وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مراکز تحقیقاتی

 

مرکز تحقیقات ایدز http://ircha.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات سرطان http://crc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بهداشت باروری
مرکز تحقیقات بیماریهای پستان http://bdrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین تهاجمی http://adir.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب
مرکز تحقیقات علوم تکنولوژی در پزشکی
مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد http://pnrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ایران
مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه تناسلی ادراری http://uorc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات اورولوژی http:/urc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات آسم و آلرژی http://iaari.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی https://osrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات پیوند کبد http://livertx.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی http://skinstemcell.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمنولوژی ملکولی http://mirc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی http://mehr.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات روماتولوژی http://rrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات قلب و تهران http://thc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات طب و داروسازی سنتی http://33.rc.research.ac.ir
مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی http://entrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات نفرولوژی http://alumni.tums.ac.ir/fa/nrc
مرکز تحقیقات روانپزشکی http://pprc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات ترومبوز و هموستاز