وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

طرح های پژوهشی

 

لیست طرح های پژوهشی مصوب در سال 1398 دفتر توسعه تحقیقات بالینی مجتمع

تعداد طرح های تحقیقاتی: 50

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسی رادیوداروی تشخیصی 68Ga-DOTA- Zoledronic acid در بیماران متاستاتیک استخوانی به منظور پیش بینی پاسخ به درمان با داروی زومتا

نام مجری: دکتر نسیم وحیدفر

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: نشانداری سازی دلتا آمینولولینیک اسید با 99mTc و بررسی میزان جذب رادیوداروی حاصل در سلول های سرطانی از طریق مطالعات تصویربرداری در مدل های حیوانی سرطان هپاتوما، ملانوما و سرطان کولون

نام مجری: دکتر نسیم وحیدفر

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تهیه و بررسی های رادیوداروی 67Ga-phytate، به عنوان رادیوداروی تصویربردای لنفوسینتی گرافی

نام مجری: دکتر نسیم وحیدفر

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی همبستگی بین دیامتر تنه شریان ریوی بر اساس سی تی اسکن و شدت هیپرتانسیون شریان ریوی در اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی NT-ProBNP در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون شریان ریوی در سال های 98-99 بیمارستان امام خمینی تهران

نام مجری: دکتر فهیمه زینل خانی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی اثر فاصله بین جراحی و شروع ادجوانت رادیوتراپی (S-PORT) و فاصله بین جراحی تا اتمام رادیوتراپی(TPT) در بیماران مبتلا به head & neck SCC بر میزان بقا بیماران در انستیتو کانسر در سال های 84-97

نام مجری: دکتر محمد شیرخدا

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی:بررسی سطح سرمی لپتین در بیماران آرتریت روماتویید دریافت کننده داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام در سال 1397

نام مجری: دکتر سیدرضا نجفی زاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی نتایج پاتولوژی حاصل از وکیوم بیوپسی (VABB) میکروکلسیفیکاسیون‌های مشکوک پستان تحت گاید ماموگرافی و بررسی فراوانی موارد بدخیم آن در سال 98-99 در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی

نام مجری: دکتر نسرین احمدی نژاد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی تاثیر تحریم بر تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سرطان در ایران: مطالعه کیفی

نام مجری: دکتر حمیده رشیدیان

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن دینامیک در پیشگویی گرید پاتولوژیک تومورهای نورواندوکرین پانکراس در بیمارانی که بین سالهای 1392 تا 1396 در بیمارستان امام خمینی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند

نام مجری: دکتر فائزه سلحشور

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی فراوانی آسیمتری پیشرونده در ماموگرافی غربالگری های انجام شده در انستیتو کانسر طی سال های 1396 و 1397 و انطباق نتایج سونوگرفی و MRI و هیستوپاتولوژی با آن جهت تعیین میزان بدخیمی

نام مجری: دکتر ناهید صدیقی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی کارایی تشخیصی یک پروتکل جدید تصویربرداری مبتنی بر پروجکشنهای متقارن با زمان متغیر در تصویربرداری اسپکت پرفیوژن میوکاردقلب

نام مجری: دکتر پیمان شیخ زاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مدلسازی و بهینه سازی دوربین پت تمام بدن و ارزیابی تاثیر بکارگیری آشکارسازهای مختلف در عملکرد آن به روش شبیه سازی مونت کارلو

نام مجری: دکتر پیمان شیخ زاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه تاثیر درمان پریناتال آسپرین با دوزهای 80 و 150 میلی گرم بر همودینامیک جنین با کمک اندکسهای اکوکاردیوگرافی جنین

نام مجری: دکتر مریم هاشم نژاد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی تاثیر لتروزول در بهبود کیفیت اووسیت و نتایج IVF در بیماران نابارور تحت سیکلهای تحریک کنترل شده تخمدان، مراجعه کننده به بخش ناباروری بیمارستان ولیعصر 1399

نام مجری: دکتر مهین بندریان

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تحلیل سیگنال های الکتروانسفالوگرام بیماران صرعی به منظور تشخیص زودهنگام تشنج

نام مجری: دکتر عباس تفاخری

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی تاثیر رادیوفرکوئنسی بر بازسازی عضلات کف لگن و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به درمانگاه پلویک فلور بیمارستان امام خمینی

نام مجری: دکتر زینت قنبری

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی پیامدهای زودرس و دیررس جراحیهای پرولاپس رحمی-واژنی با حفظ رحم

نام مجری: دکتر زینت قنبری

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی اثرات فاکتور تحریک کننده گرانولوسیتی و سم بوتولینیوم نوع A بر ماندگاری بافت چربی پیوند شده درمدل حیوانی رت

نام مجری: دکتر افشین فتخی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مهندسی بافت پوست با استفاده از سلول های کراتینوسیت تمایز یافته از سلول های اندومتریال بر روی داربست های نانوفیبری PVA/Chitosan/Silk

نام مجری: دکتر افشین فتخی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی ارتباط بین مصرف نیتروزامین های غذایی (kیترات, نیتریت ,NDMA ) و بروز سرطان مثانه: سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

نام مجری: دکتر کاظم زنده دل

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی ویژگی های شبکه اجتماعی سلامت در مراقبان بیماران کاندید پیوند کلیه و ارتباط آن با بار بیماری و کیفیت زندگی در مراقبان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های1398و1399

نام مجری: دکتر نازیلا شاه منصوری

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی تاثیر استفاده از کپسول شیرین بیان بر افزایش تعداد لنفوسیت های T CD4 در مبتلایان HIV تحت درمان ضد رتروویروسی بدون پاسخ ایمنولوژیک

نام مجری: دکتر علی اسدالهی امین

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تعیین gene signature سرطان پستان در سلولهای تک هسته ای خون محیطی وتایید آزمایشگاهی آن در نمونه های بالینی

نام مجری: دکتر مهرزاد میرزانیا

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی سندرم فرسودگی شغلی در بین پرتوکاران مراکز پرتودرمانی (رادیوتراپیست ها) در کشور ایران در سال 1398

نام مجری: دکتر هیرش لطفی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بهینه سازی پروتکل درمانی براکی تراپی چشمه کبالت60 آهنگ دز بالا با استفاده از اپلیکاتورهای سیلندر در فانتوم معادل بافت

نام مجری: دکتر سمیه غلامی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تعیین میزان فراوانی ونحوه تظاهرات بالینی و Out Come در بیماران مبتلا به توده کارسینویید در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1390 تا 1397

نام مجری: دکتر منوچهر خان نخجوانی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی ارتباط بین آنزیم های Paraoxonase وLecithin- cholesterol Acyltransferase با رتینوپاتی دیابتی

نام مجری: دکتر منوچهر خان نخجوانی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه مقدار و نوع خطاهای بیماران تومور مغزی درآزمون دیداری-حرکتی بندر-گشتالت و آزمون ویسکانسین قبل و بعد از عمل جراحی

نام مجری: دکتر سیدامیرحسین جوادی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی و مقایسه الگوی راه رفتن بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس قبل و بعد از انجام یک دوره ورزش هوازی به وسیله دوچرخه ثابت همراه با تحریک جریان مستقیم از طریق مغز(tDCS)

نام مجری: دکتر محدثه آزادواری

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی فراوانی عوارض جراحی های ماژور (جراحی عمومی و جراحی ارتوپدی و جراحی زنان و جراحی گوش و حلق و بینی) در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک …. در بیمارستان های .دانشگاه علوم پزشکی تهران … و مقایسه ان با سایر بیماران در گروه کنترل از سال 1388 تا 1398

نام مجری: دکتر شفیعه موثقی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی اختلالات دریچه ای و عملکردی قلبی در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان رازی و امام خمینی در سال 1398-99

نام مجری: دکتر صفورا شکویی نژاد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی ضخامت اینتیما داخلی کاروتید و سطح لپتین در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا درمقایسه با گروه کنترل در بیمارستان رازی و بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399-1398

نام مجری: دکتر صفورا شکویی نژاد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام مجری: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: اثر درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون گاید سونوگرافی در بیماران مبتلا به درد مفصل متاتارسوفالنزیال اول مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی

نام مجری: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه ی کارایی درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 1398

نام مجری: دکتر مریم حسینی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کوربررسی تاثیر آموزش گروهی و ورزش گروهی تحت نظارت در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان ارجاع شده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398

نام مجری: دکتر مریم حسینی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی شیوع و پیامد بالینی یافته های غیر طبیعی و سافت مارکرها در سونوگرافی سه ماهه اول و دوم حاملگی درجمعیت ایرانی

نام مجری: دکتر زهرا پناهی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تاثیر تزریق داخل مفصلی ازن بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو

نام مجری: دکتر زهرا علیزاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تأثیر 6 هفته تمرین با تحریک الکتریکی عضلانی و ورزش هوازی بر ترکیب بدن خانم های دارای اضافه وزن

نام مجری: دکتر زهرا علیزاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه نتیجه ترمیم سریع و تاخیری آسیب مجاری صفراوی در بیماران دچار آسیب مجرای صفراوی به دنبال عمل کوله سیستکتومی در بیمارستان امام خمینی

نام مجری: دکتر نصیر فخار

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تولید کلیپ های اموزشی در ارتباط با کنترل عفونت در بیمارستان

نام مجری: دکتر آرش سیفی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: اندازه گیری سطح مقطع دریچه آئورت با متدهای مختلف اکوکاردیوگرافیک و مقایسه آن با اندازه گیری دقیق به دست آمده از خود دریچه توسط 3D Structured Light Scanner Pro S2 در بیماران با عمل جراحی تعویض دریچه آئورت به علت تنگی این دریچه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 97و98

نام مجری: دکتر رویا ستارزاده

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: اثرات داروی دلتا آمینولولینیک اسید (5-ALA) بعنوان درمان کمکی همراه با کمورادیوتراپی بر پاسخ به درمان و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما: کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز یک و دو

نام مجری: دکتر سولماز خلیق فرد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: تعیین میزان پاسخ به درمان با رژیم شیمی درمانی حاوی thalidomide و melphalan خوراکی در بیماران مبتلا به کانسر اپیتلیال عود کرده تخمدان در بیمارستان امام خمینی(ره)در سال 96ـ97

نام مجری: دکتر رمضانعلی شریفیان

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی افزایش بیان فاکتور پروتئینی TROP-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در سرطان پاپیلاری تیرویید

نام مجری: دکتر هانا صفار

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: آنالیز پروتئومیکی سرم بیماران مبتلا برونشیولیت ابلیترانس بعداز پیوند سلول های بنیادی خون آلوژنیک و تعیین بیومارکرهای پروتئومیکی پیشگویی کننده بیماری

نام مجری: دکتر رسول علیان نژاد

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه لیزر و رادیوفرکونسی در بیماران مبتلا به بی اختیاری میکس و آتروفی ادراری تناسلی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه کف لگن بیمارستان ولیعصر تهران

نام مجری: دکتر لیلا قربانی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: اندازه گیری NT-proBNP در بیماران کاندید عمل جراحی غیر قلبی که کاندید بررسی استرس قلبی غیر تهاجمی شده اند، جهت بررسی تاثیر آن بر تغییر work up plan و outcome زودرس در مقایسه با روش موجود فعلی

نام مجری: دکتر آناهیتا طاووسی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: مطالعه موردی اخلاق در طب تسکینی

نام مجری: دکتر مامک طهماسبی

————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح پژوهشی: بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران استومی روده ای بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1397

نام مجری: دکتر محمداقبال حیدری

————————————————————————————————————————————–