشنال در بیماران مبتلا به ویتیلیگوی مراجعه کننده به کلینیک پوست و بخش فتوتراپی بیمارستان امام خمینی طی سالهای 99- 98

نام دانشجو: روژین موسوی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط استرس با عود درماتیت سبورئیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: مهسا عباسی نسب

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر زهرا صفاریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین شیوع و علل آلوایمونیزاسیون (آلو آنتی بادی های علیه RBC) در بیماران مراجعه کننده به بانک خون بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 1397و 1398

نام دانشجو: سمیرا معینی نسب

مقطع/گروه: تخصصی/پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر زهره نوذریان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه Simplified POP, POPQ در زنان مبتلا به پرولاپس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1399-1398

نام دانشجو: فروهر دارابی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر زینت قنبری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد تشخیصی DWI MRI در ارزیابی استئومیلیت در بیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 98-99

نام دانشجو: علی وثوقی

مقطع/گروه: تخصصی/رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر سارا پرویز

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقشDCE MRI در افتراق استئومیلیت از استئوآرتروپاتی دربیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی سال 98-99

نام دانشجو: سینا نصرت شیبانی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر سارا پرویز

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مرتبط با نتایج بیوپسی سرویکس تحت دید کولپوسکوپی بیوپسی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال های 87 تا 98

نام دانشجو: سوسن رضایی

مقطع/گروه: تخصصی/زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر ستاره اخوان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان در بیماران کانسر پروستات کاندید درمان با داروهای سرکوب کننده آندروژن(ADT) با استفاده از 99mTc-PSMA SPECT Scintigraphy قبل و 2 ماه بعد از درمان

نام دانشجو: زینب هدایتی

مقطع/گروه: تخصصی/ پزشکی هسته ای

استاد راهنما: دکتر سعید فرزانه فر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر پروگنوستیک وقوع نارسایی حاد کلیوی ایجاد شده در حین درمان بیماران مبتلا به سپسیس در بخش های مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی در سال 97 – 98

نام دانشجو: مهفروز السادات مرعشی

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر سعیدرضا جمالی مقدم

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع سطح پایین فریتین سرم در خانم های در سن باروری مبتلا به میگرن پایان قاعدگی، مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: مائده عابدیان

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد لوب فرونتال با Frontal Assessment Battery ، قبل و بعد از کورپوس کالازوتومی در بیماران با صرع مقاوم به درمان کاندید کالازوتومی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1399- 1398

نام دانشجو: مهدخت مقیمی

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین افزایش سطح خونی HbA1c و پیش آگهی بعد از استروک ایسکمیک حاد در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398

نام دانشجو: رضا دشمن زیاری

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع خستگی پس از استروک و ارتباط ان با عملکرد هورمون های تیرویید در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک حاد بستری در بخش نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 99

نام دانشجو: سارا بنی عامریان

مقطع/گروه: نورلوژی

استاد راهنما: دکتر سکینه رنجی بوراچالو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی عفونت همزمان HTLV-1 در مبتلایان به HIV و تاثیر آن بر سیر عفونت HIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

نام دانشجو: الناز شاه محمدی

مقطع/گروه: ایدز

استاد راهنما: دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان رضایتمندی و فرسودگی شغلی کارکنان و درمانگران مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز بهداشت جنوب

نام دانشجو: کمند خلج

مقطع/گروه: ایدز

استاد راهنما: دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بقای یکساله بیماران کانسر معده با رژیم کموتراپی EOX مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام خمینی وکلینیک آرام تهران از فروردین 95 تا خرداد 98

نام دانشجو: علی فراهت

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین امامی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر قصه‌گویی دیجیتال بر توانایی تفکر انتقادی و یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع بالینی و تبیین درک آنان از نحوه تاثیر قصه‌گویی دیجیتال بر توانایی تفکر انتقادی

نام دانشجو: آفاق زارعی

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین امامی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارتباط گرید و مکان تومور گلیوم مغزی با میزان برداشت تومور در بیماران بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی در سالهای 95 تا 98

نام دانشجو: سیدمرسل مسلمی عقیلی

مقطع/گروه: جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر سیدامیرحسین جوادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج درمان جراحی آسیب مجاری صفراوی به دنبال کله سیستکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 91 تا 98

نام دانشجو: عمار عطیه

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر سیدحبیب اله دشتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: پایش فلوچارت زمانی اداره بیماران سکته حاد قلبی (STEMI) منتقل شده با کد 247 به کت لب بیمارستان امام خمینی و مقایسه آن با استاندارد جهانی 2018

نام دانشجو: فرناز فهیم علوی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر سیدحسین سیدحسینی داورانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تاثیر آموزش دستیاران بیهوشی و جراحی در کاهش C/T ratio در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 97-98

نام دانشجو: امیرمهدی رضوی فر

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر سیدخلیل پسته ای

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان و بقا بدون علایم بیماران ملیوم مولتیپل که در بیمارستان امام خمینی ره تهران تحت پیوند مغز استخوان اتولوگ قرار گرفته اند

نام دانشجو: مهدی سرخیل

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا صفایی نودهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای پارامترهای دانسیته استخوان حاصل از روش و سونوگرافی کمی و روش سنجش میزان جذب دوگانه انرژی اشعه ایکس (DEXA)در نواحی ستون فقرات کمری, پروگزیمال فمور و رادیوس در تشخیص استئوپروز و استئوپنی در بیماران خانم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 98

نام دانشجو: مریم درویشی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نشانه های ادراری تحتانی (LUTS) و کیفیت زندگی ناشی از آن در خانمهای مبتلا به سیستمیک لوپوس اریتماتوس در افراد مراجعه کننده به درمانگاه مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سالهای98-99

نام دانشجو: الهه بهاروند احمدی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای سطح سرمی لپتین در بیماران آرتریت روماتویید دریافت کننده داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام در سال 1398

نام دانشجو: مصطفی کابلی

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدرضا نجفی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D و الگوی غذایی در بیمارانی که با HIV زندگی می کنند در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

نام دانشجو: فریبا کریمی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی دهقان منشادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز عوارض عفونی و مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت بعد از انجام TRUS_PB در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در شش ماه اول سال 1399

نام دانشجو: فریناز حقیقی سلطان احمدی

مقطع/گروه: اورولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی مومنی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان همبستگی خستگی شغلی و خودمراقبتی در پزشکان متخصص هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، در سال 1398

نام دانشجو: سعید اقاویل جهرمی

مقطع/گروه: تخصصی/طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر سیدمجتبی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین انجام بلوک اپیدورال توراسیک با میزان عود کانسر ریه در بیماران تحت عمل جراحی در اتاق عمل ولیعصر در سالهای 93 تا 97

نام دانشجو: پگاه فرهود

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمد میراسکندری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر داروی ترانکسامیک اسید (TXA) داخل وریدی(IV) و داخل مفصلی (IA) توأم در کاهش میزان خونریزی پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو (Total Knee Arthroplasty/TKA) در بیماران مبتلا به استئوآرتریت در مقایسه با ترانکسامیک اسید داخل وریدی و داخل مفصلی به تنهایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 1394-1397

نام دانشجو: محمدامین امینی

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد قلبی بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق خون با اکوکاردیوگرافی و MRI T2 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: حمیده مظلومی

مقطع/گروه: تخصصی/ کودکان

استاد راهنما: دکتر سیدمحمد کاظم نوربخش

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ی ماکروآلبومینوری با عوارض دیابت نوع 2 و ارزش پیش بینی کننده ی آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال های 1387 تا 1396

نام دانشجو: محمدسپهر پیرهادی تواندشتی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدمنصور گتمیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ی میکروآلبومینوری با عوارض دیابت نوع 2 و ارزش پیش بینی کننده ی آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال های 1387 تا 1396

نام دانشجو: میلاد پورجعفری

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر سیدمنصور گتمیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع و علل عوارض جراحی اندوسکوپیک اندونازال قاعده جمجمه تا یک ماه بعد از جراحی در 400 بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران از سال 1390 لغایت 1398

نام دانشجو: سارا فلاح انبوهی

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر سیدموسی صدرحسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر عمل جراحی Laparoscopic sleeve gastrostomy و laparoscopic gastric bypass بر روی بیماری NASH با بررسی سونوگرافی در بیماران چاقی مفرط جراحی شده در بخش جراحی بیمارستان ولیعصر طی یک سال

نام دانشجو: سروش زرینی دربان

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی جلالی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر کاهش وزن از طریق جراحی باریاتریک بر توزیع فشار کف پایی

نام دانشجو: فاطمه فروغ

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی سندرم تونل کارپ در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی گردنی طبق شواهد الکترودیاگنوستیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توان بخشی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99

نام دانشجو: علیرضا تیموری

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به درد زانو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: کیمیا شادمان

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی الکترودیاگنوستیک سندروم تونل کارپ ورادیکولوپاتی گردنی در هر اندام فوقانی بیماران مراجعه کننده با درد گردن و پارستزی اندام فوقانی به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی جهت انجام نوار عصب و عضله

نام دانشجو: بهنام قربانی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی درگیری الکترودیاگنوستیک ریشه های عصبی گردنی در نوار عصب-عضله در بیماران باعلائم درد رادیکولر ارجاع شده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 99-1398

نام دانشجو: راضیه فرخی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی کودکانی که با دوز ابتدایی کتامین سدیشن مناسب نداشته و نیاز به دوز اضافه و یا داروی کمکی دارند در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: محمد عاجلو

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روایی خارجی سیستم امتیازدهی SeLECT در پیش بینی تشنج دیررس در بیماران سکته حاد ایسکمیک مغزی کد سما مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های امام خمینی(ره) و شریعتی در سال 99-1398

نام دانشجو: ناهید مهاجرانی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین وضعیت قبل از آرامش بخشی و کیفیت آرامش بخشی با تغییرات رفتاری بعد از ترخیص در کودکان تحت عملیات اورژانسی با استفاده از دارو های بی دردی و آرامش بخشی در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: زهرا قاسمی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر معکوس کردن کنتراست زمینه ای روی دقت تشخیصی در کلیشه های رادیوگرافی: مرور نظام مند

نام دانشجو: امیرحسین کریم

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین شدت اضطراب پیش از عملیات و میزان بروز استفراغ حین عملیات و ریکاوری کودکان 2تا 14 سال که در اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1398 تحت بی دردی و آرام بخشی قرار میگیرند

نام دانشجو: الهام محمودی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای پیش بینی کننده دفع خود به خودی سنگ های حالب در سی تی اسکن در بیماران بیمارستان های امام خمینی، سینا و شریعتی در سال های 1399-1398

نام دانشجو: مهتاب یزدچی

مقطع/گروه: طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هادی میرفضائلیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: اجرای نظام ثبت اطلاعات (رجیستری) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: سارا جلالی جیوان

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر شفیعه موثقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی صحت سونوگرافی FAST اورژانس در تشخیص مایع آزاد شکم، لگن و آسیب احشا داخل شکمی و لگنی در مصدومان مولتیپل تروما نافذ و یا بلانت در مقایسه با FAST رادیولوژی و CT در مراجعه کننده گان به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: نیلوفر نورایی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر شهرام باقری حریری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفی تجارب اعضای خانواده در برخورد با روند درمانی بیماران در مراحل پایانی زندگی در بخش مراقبت های ویژه ی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: فروغ رضایی مطلق

مقطع/گروه: تخصصی/ بیهوشی

استاد راهنما: دکتر شهرام صمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش اساتید بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره درمان سردرد با طب سوزنی در سال 1398

نام دانشجو: سینا احمدپور

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر شهرام صمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه پیامدهای حاملگی درجنین های IUGR (تاخیر رشد داخل رحم) و داپلر مختل شریان نافی در دو گروه با داپلر شریان رحمی مختل و نرمال درسال های 1397تا1399

نام دانشجو: معصومه ایرجی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صدیقه برنا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تحلیل و بررسی تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت و پلاکت و تستهای انعقادی در خونریزی حین عمل و پست پارتوم در سزارین هیسترکتومی بیماران با جفت اکرتا پرویا اینکرتا

نام دانشجو: الناز آذری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صدیقه حنطوش زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت دموگرافیک و شاخص های کنترل دیابت افراد دیابتی نوع 2 با سن بالای 65 سال در مراجعه کنندگان به کلنیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1390 تا 1398

نام دانشجو: علی محمدی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر صغرا ربیع زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش قطر بای آکرومیال جنین در سونوگرافی در تعیین ماکروزومی در حاملگی ترم

نام دانشجو: فاطمه آزادی

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صغری خضردوست

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط میان شغل مادران باردار با عوارض ناخواسته ی بارداری در مادران مراجعه کننده به اورژانس زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران از مهرماه 98 تا مهرماه99

نام دانشجو: اکرم طوری

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر صغری خضردوست

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ضخامت اینتیما داخلی کاروتید و سطح لپتین در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا درمقایسه با گروه کنترل در بیمارستان رازی وبیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399-1398

نام دانشجو: سجاد نمکی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی تهران طی سال 1398

نام دانشجو: علیرضا ترابی میرزایی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین گروه های خونی ABO و Rh دربیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان های رازی و امام خمینی(ره) در سال 98-1397

نام دانشجو: فرزانه شیرازی

مقطع/گروه: پوست

استاد راهنما: دکتر صفورا شکویی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش یورودینامیک در تشخیص بی اختیاری استرسی مخفی در بیماران با پرولاپس ارگان های لگنی

نام دانشجو: فهیمه یارپور مهرآبادی

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر طاهره افتخار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر راستای آنوریسم بر روی عوارض حین جراحی کلیپ کردن آنوریسم در بیماران مبتلا به آنوریسم های Anterior Communicating artery مراجعه کننده به بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران بین سال های 95 تا 97

نام دانشجو: امیرحسین درویشی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر عباس امیرجمشیدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: سطوح هورمون های تیروییدی (T3 و T4) و TSH در بیماری آلزایمر: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نام دانشجو: مهسا دولتشاهی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین مقادیر نرمال آزمون پیروی از دنباله در جمعیت ایرانی و بررسی تاثیر سن و میزان تحصیلات بر آن

نام دانشجو: آرمین نصیری فر

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تزریق سم بوتولینوم نوع A (دیسپورت) در کاهش ارتیفکت عضلانی در بررسی طولانی مدت نوار مغزی در بیماران مبتلا به تشنج بستری در بخش بیماری های مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

نام دانشجو: بابک قلیچ نیا عمرانی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط اختلالات خواب REM و اختلال شناختی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398

نام دانشجو: مائده دستمردی

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر عباس تفاخری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع، مشخصات و عوامل مرتبط با درگیری گره لنفاوی دلفین در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1397 تا 1399.

نام دانشجو: سامان شیخی

مقطع/گروه: تخصصی/جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر عباس علی بخشی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه ی نقایص شناختی قبل و بعد از جراحی در بیماران با تومور مغزی لوب فرونتال و یا تمپورال، با استفاد از تست (FAB (frontal assessment battery ، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال های 98_99

نام دانشجو: پریسا عزیزی

مقطع/گروه: جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع بیماریهای پوستی و ارتباط آن با CD4 cell count در افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: نوید آزادخواه

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر علی اسدالهی امین

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تاثیر استفاده از کپسول شیرین بیان بر افزایش تعداد لنفوسیت های T CD4 در مبتلایان HIV تحت درمان ضد رتروویروسی بدون پاسخ ایمنولوژیک

نام دانشجو: محمدرسول رشیدی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر علی اسدالهی امین

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی علل تمایل اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پوشش کامل محتوا و استفاده از روش سخنرانی در دروس نظری

نام دانشجو: فاطمه شیخی پور

مقطع/گروه: روماتولوژی

استاد راهنما: دکتر علی افشاری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج پاتولوژیک و بالینی دو روش traditional و prefabricated جهت ترمیم ضایعه در بیماران مبتلا به کانسر مندیبول در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی

نام دانشجو: مهران خرم

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر علی عرب خردمند

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین MicroRNA 204, 211, 324-3p با عملکرد کلیه پیوندی بیماران پیوند کلیه شده اند در بیمارستان امام خمینی درسال 1398

نام دانشجو: فاطمه سیدی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر علی غفاری مقدم نوقابی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارتباط تغییرات قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی بر میزان خطر عوارض ایسکمیک قلبی

نام دانشجو: مرجان موعودی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر علیرضا استقامتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارزیابی پاسخ به تستهای تشخیصی سندرم کوشینگ در بیماران مبتلا به کوشینگ وابسته به ACTH اکتوپیک

نام دانشجو: معصومه بیطرف

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر فاطمه اصفهانیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر سیلدنافیل بر روی القای تخمک گذاری با لتروزول در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان امام‌ خمینی در سال 1398

نام دانشجو: نرجس قربانی کاجانی

مقطع/گروه:  زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیخا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی انواع مختلف ژنتیکی سندروم آلپورت وبیماری غشای پایه نازک(Thin basement membrane disease) به روش ایمونوفلورسانس در نمونه های بیوپسی کلیه ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی با تشخیص نفریت ارثی (hereditary nephritis) در سالهای 1397 و 1398

نام دانشجو: امیر امامی

مقطع/گروه: پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی مارکر Twist1 در مقایسه با p57 به روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص حاملگی های مولار کامل و پارشیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1393 تا 1396

نام دانشجو: جعفرعلی مرادی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی بیان Alpha-methylacyl-CoA racemase به روش ایمونوهیستوشیمی در افتراق کارسینوم های سلول روشن آندومتر و تخمدان از سایر تومورهای اپی تلیال بدخیم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 1394-1398

نام دانشجو: صهیب فتحی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی و پروگنوستیک بیان مارکر گلوتاتیون پروکسیداز 3 به روش ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم سلول روشن تخمدان و مقایسه ی آن با سایر تومورهای بدخیم اپیتلیال تخمدان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 1395-1397

نام دانشجو: درسا قاسمی

مقطع/گروه: تخصصی/ پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارتباط شاخصهای رادیولوژیک((CT,MRI) پیش از پیوند و عود پس از پیوند در بیماران مبتلا به hepatocellular carcinoma در بیمارستان امام خمینی تهران بین سالهای 92 تا 98

نام دانشجو: فروغ جمیل

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر فائزه سلحشور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر ان در پرستاران زن بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: لیلا حسنلو

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فرحناز خواجوی نصیری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی پیامدهای کبدی بیماری هپاتیت B مزمن در بیماران تحت درمان در درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: ملیکا عرب

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر فرشته غیاثوند

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه دو استراتژی درمانی در بیماران مبتلا به بیماری بیماری التهابی روده (IBD): درمان ترکیبیAdalimumabبه همراه Azathioprine در مقایسه با درمان تک داروی Adalimumab در بیمارستان امام خمینی تهران طی سالهای 97-98

نام دانشجو: نیلوفر مقبل

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی مرگ و میر زودرس بیماران پیوند کبد و علل آن در بیماران درمانگاه پیوند بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1396 و 1397

نام دانشجو: سیدمحمد وهابی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر ضخامت ماهیچه های اسفنگتر تحتانی مری بر روی پاسخ به درمان با Pneumatic Dilation در بیماران آشالازی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) از آبان 98 تا اردیبهشت 99

نام دانشجو: عبدالمهدی ساروی

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر فروغ البرزی اوانکی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز و نقش پارامترهای هماتولوژیک در کاردیوتوکسیسیتی حاد ناشی از آنتراسایکلین در بیماران مبتلا به لوکمی میلوییدی حاد بستری در بیمارستان امام خمینی از 1/11/1398 تا 1/11/1399

نام دانشجو: هانیه حسینی

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر فرهاد شاهی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی بین دیامتر تنه اصلی شریان ریوی بر اساس سی تی اسکن قفسه سینه و شدت هیپرتانسیون شریان ریوی در اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی NT-ProBNP در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون شریان ریوی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال های 1398-99 13

نام دانشجو: سمیه غریبی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر فهیمه زینل خانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات سیگنال MRI Dentate nucleus در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس( MS) با دپوزیشن قابل توجه گادولینیوم در Dentate nucleusبا استفاده از سکانس های DCE,SWI در مقایسه با بیماران ام اس فاقد رسوب گادولینیوم و افراد نرمال

نام دانشجو: محمد امیری گلی لرز

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کاووس فیروزنیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: افتراق ضایعات مغزی بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS) و بیماری عروق کوچک مغزی(SVD) با کمک تکنیک های هوش مصنوعی در ام ار آی مغز

نام دانشجو: مهران عرب احمدی

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کاووس فیروزنیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان موفقیت انتوباسیون تراشه با روش Hockey stick در مقایسه با روش متداول در بیماران تحت بیهوشی جنرال در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: زکیه موسی زاده فتیدهی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای تاثیر طب سوزنی در نقاط thalamic point و shen men point و relaxation point در کاهش تهوع ناشی از کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی درسال 98

نام دانشجو: پوریا اصیلی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حافظه کوتاه مدت بیماران قبل و بعد از بیهوشی عمومی در بیمارستان امام سال 98

نام دانشجو: نازنین رمضانی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان اضطراب در لحظه ورود به اتاق عمل جراحی در بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال1398 و عوامل مؤثر بر آن

نام دانشجو: آیدا زینالی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حافظه کوتاه مدت بیماران قبل و بعد از بیهوشی ریژنال در بیمارستان امام خمینی سال 98

نام دانشجو: سیده ساجده سیدعلیپور

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین و مقایسه میزان اثر ACUPUNCTURE در نقطه PC6 بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی کاندیدای جراحی برست مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی

نام دانشجو: محمدصادق فاتحی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه روش Goal Directed Therapy (GDT) و روش استاندارد جهت مدیریت همودینامیک و مایع درمانی در عمل جراحی پیوند قلب بیمارستان امام خمینی در طی سال های 1398و 1399

نام دانشجو: روناک بنیسی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روش رادیوگرافی قفسه سینه محدود شده در مدیریت بیماران بعد از عمل جراحی قلب درICU قلب بیمارستان امام خمینی در سال های تیر1398 تا تیر 1399

نام دانشجو: مریم صادقی نهرخلجی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل خطر بروز اندوکاردیت عفونی در بیماران دیالیزی جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از سال 1394تا سال 1395

نام دانشجو: محمدرضا بخشی گنجه

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر کیانوش صابری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان بروز فیستول فارنگوکوتانه بعد از جراحی توتال لارنژکتومی و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت عمل قرار گرفته از سال 90 تا 98 در بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: رکسانا صفری

مقطع/گروه: گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مازیار مطیعی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر اندانسترون و هالوپریدول در درمان آژیتاسیون پس از جراحی های سر و گردن در بیمارستان ولیعصر و انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی طی سالهای 99-98

نام دانشجو: کاترین شهابی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر مازیار مقصودلو

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه ی صحیح تشخیص و درمان فشارخون اورژانسی(بدخیم) در اطفال

نام دانشجو: فاطمه ولی زاده

مقطع/گروه: کودکان

استاد راهنما: دکتر مجتبی فاضل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کافئین بر روی خواب آلودگی روزانه بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی (‌ره) در سال 1398-1399

نام دانشجو: محدثه شهیدی نژاد یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مجید غفارپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نقش ملاتونین در بهبود علایم حسی و درد بیماران با نوروپاتی دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد ونورولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: مریم السادات حسینی زاده

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مجید غفارپور

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر بخشی و عوارض جانبی دوز بالا و دوز استاندارد آنتی بیوتیک مروپنم در بیماران مبتلا به سپسیس بیمارستانی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 99-1398

نام دانشجو: فرح رضازاده موید

مقطع/گروه: تخصصی/ عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پوشش واکسن آنفلونزا در پرسنل بیمارستان های امام خمینی، سینا، شریعتی و امیراعلم و تعیین موانع انجام واکسیناسیون همراه با پیگیری عوارض واکسن در سال 1398

نام دانشجو: نازنین قربانیان هاوستین

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامد (outcome) بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B (HBV) بعد از قطع درمان با تنوفوویر در درمانگاه هپاتیت بیمارستان امام خمینی (ره) تا سال 1399

نام دانشجو: مریم نخستن

مقطع/گروه: تخصصی/عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ بالینی بیماران با عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های خانواده انتروباکتریاسه حساس به تموسیلین به درمان با این آنتی بیوتیک در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: پوریا رجبی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تدوین چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای قابل‌اعتماد برای دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام دانشجو: علیرضا رضایی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر مجبوبه خباز مافی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: ارزیابی سطح T4 و FreeT4در مقایسه باتیروگلوبولین (Tg)وانتی تیروگلوبولین انتی بادی (Anti T )در Follow up بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید (DTC)

نام دانشجو: بهاره شاطری امیری

مقطع/گروه: تخصصی/ داخلی

استاد راهنما: دکتر محبوبه همت آبادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع همزمانی رادیکولوپاتی گردنی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ مراجعه کننده به درمانگاه نوار عصب و عضله بیمارستان سینا در سال های 96 تا نیمه ی اول سال 98

نام دانشجو: حانیه کریمی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی و خواب در افراد مبتلا به درد گردن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: حسین صفایی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های نوار عصب عضله و عوامل موثر برآن در بیماران با تروما ی اندام فوقانی و گردن مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1394 تا 1398

نام دانشجو: آی سا کریمی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع بیماری های موسکولو اسکلتال و بیماری های سیستمیک در کودکان پیش از دبستان مراجعه کننده به پایگاه غربالگری سلامت شرق تهران در سال98

نام دانشجو: فاطمه بهیاد

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روایی (validity) و پایایی (reliability) نسخه فارسی پرسشنامهABSSTدر غربالگری اختلالات ادراری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز

نام دانشجو: شیما سختی

مقطع/گروه: طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر محدثه آزادواری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر پیشگیری کننده کارودیلول در کاهش عوارض قلبی ناشی از ترانستوزوماب در بیماران مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان HER2 مثبت

نام دانشجو: مینا نادری

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر محسن اسفندبد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای رندومیزه اثرات درمانی و عوارض براکی تراپی HDR به روش short course (در عرض یک هفته)و معمول(هفتگی)در کنسر سرویکس در سالهای 1398-1399

نام دانشجو: فاطمه جعفری

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر محمد بابایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان Pathologic Complete Response و Clinical Complete Response دربیماران کنسر رکتوم لوکالی ادونس درمان شده با روشTotal Neoadjuvant Therapy در مقایسه با بیماران درمان شده با روش استاندارد که بین سال 1398 تا 1400 به انستیتو کنسر بیمارستان امام خمینی مراجعه می کنند.

نام دانشجو: مهسا مشتاقیان

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر محمد بابایی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای سطح پروتئین Cis-Tau در مایع مغزی- نخاعی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) به علت حمله حاد تشنج به منظور افتراق تشنج های Symptomatic از Epileptic

نام دانشجو: نفیسه اسماعیلی طاهری

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر محمد جلیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی مولکولی پروفایل میکروبیوم ادراری بیماران مبتلا به سرطان پروستات مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1399 و مقایسه آن با افراد بدون سرطان پروستات

نام دانشجو: پوریا رضایی

مقطع/گروه:  اورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا نوروزی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر عمل تعویض مفصل لگن بر پارامتر های کمری بیمارانی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل لگن در سال 1397 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران قرار گرفته اند: کوهورت گذشته نگر

نام دانشجو: محمد مشیرفر

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمد زارعی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فاصله زمانی بین اتمام نئوادجوانت کمورادیاسیون و جراحی ازوفاژکتومی در ایجاد پاسخ کامل پاتولوژیکی در بیماران مبتلا به کنسر مری

نام دانشجو: فریدون امانت یزدی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمد شیرخدا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده پاسخ کامل پاتولوژیک به دنبال کمورادیوتراپی نئوادجوانت در کانسر رکتوم در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر ایران در فاصله سال های 1392 لغایت 1397

نام دانشجو: امیرحسین لطیف

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمد شیرخدا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تجویز همزمان کلوپیدگرول وEptifibatide درمقایسه با تیکاگرلور از نظر No-reflow در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و کاندید Primary Pci از دی ماه1398 لغایت 1399 به مدت یکسال

نام دانشجو: مریم احمدی

مقطع/گروه: تخصصی/قلب و عروق

استاد راهنما: دکتر محمد صادقیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی مکمل پروبیوتیک بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی طی سال های 97 -98

نام دانشجو: افشین محمدباقری رفسنجانی

مقطع/گروه: 

استاد راهنما: دکتر محمد طاهر

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت فشردن قفسه سینه در عملیات احیاء و ارتباط آن با سطح نگرش و آگاهی احیاگران نسبت به عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: سپنتا حاتم

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی بیگ محمدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی ارتواستاتیک هیپرتنشن و ارتباط با الگوی غیر طبیعی فشارخون شبانه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی تهران سال 1398

نام دانشجو: معصومه عیوضی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی نجفی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی outcome عمل جراحی ترمیم آسیب چند لیگامانی مفصل زانو در بیماران مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)در طی سال 90 تا 96

نام دانشجو: رسول قرخان ملکی

مقطع/گروه: تخصصی/ ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدحسن کاسب

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پایلوت حساسیت و ویژگی مجموعه تست شناختی D-KEFS در مقایسه با مجموعه تست شناختی MACFIMS در بیماران MS مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در طی سال 1398

نام دانشجو: سمانه کبیری

مقطع/گروه: تخصصی/ نورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین حریرچیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح سرمی ال-کارنیتین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با میزان خستگی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ام اس بیمارستان امام خمینی در طی سالهای 1398-1400

نام دانشجو: نیکا کشتکاران

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین حریرچیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی الگوهای Riser, Non-dipperفشار خون شبانه و ارتباط آن با ارتواستاتیک هیپوتاسیون در مراجعه کنندگان به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال 98

نام دانشجو: رضا گلابچی فرد

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین شاخص های پلاکتی با پارامترهای هولتر 24 ساعته فشار خون در بیماران هیپرتانسیو مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: سیدامیرحسین فاضلی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی و عوارض احتمالی دوزهای بالا و استاندارد ریفامپین در درمان بروسلوز، کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نام دانشجو: فرناز فربود

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه شواهد رادیولوژیک پنومونی ناشی از ونتیلاتورVAP در بیماران به علت آسینتوباکتر بومانی با گروهی از بیماران که به همین نوع از پنومونی به علت کلبسیلا پنومونیه در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 99-1398

نام دانشجو: سارا شریفی یزدی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: شیوع، ریسک فاکتورها و سرانجام بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران مبتلا به اسهال بیمارستانی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)در سال1397

نام دانشجو: الهه بزرگی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه شدت علائم بالینی و عوارض اندوکاردیت دریچه تری کوسپیددر بیمارانHIVمثبت در مقایسه با بیمارانHIVمنفی مراجعه کننده با همین عفونت به بیمارستان امام خمینی در بین سالهای 1390-1397

نام دانشجو: صدف سیف حسینی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صالحی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D3 در بیماران مزمن کلیوی مراجعه کننده به نفرولوژیست در سال 1397

نام دانشجو: حامد عباسی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عباسی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروز آسیب حاد کلیه در گیرندگان پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی در سال1397وعوامل موثر بر آن بااستفاده از مدل خطر رقیب و فراوانی نیاز به درمان جایگزینی کلیه(HD,CRRT) و بقای کوتاه مدت این بیماران

نام دانشجو: ریحانه هیزمی آرانی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عباسی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کنسر کولون جراحی شده مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان امام خمینی (ره)در سال 1396-1397

نام دانشجو: نوشین اولیایی رضائی

مقطع/گروه: جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا کرامتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج درمانی ترمیم پارگی های بزرگ و وسیع روتاتورکاف با و بدون تقویت با مش اولترا پرو

نام دانشجو: امیر حیدری

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه نتایج درمان در ارتباط با یافته امارای بیماران مبتلا به شانه منجمد در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1398 -1399

نام دانشجو: فرقان محمدیاسین خان

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روند بروز سرطان مثانه درفاصله سالهای1382 تا 1394 در ایران

نام دانشجو: دکتر شاهین رضازاده

مقطع/گروه: تخصصی/ اورولوژی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا نوروزی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین تنگی محل آناستوموز شش ماه پس از عمل جراحی و قطر استپلر حلقوی در دو گروه از بیماران مبتلا به کانسر رکتوم که تحت عمل جراحی total mesorectal excision در سال 1398 در بیمارستان امام خمینی (ره) قرار گرفته اند

نام دانشجو: سیدعلیرضا حسینی

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدصادق فاضلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی بروزعود در بیماران مبتلا به کنسر رکتوم stage 2و3 که تحت درمان کمورادیوتراپی نئوادجوان و جراحی و تاثیر PNI و LVI بر آن در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 90-92

نام دانشجو: مصطفی حیدری

مقطع/گروه: تخصصی/ جراحی عمومی

استاد راهنما: دکتر محمدصادق فاضلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع عوارض زودرس بعد از عمل جراحی قلب CABGو ارتباط آن با جنسیت در بیماران تحت عمل جراحی کرونری بای پس در بیمارستان امام خمینی از فروردین 1385 تا اسفند 1389

نام دانشجو: محمد لطفی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر محمود آل محمد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی تغییر رسپتورهای هورمونی بین تومور اولیه ومتاستاز های احشایی یا استخوانی و بقا در بیماران سرطان متاستاتیک پستان تحت درمان در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی در سال 1392 تا 1397 و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و بالینی

نام دانشجو: وجیهه هادوی

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مرضیه لشکری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه ی عوارض حاد درمان boost به صورت روزانه، هفتگی و رایج در بیماران سرطان پستان early stage درمان شده با رادیوتراپی هایپوفرکشنه در سال های 98 و 99در انستیتو کانسر تهران

نام دانشجو: نعیم نبیان

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مرضیه لشکری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی درگیری الکترودیاگنوستیک ریشه های عصبی کمری در نوار عصب-عضله ، در بیماران باعلائم درد رادیکولر کمری ارجاع شده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال98

نام دانشجو: سیده محدثه موسوی مقدم

مقطع/گروه: تخصصی/طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر مریم حسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه ی کارایی درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام دانشجو: یونس محمدیاری ارگنه

مقطع/گروه: تخصصی/طب فیزیکی و توانبخشی

استاد راهنما: دکتر مریم حسینی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی سی تی اسکن در تشخیص ماهیت پلورال افیوژن در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)

نام دانشجو: روژین جلال سفری

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های بالینی، رادیولوژیک و اسپیرومتری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی به علت COPD Exacerbation در سال های 97 و 98 و ارتباط آن با میزان حمله ی COPD در سه ماه بعدc

نام دانشجو: شادی باباعلی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت و اختصاصیت یافته های سی تی اسکن ریه به منظور ارجاع بیماران جهت اکوکاردیوگرافی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره)تهران در سال1396-1399

نام دانشجو: پویان امامی میبدی

مقطع/گروه: تخصصی/ بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مریم عدالتی فرد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه عوامل خطر در دو گروه نوزادان مبتلا به NEC فوت شده و زنده در طی سال 92 تا 97 در بیمارستان ولیعصر تهران

نام دانشجو: ندا نیلفروشان

مقطع/گروه: جراحی اطفال

استاد راهنما: دکتر مریم قوامی عادل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی پیامد های (Outcome)،ناشی از پرفوراسیون مری در نوزادان بستری در بیمارستان ولیعصر 90-98و عوامل خطر مرتبط با آن 90-98

نام دانشجو: احمد البزال

مقطع/گروه: جراحی اطفال

استاد راهنما: دکتر مریم قوامی عادل

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح قند خون بدو مراجعه بیماران با استروک مغزی حاد غیر دیابتی و ارتباط آن با نوع سکته ی ایسکمیک برپایه ی دسته بندی TOASTدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره از مهر1397 به مدت یکسال

نام دانشجو: فاطمه رستم نژاد

مقطع/گروه: نورولوژی

استاد راهنما: دکتر مژده قبائی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط فراوانی احیای قلبی ریوی ناموفق با مشخصات دموگرافیک، زمان ایست قلبی و بیماریهای زمینه ای بیمارانی که تحت احیای قلبی ریوی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی طی سالهای 96 و 97 قرار گرفته اند.

نام دانشجو: سیداحمدرضا علی نقیان

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر مژگان رحیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی زاویه‌ی منتونازیون با زاویه‌ی گناتیک در مردان و زنان ایرانی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

نام دانشجو: سجاد پناهی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر معصومه گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش تشخیصی transvaginal sonography (TVS) در تشخیص اندومتریوزیس لگنی در مقایسه با ارزیابی لاپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان یاس تهران در سال 1397-98

نام دانشجو: شهرزاد فیاضی

مقطع/گروه: رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر معصومه گیتی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی رویکرد به سمیت کبدی داروهای ضد سل در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) طی سالهای1394تا1398

نام دانشجو: فائزه عباسپور کبودان

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی یافته های اپیدمیولوژیک، تظاهرات بالینی، اتیولوژیک، یافته های تصویربرداری و پیش آگهی در بیماران اسپوندیلودیسکیت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) در طی سال های 98-93

نام دانشجو: نرجس صیادجعفری

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی خصوصیات دموگرافیک، علائم بالینی و خصوصیات تصویر برداری ومیزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه بستری شده در بیمارستان امام خمینی طی سال های 96 تا 98

نام دانشجو: میلاد ایزدخواه

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع، ریسک فاکتورها، نوع نمونه سندرم بالینی و سرانجام بیماران با نتیجه GeneXpert MTB/RIF مثبت در بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: کیارش محمدی خراسانی

مقطع/گروه: عفونی

استاد راهنما: دکتر ملیحه حسن نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع پروفایل غیرطبیعی لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1393 تا 1398

نام دانشجو: امیرحسین یادگار

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه سطح سرمی ویتامین دی، فاکتور نکروز بافتی آلفا (TNF-alpha) و پروتئین واکنشیCRP)C ) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 با و بدون میکروآلبومینوری

نام دانشجو: پریسا فرشچی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی روند تغییرات پروفایل لیپید و ارتباط آن با دوز داروی آتوراستاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی تهران

نام دانشجو: نیلوفر جوهری

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فعالیت پاراکسوناز(PON-1) دربیماران مبتلا به کانسر آندومتربا و بدون سابقه دیابت ، بیماران دیابتی و افراد سالم

نام دانشجو: خدیجه حق شناس

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر منوچهر خان نخجوانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر inflation, deflation جهت بررسی عملکرد شیپور استاش، در پیش آگهی نتایج جراحی در بیماران مبتلا به اوتیت مزمن در بیمارستان ولیعصر در سال های 97 و 98

نام دانشجو: ساناز صفائی

مقطع/گروه: تخصصی/ گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مهتاب ربانی اناری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط استئوسارکوپنی با وضعیت تغذیه ای سالمندان بر اساس مطالعه سلامت سالمندان بوشهر (BEH)

نام دانشجو: مهراد نصیری سوادکوهی

مقطع/گروه:

استاد راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه شاخص های بیوشیمیایی و سلولی در انالیز مایع مغزی نخاعی در بیماران پس از جراحی مغز و اعصاب که به علتی به جز مننژیت تحت بررسی قرار گرفتند با بیماران تحت جراحی اعصاب که به علت مننژیت LPشده اند

نام دانشجو: سیده زهرا حیدری

مقطع/گروه: بیهوشی جراحی مغز و اعصاب

استاد راهنما: دکتر مهدی زینلی زاده

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی عوارض و پیامدهای درمانی بیماران با تومور سلول های اسکواموس زبان تحت درمان در بیمارستان امام خمینی با ادجوانت براکی تراپی طی سال هال های 1395-1398

نام دانشجو: فاطمه بیگلر چپقلو

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر دولوکستین در پیشگیری از نوروپاتی ناشی از پکلیتکسل در بیماران سرطان پستان که در سالهای 1398 و 1399 مراجعه میکنند.

نام دانشجو: مریم طاهریون

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: مقایسه عوارض کموتراپی همزمان با رادیوتراپی سیس پلاتین هر سه هفته 100 mg/m2 در یک روز با سیس پلاتین هر سه هفته 100mg/m2 تقسیم شده در سه روز متوالی در بیماران با کارسینوم اپیتلیالی سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398-1400

نام دانشجو: عارفه سعیدیان

مقطع/گروه: رادیوانکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهدی عقیلی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان شیوع تبعیت داروی لووتیروکسین در بیمارانی که تحت جراحی توتال تیروئیدکتومی قرار گرفته اند در بیمارستان امام خمینی در سال های 1398 تا 1400

نام دانشجو: سینا پورسلیمی

مقطع/گروه: بیهوشی گوش و حلق و بینی

استاد راهنما: دکتر مهرداد جعفری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شاخصهای ظاهری دریچه های قلبی بررسی شده توسط جراح در حین جراحی قلب در بیماران مبتلا به اندوکاردیت و انطباق این شاخصها و تشخیصهای احتمالی مطرح توسط جراح با نتایج میکروبیولوژی بیماران در بیمارستان امام خمینی درسال 2019-2020

نام دانشجو: مهری صادقی

مقطع/گروه: جراحی قلب

استاد راهنما: دکتر مهرزاد رحمانیان

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین gene signature سرطان پستان در سلولهای تک هسته ای خون محیطی

نام دانشجو: شهریار فرداد

مقطع/گروه: خون و انکولوژی

استاد راهنما: دکتر مهرزاد میرزانیا

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی ریه با یافته های بالینی و پارامترهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه در بدو مراجعه، طی مدت بستری و در زمان ترخیص از بخش در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی در سال 1399

نام دانشجو: زینب نادرپور

مقطع/گروه: بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مهرناز اسدی قراباغی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در خون مبتلایان به انسداد مزمن ریوی بستری به علت تشدید حاد غیر پنومونی و رابطه آن با حملات تشدید بیماری در 3 ماه آینده

نام دانشجو: نگار السادات ضیایی

مقطع/گروه: بیماریهای ریه

استاد راهنما: دکتر مهرناز اسدی قراباغی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتلیج ام ار ای در بیماران با پاتولوژی تایید شده لیومیوسارکوم رحمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و اتیه از سال 88 تا 98

نام دانشجو: شاپرک نجیبی

مقطع/گروه: تخصصی/ زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر میترا مدرس گیلانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: تعیین ارتباط سرمی HE4 و CA125 با بقاء بیماران مبتلا به سرطان اندومترمراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان ولیعصر(عج) در سالهای 1395 تا 1398

نام دانشجو: صدیقه قاسمیان دیزج مهر

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر میترا مدرس گیلانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط خستگی بر عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام دانشجو: لیلا کمالیان برازجانی

مقطع/گروه: طب کار

استاد راهنما: دکتر نازنین ایزدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی صحت تشخیص سطح کالپروتکتین مدفوع قبل از شروع درمان با آنتی TNF با میزان پاسخ درمانی به آنتی TNF در بیماران با کولیت اولسراتیو و کرون

نام دانشجو: الهام پیشگرد

مقطع/گروه: گوارش

استاد راهنما: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط میان آنمی فقر آهن و سطح ویتامین د با خستگی در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398-99

نام دانشجو: زهرا استادعلیپور مجرد

مقطع/گروه: گوارش

استاد راهنما: دکتر نجمه آل طه

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی اثر هیپوتانسیون حین همودیالیز (intradialytic hypotension) بر کیفیت زندگی (quality of life) بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه تحت همودیالیز نگهدارنده در سال 1398

نام دانشجو: ثریا خواجه رضایی

مقطع/گروه: نفرولوژی

استاد راهنما: دکتر ندا نادری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان درگیری پارامترها در بیماران مبتلا به کنسر سرویکس early-stage مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی زنان بیمارستان ولیعصر از سال 90 تا 98. 

نام دانشجو: نیلوفر هورشاد

مقطع/گروه: زنان و زایمان

استاد راهنما: دکتر نرگس زمانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی نتایج پاتولوژی حاصل از وکیوم بیوپسی (VABB) میکروکلسیفیکاسیون‌های مشکوک پستان تحت گاید ماموگرافی و بررسی فراوانی موارد بدخیم آن در سال 98-99 در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی

نام دانشجو: منا بحرینی اصفهانی

مقطع/گروه: بیهوشی رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر نسرین احمدی نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی شیوع اختلالات ریتم سیرکادین در بیماران مبتلا به کانسر بستری شده در بخش داخلی جنرال بیمارستان امام خمینی شهر تهران پاییز 97

نام دانشجو: غزال دفتری

مقطع/گروه: بیماریهای داخلی

استاد راهنما: دکتر نسیم خواجوی راد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی بیماری همراه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پره آپ بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سه ماهه ی ابتدایی سال 1398

نام دانشجو: محمدرضا پورانی

مقطع/گروه: بیهوشی

استاد راهنما: دکتر نگار افتخار

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتور های متابولمیک در افراد مبتلا به گریوز هیپرتیروئید و مقایسه آن با افراد سالم

نام دانشجو: هستی فطوره چی

مقطع/گروه: غدد و متابولیسم

استاد راهنما: دکتر نوشین شیرزاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت درگیری پری نورال ولنف نود های رژیونال و تهاجم دئودنال در CT SCAN و ارتباط آن با بقای 2 ساله ی بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم داکتال پانکراس تحت جراحی پانکراتیکودئودنکتومی در بیمارستان امام خمینی تهران ازمهرماه 1395تا اسفند 1397

نام دانشجو: سیده ساحل رسولی قاسملویی

مقطع/گروه: تخصصی/ رادیولوژی

استاد راهنما: دکتر نیلوفر ایوبی یزدی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی سطح ویتامین D در بیماران با شکایت درد شانه مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی در سال1398

نام دانشجو: اکبر نصیری دوگر

مقطع/گروه: ارتوپدی

استاد راهنما: دکتر نیما باقری

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی میزان بیان آنتی ژن PD-L1 با استفاده از تکنیک ایمنو هیستو شیمی در نمونه های کارسینوم مدولاری تیروئید پذیرش شده در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بین سال های 1388 الی 1398

نام دانشجو: بهناز کارخیران

مقطع/گروه: تخصصی/پاتولوژی

استاد راهنما: دکتر وحید سلیمانی

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی بین میزان تغییرات زمان اصلاح شده جریان کاروتید (FTC) با تغییرات الکتروکاردیوگرام به روش سونوگرافی بر بالین به دنبال کاهش حجم در بیماران تحت دیالیز

نام دانشجو: علی خمودی قاضیانی

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هومان حسین نژاد

——————————————————————————————————————————-

عنوان پایان نامه: بررسی کاربرد و صحت تشخیصی دو روش محاسبه جریان اصلاح شده کاروتید کلاسیک با روش مبتنی بر الکتروکاردیوگرام در قبال تغییر حجم در بیماران دهیدره مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مرداد 97 تا شهریور 98

نام دانشجو: امید صراف زاده

مقطع/گروه: تخصصی/ طب اورژانس

استاد راهنما: دکتر هومان حسین نژاد

——————————————————————————————————————————-