وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

معاون امور دانشگاهی

 

  • معاون امور دانشگاهی: دکتر سیدعلی مومنی
  • مدرک تحصیلی: متخصص اورولوژی
  • رتبه علمی:  استادیار

 

 

برخی از وظایف مهم این معاونت به شرح زیر می باشد:

 1. نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی بخشها
 2. نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی در بیمارستان
 3. برنامه ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی به بخشها
 4. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان
 5. مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تاتر و کلاسهای درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاسهای درس و سایر اماکن حسب مورد
 6. نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون های دستیاران، کارورزان و دانشجویان
 7. نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
 8. طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در زمینه های آموزشی
 9. اجرای اعتبار بخشی آموزشی و پژوهشی
 10. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهشها
 11. اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش
 12. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان
 13. راهنمایی اعضای هیئت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه
 14. پیگیری تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه های بیمارستان

 

 

گستره ارائه خدمات معاونت امور دانشگاهی گروههای زیر را در بر می گیرد:

 • اعضای هیئت علمی ————– 358نفر
 • دستیاران تخصصی —————-545 نفر
 • دستیاران فوق تخصص ————189 نفر
 • کارورزان در هر دوره —————185 نفر
 • کارآموزان در هردوره ————– 225نفر
 • دستیاران روتیشن در سال——– 300 نفر
 • فراگیران غیر پزشکی در سال —- 650 نفر
 • رشته های تخصصی —————19رشته
 • رشته فوق تخصصی————— 43رشته
 • بخش های آموزشی ————– 66 بخش
 • مراکز تحقیقاتی ——————– 22 مرکز
 • گروههای آموزشی —————- 11 گروه

 

مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2838 تماس حاصل نمایید