وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر اجرایی امور دانشگاهی

 

 

 

 • مدیر: آقای غلامرضا نعمانی پور
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 • وظایف:
 • توزیع فعالیت ها، بین کارکنان حوزه معاونت امور دانشگاهی و راهنمایی آنها
 • رسیدگی و نظارت به امور عمومی، اجرایی و پرسنلی دفاتر و ساختمان های حوزه معاونت امور دانشگاهی
 • پیگیری و اجرای مصوبات دفاتر مرتبط با حوزه های آموزش و پژوهش
 • برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به اعضای هیئت علمی و فراگیران مجتمع
 • برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات آموزشی در بخش های مجتمع
 • برنامه ریزی جهت الکترونیکی کردن فعالیت ها و امور آموزشی مربوط به حوزه معاونت امور دانشگاهی
 • گسترش آزمون های درون بخشی فراگیران مجتمع، به روش الکترونیک
 • جمع آوری و مستندسازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مجتمع، بمنظور ارائه گزارش و استفاده های آموزشی و پژوهشی
 • ساماندهی وضعیت تالارها، کلاسها و فضاهای آموزشی مجتمع
 • پشتیبانی اعتبار بخشی آموزشی و تعامل سازنده با دفتر اعتباربخشی مجتمع

 

مسئول دفتر: خانم فاطمه قلی پور

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2839تماس حاصل نمایید