وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مراحل عضویت کتابخانه

 

 

برای ثبت نام و عضویت در کتابخانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی اینجا را کلیک کنید.

نکات مورد توجه:

  • – لطفاً، مراحل فرم را با دقت تکمیل نمایید.
  • – شماره عضویت، همان کدملی شما می باشد.
  • – بعداز ثبت نام می توانید از امکانات کتابخانه استفاده نمایید.

 

 

 

برای ثبت نامه در کارگاه – وبینار اینجا را کلیک کنید.

نکات مورد توجه:

  • – لطفاً، مراحل فرم را با دقت تکمیل نمایید.
  • – گواهی شرکت در کارگاه/ وبینار به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.