وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

طرح های تحقیقاتی COVID

 

لیست طرح های تحقیقاتی COVID مصوب از تاریخ 1398/12/22 لغایت 1400/01/20

تعداد طرح های تحقیقاتی: 164

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The evaluation of safety and efficacy of Favipiravir (ABIDI Pharmaceutical Co, Iran) to shorten the contagiousness in patients with mild to moderate COVID-19

نام مجری: دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی ارتباط علایم بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری بیماران مبتلا به کرونا با نتیجه تست PCR COVID19 در بیماران بستری بخش داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

نام مجری: دکتر سحر کریم پور

————————————————————————————————————————————————

عنوان طرح تحقیقاتی: مقایسه ی فاکتورهای محرک و بازدارنده فعالیت های داوطلبانه در بحران های اپیدمیک از دیدگاه پرسنل درمانی موظف و داوطلب ارايه کننده خدمت به مبتلایان COVID19
نام مجری: دکتر سحر کریم پور

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: مطالعة کارآزمایی بالينی فاز سه تعيين ايمني و اثر بخشی ویتامین سی تزریقی در درمان بيماران مبتلا به بیماری کووید-19 با در گیری ریوی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
نام مجری: دکتر فرشته غیاثوند

————————————————————————————————————————————————

عنوان طرح تحقیقاتی: ارزیابی عود مجدد COVID 19 در بیماران مبتلا 1-3 ماه پس از درمان
نام مجری: دکتر فرشته غیاثوند

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی تظاهرات هولتر مانیتورینگ 12 تا 24 ساعته الکتروکاردیوگرافی در بیماران بستری با COVID-19 در بیمارستان امام خمینی(ره)
نام مجری: دکتر رضا ملازاده/ دکتر وحیده لاله فر

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی فاکتورهای قلبی پروگنوستیک از نظر بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان امام خمینی(ره)
نام مجری: دکتر مسعود اسلامی/ دکتر وحیده لاله فر

————————————————————————————————————————————————

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of COVID-19 prevalence in patients with heart transplant in Imam Khomeini Complex Hospital

نام مجری: دکتر وحیده لاله فر

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the results and consequences of suspected and definite cases of corona during pregnancy, delivery and postpartum in Iran and comparing it with the reports and documents of other countries

نام مجری: دکتر مامک شریعت

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی تابلوی بالین مادران باردار مبتلا به کووید19فوت شده و بدحال گزارش چند مورد در سال 1398
نام مجری: دکتر صدیقه حنطوش زاده/ دکتر مامک شریعت

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Explain the understanding and experience of health care staff about pregnancy and childbirth in coronavirus epidemic conditions

نام مجری: دکتر صدیقه حنطوش زاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: نیازسنجی خدمات سلامت روان درپزشکان،پرستاران و کارمندان خدمات درمانی مواجه با همه گیری عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر محمد اربابی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی شیوع اختلالات اضطرابی و افسردگی در مبتلایان به عفونت COVID19 بستری دربخش داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در فروردین ۱۳۹۸
نام مجری: دکتر مهسا عباس زاده

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی مقایسه ای میزان مرگ و میر و شدت بیماری درافراد دیابتی و افراد بدون بیماری زمینه ای مبتلا به COVID19
نام مجری: دکتر مهسا عباس زاده

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی شیوع اختلالات الکترولیتی علامت دار و بی علامت در مبتلایان به عفونت COVID19 بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در فروردین و اردیبهشت ماه 1399
نام مجری: دکتر مهسا عباس زاده

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی عوامل خطر بستری در بخشهای ICU و مرگ بیماران مبتلا به COVID19 در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام مجری: دکتر محمدعلی منصورنیا

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی بیان و سیگنال‌رسانی گیرنده‌های شبه تول  (Toll-like Receptors) در بیماران مبتلا به COVID-19 در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی
نام مجری: دکتر لاله شریفی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی میزان مراجعه مجدد وبروز وقایع ناخواسته (فوت، بستری در بخش مراقبتهای ویژه و اینتوباسیون)، طی 5 روز از شروع درمان، در بیماران مشکوک به عفونت کرونا که به بیمارستان امام خمینی مراجعه و تحت درمان سرپایی قرار گرفته اند
نام مجری: دکتر آتوسا اخگر/ دکتر حمیده اکبری

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of external validity of the role model of lymphocyte percentage by time in patients with Covid 19 hospitalized in Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر حمیده اکبری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اثر لاکتوفرین خوراکی به عنوان درمان مکمل بیماران مبتلا به کوید 2019
نام مجری: دکتر امیرحسین جوادی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی یافته های دموگرافیک، بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک در افراد با زمینه نقص ایمنی مشکوک و مبتلا به COVI19 و مقایسه آن با گروه بدون زمینه نقص ایمنی
نام مجری: دکتر زهرا احمدی نژاد

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Polymorphisms Investigation ACE2 receptor,ApoE in Covid-19 severe patients without underlying disease

نام مجری: دکتر زهرا احمدی نژاد

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی سطح دانش و آگاهی مراقبین بیماران مبتلا به کرونا قبل و بعد از کلاس آموزشی توان
نام مجری: دکتر محدثه آزادواری

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of musculoskeletal disordes in patients with Covid-19 referred to Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر محدثه آزادواری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: تاثیر مکمل یاری با ترکیبی از ویتامین های A,D,E,C,B بر سرعت بهبود بیماران مبتلا به کرونا ویروس بستری در بخش مراقبت های ویژه و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از آن
نام مجری: دکتر سما بیطرفان

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی سطح سرمی ریزمغذی های تنظیم کننده فعالیت سیستم ایمنی و ارتباط آنها با میزان شدت بیماری در بیماران مبتلا به کرونا ویروس بستری در بخش های مراقبت های ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی
نام مجری: دکتر سما بیطرفان/دکتر محمدتقی بیگ محمدی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اثر نبولایز سالین هیپرتونیک 5% بر مدیاتورهای التهابی و بهبودی بیماران مبتلا به پنومونی شدید ناشی از covid 19 بستری در ICU 
نام مجری: دکتر محمدتقی بیگ محمدی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی یافته های هیستوایمونوپاتولوژی ریه در بیماران فوت شده مبتلا به سندرم حاد ریوی ناشی از covid-19 سال 1398
نام مجری: دکتر محمدتقی بیگ محمدی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی یافته های دموگرافیک، بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک در افراد مشکوک و مبتلا به COVID-19 دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام مجری: دکتر لادن عباسیان

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی تغییرات علایم بالینی و پی سی آر در مبتلایان به عفونت تنفسی حاد ناشی از COVID- 2019
نام مجری: دکتر طلعت مختاری آزاد

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: برررسی اثربخشی و ایمنی اینترفرون بتا-1 ای (IFN β-1a) در درمان عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر حسین خلیلی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: برررسی اثربخشی و ایمنی اینترفرون بتا-1 بی (IFN β-1b) در درمان عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر حسین خلیلی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اثربخشی و ایمنی ترکیب دارویی هیدروکسی کلروکین+اوسلتامیویر+ لوپیناویر/ریتوناویر در درمان بیماران با عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر حسین خلیلی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: برررسی اثربخشی و ایمنی داروی سفوسبویر/لدیپاسویر در درمان عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر حسین خلیلی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: ارزیابی یافته های رادیولوژیک بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام مجری: دکتر آرش سیفی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: توضیح ویژگی ها و پیامد بیماران بدحال مبتلا به عفونت با SARS-CoV-2
نام مجری: دکتر آرش سیفی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اثر بخشی داروی ضد التهاب و ایمونومدولاتور آلتبرل به عنوان یک آنتی TNF Alfa در مبتلایان به عفونت حاد تنفسی ناشی از COVID- 2019
نام مجری: دکتر وحید ضیایی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اطلاعات دموگرافیک، تظاهرات بالینی، پاراکلینیک و فاکتورهای خطر در بیماران فوت شده به علت عفونت Covid-2019 در طی ماه اول اپیدمی در بیمارستان امام خمینی تهران
نام مجری: دکتر محمدرضا صالحی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The evaluation of safety and efficacy of Remdesivir in patients with progressive acute respiratory disease due to COVID-19

نام مجری: دکتر محمدرضا صالحی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparison of demographic data, risk factors, paraclinical indexes and clinical management of intubated patients with covid-19 who have succeeded in extubation and discharge from the intensive care unit with similar patients who have died under intubation

نام مجری: دکتر محمدرضا صالحی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation the effects of intravenous immunoglobulin administration (IVIG) on the outcome of patients with COVID-19 infection, a retrospective matched case-control study

نام مجری: دکتر محمدرضا صالحی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی مشخصات، سیربالینی و اقدامات تشخیصی-درمانی در نوزادان متولد شده از مادران مبتلا یا مشکوک به عفونت COVID-19 بستری شده در تعدادی از بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران
نام مجری: دکتر زیبا مسیبی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی:
 Correlation of chest ct features and involvement score in coronavirus 2019 patients with their clinical outcome
نام مجری: دکتر محمدعلی کاظمی/ دکتر معصومه گیتی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی الگوی مصرف مکمل ها در بیماران مبتلا به ویروس کوید -19
نام مجری: دکتر مینا جعفر آبادی/ خانم پرستو آریاملو

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی پیامدهای بالینی و قابلیت انتقال بیماری در بیماران COVID-19 بهبود یافته پس از ترخیص از بیمارستان
نام مجری: دکتر کاظم زنده دل

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: National Study of diagnostic measures, clinical course, treatments, and outcomes of COVID-19 in Iran

نام مجری: دکتر کاظم زنده دل

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی رابطه سطح سرمی ACE2 با پیش آگهی بیماران COVID-19
نام مجری: دکتر مصطفی محمدی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the relationship between clinical characteristics of 2019 novel coronavirus pneumonia Cases (COVID-19) before intubation and treatment outcome after 14 days in Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran, Iran: descriptive-Analytic study

نام مجری: دکتر مصطفی محمدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparative study of the effect of early versus late intubation on the therapeutic outcome of COVID-19 patients

نام مجری: دکتر مصطفی محمدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی مقایسه ای بروز، ابتلای منتهی به بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 میان ورزشکاران سازمان یافته
نام مجری: دکتر فرزین حلبچی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی سی تی اسکن مجدد ریوی بیماران مبتلا به ویروس کرونا با نتیجه تست مثبت COVID19-PCR، و درگیری دوطرفه ریوی
نام مجری: دکتر بهشاد پازوکی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی تاثیر رزووستاتین moderate intensity بر پروگنوز بیماران COVID 2019
نام مجری: دکتر سمانه پارسا

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی ارتباط بین BMI بیماران با تشخیص قطعی COVID 2019 با شدت بیماری
نام مجری: دکتر سمانه پارسا

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی تغییرات کلینیکی و پاراکلینیکی درگیری قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به کرونا ویروس بستری در بیمارستان امام خمینی تهران
نام مجری: دکتر میثم خوشاوی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسي يافته هاي راديوگرافي ساده در مبتلايان به بيماري COVID19در مراحل مختلف بيماري و مقايسه با يافته هاي سي تي اسكن
نام مجری: دکتر نسرین احمدی نژاد

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی امکان تشخیص سریع وجود COVID-19 در نمونه خلط تازه با استفاده از ردگیری الکتروشیمیایی ROS
نام مجری: دکتر عبدالاحد/ دکتر جلیل مکارم

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The evaluation of emergency airway management in COVID-19 patients admitted in ICUs of Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر جلیل مکارم

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی اثربخشی و ایمنی Umifenovir در درمان عفونت COVID-19
نام مجری: دکتر سارا قادرخانی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Changes of blood coagulantion factors in patients with SARS-CoV-2 infection in Imam Khomain Complex hospital at May and April 2020
نام مجری: دکتر فرزاد پرویزپور

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of IgG and IgM levels by ELISA method in the blood sample of patients with COVID19 and comparison of its results with molecular RT-PCR testing in hospitalized patients in Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر سمانه سالاروند

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Determination of seroprevalence of antibodies against hepatitis A and E in COVID 19 patients in comparison with negative PCR control group in Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2020

نام مجری: دکتر سمانه سالاروند

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Determining the relationship between HBsAb titer and diagnosis of SARS CoV2 disease by molecular RT-PCR method in the staff of Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2020

نام مجری: دکتر سمانه سالاروند

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of the post-mortem chest CT manifestations accompanied by pathological-radiologic correlation of the involved lung regions & cardiac biopsy in patient expired due to COVID-19 Disease in IKHC, Tehran 

نام مجری: دکتر حسین قناعتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Smart screening of COVID-19 pneumonia using artificial intellignece in X-rays

نام مجری: دکتر حسین قناعتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Design and Implementation of a Competition and Ranking Platform for Artificial Intelligence Algorithms Aimed at Predicting COVID-19 Patients

نام مجری: دکتر حسین قناعتی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparison of the severity of lung involvement in Covid-19 health care personnel working in different hospital parts using volumetric measurement of chest CT scan lesions by software based on artificial intelligence

نام مجری: دکتر حسین قناعتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Evaluation of health care workers’ involvement in Covid 19 and its influencing factors in 2020

نام مجری: دکتر خزاعی پور

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Diagnosis and Prediction of the Therapeutic Process of Patients with COVID- 19 Using a Game Theory-Based Method with Determination of Death Regression Curve for Patients

نام مجری: دکتر لیلا صاحبی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: Investigation of the clinical and paraclinical findings in Covid 19 cases,candidate for cesarean section

نام مجری: دکتر نگار افتخار

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Assessment of positive polymerase chain reaction(PCR) for Covid 19 in cerebrospinal fluid(CSF) sample obtained from Coronavirus cases candidate for surgery under spinal anesthesia-Imam Khomeini Hospital Complex 

نام مجری: دکتر نگار افتخار

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

(Randomized trial of different combination of local standard therapies in hospitalized patients with COVID-19 (International Study

نام مجری: دکتر مینو محرز

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

(Study the Efficacy and Safety of SeptimebTM in the Treatment of COVID-19 Infection in Iranian Patients: A Clinical Trial (Case Series

نام مجری: دکتر مینو محرز

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of prevalence of SARS-C0V-2 and related factors in people living with HIV and their family, Iran, 2020

نام مجری: دکتر مینو محرز

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Randomized trial of additional treatments for COVID-19 in hospitalized patients who are all receiving the local standard of care- Iranian SOLIDARITY multicentre trial

نام مجری: دکتر مینو محرز

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

To Investigate the prevalence of anosmia in patients admitted with Covid-19 in Imam Khomeini Hospital during 1399 and its comparison with asymptomatic carriers and healthy individuals

نام مجری: دکتر آذین طبری

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: transmission Modeling of COVID 19 in Iran

نام مجری: دکتر لیلا صاحبی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Production and examination of Covid 19 recombinant antigenes for serological assay of this disease in plasma of patients with covid 19

نام مجری: دکتر رضا شیرکوهی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: Investigating the prognosis of COVID-19 sufferers using laboratory and chest CT-scan parameters

نام مجری: دکتر الناز طبیبیان

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of anxiety and depression of patients who referred to physical medicine & rehabilitation clinic of Imam khomeini hospital in epidemic stage of covid 19

نام مجری: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigation of risk factors and factors preventing Covid-19 in surgical patients of Imam Khomeini Hospital from 15/12/98 to 15/3/99

نام مجری: دکتر سیدمحسن احمدی تفتی

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Determination of COVID-19 full-genome sequence in 60 patients admitted in Imam Khomeini Hospital with positive RT-PCR result by next generation sequencing (NGS) method

نام مجری: دکتر عباس شکوری

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

evaluation of electrocardiographic changes in admission and first week of hospitalization in patients with COVID-19 and without cardiovascular risk factors admitted in Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر اکرم سرداری

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

the symptoms ,prognosis and outcome of patients with skin disease (pemphigus psoriasis, Lichen planus, alopecia areata, eczema, and vitiligo) treated with immunosuppressants and immunomodulators during COVID19 pandemics in imam khomeini hospital

نام مجری: دکتر صفورا شکوئی نژاد

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of COVID-19 disease prevalence and severity in inflammatory bowel disease patients and its relation with their immunosuppressive drugs in Imam Khomeini

نام مجری: دکتر فروغ البرزی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Incidence of COVID-19 in patients undergone necessary surgery in Imam Khomeini Hospital Complex 

نام مجری: دکتر محمد عاشوری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Outcome evaluation of Hydroxychloroquine prophylaxis for prevention of COVID-19 incidence and severity in patients undergone elective surgery in Imam Khomeini Hospital compared to the control group 

نام مجری: دکتر محمد عاشوری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Relationship between the ABO,Rh blood group with corona patients 

نام مجری: دکتر علیرضا عبدالهی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Genotyping of multi-drug resistant Acinetobacter baumannii isolates recovered from COVID-19 patients admitted to Imam Khomini hospital complex affiliated with Tehran University of Medical Sciences 

نام مجری: دکتر علیرضا عبدالهی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Prevalence and progression of COVID19 after emergent surgery, based on pre-operation and post operation PCR and chest CT scan 

نام مجری: دکتر نرجس محمدزاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: the impact of COVID19 outbreak on the surgical residency education, in the IKHC 

نام مجری: دکتر نرجس محمدزاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Suggesting the imaging model for more accurate diagnosis of the COVID-19 disease on chest X-Ray and CT-scan of COVID-19 patients, refered to IKHC respiratory triage unit in March 2020, Tehran, Iran 

نام مجری: دکتر نیلوفر ایوبی یزدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Assessment of drug interaction between immunosuppressive drugs (CNIs, mTORs) and protease inhibitors in solid organ transplant patients with COVID-19 

نام مجری: دکتر سیمین دشتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of infection with COVID19 and its related risk factors among caring center personnel of Imam Khomeini hospital complex 

نام مجری: دکتر خسرو صادق نیت

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Evaluation effect of supportive psychotherapy on sleep of patients with covid 19 at Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر خسرو صادق نیت

———————————————————————————————————————————————–

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the relationship between how to use personal protective equipment and the incidence of COVID-19 disease in the healthcare providers of Imam Khomeini and Baharloo Hospital in 2020

نام مجری: دکتر خسرو صادق نیت

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation effect of supportive psychotherapy on sleep and anxiety of staff who works in coronavirus wards at Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر خسرو صادق نیت

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: The prevalence of pneumonia in Covid-19 to the intensive care unit 

نام مجری: دکتر اسماعیل محمدنژاد

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Efficacy assessment of bedside cardiopulmonary Ultrasound in Screening, Monitoring, and Outcome Prediction of Patients with Novel Coronavirus (COVID-19) 

نام مجری: دکتر شهرام باقری حریری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Chest ct scan scoring and it’s relation to vital sign and lab data in pregnant patient suspected for COVID-19 infection and fetal complication, refered to IKHC respiratory triage unit and reference hospital for covid 19from february to april2020, Tehran, Iran 

نام مجری: دکتر مریم رحمانی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

evaluation of clinical variables,lab data and radiological data in COVID-19 patients admitted into Imam Khomeini hospital complex intensive care unit 

نام مجری: دکتر مهرناز اسدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Study of positive PCR test prevalence from vaginal and cervical swab in patients with confirmed COVID-19  

نام مجری: دکتر لعیا عموزاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

to evaluate correlation of ct severity involvement and clinical findings , lab data and need to hospital admission in patients visited in imam khomeini respiratory triage clinic with clinical suspision of corona infection 

نام مجری: دکتر فائژه سلحشور

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Study of Chest CT findings in patients who have been hospitalized after initial dischargment, in comparison with patients reffered to IKHC with COVID-19, who relieved from symptoms after they have been discharged from hospital in March and April 2020.

نام مجری: دکتر فائزه سلحشور

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Prevalence of thyroid disorders in patient confirmed or suspected to COVID-19 and their prognosis

نام مجری: دکتر فاطمه اصفهانیان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: The findings of Lung involvement in COVID-19 pneumonia: A pictorial essay 

نام مجری: دکتر آروین آریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

he accuracy of CT findings for COVID-19 pneumonia according to American College of Radiologyguideline: A correlation with PCR assay and clinical diagnosiç 

نام مجری: دکتر آروین آریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Correlation of the extent of lung involvement in CT scan with symptom, signs and severity of COVID-19 pneumonia: A volumetric assessment

نام مجری: دکتر آروین آریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: The Early and Late Outcome Investigation of the Neonates that Born from Infected Mothers with COVID-19 in IRAN 

نام مجری: دکتر حسین دلیلی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Study of the prevalence of COVID-19 and its clinical status in patients with urinary malignancies (bladder cancer and prostate cancer) referred to Imam Khomeini hospital 

نام مجری: دکتر سولماز اوحدیان مقدم

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Study of the frequency of COVID-19 and its clinical status in patients with bladder cancer with a history of BCG therapy and comparison with bladder cancer patients undergone other treatments 

نام مجری: دکتر سولماز اوحدیان مقدم

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Association of ACE-2 expression in kidney tissue and the comorbidities (hypertension- diabetes and the use of ACE blocker drugs) with the severity of symptoms in COVID-19 

نام مجری: دکتر سولماز اوحدیان مقدم

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Study of Methylprednisolone effects on treatment and clinical symptoms and laboratory signs of Iranian COVID-19 patients: a clinical trial study 

نام مجری: دکتر عبدالرحمن رستمیان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Prevalence of covid – 19 cases of rheumatoid arthritis referred to the rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital and its effect in January to March 2021

نام مجری: دکتر عبدالرحمان رستمیان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Hospitalized Patients with cancer and COVID-19 in Imam Khomeini Hospital Complex 

نام مجری: دکتر رضا قلعه تکی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Assessment of COVID-19 Outbreak on the Patients’ Treatment Course and Outcomes in the Radiation Oncology Ward 

نام مجری: دکتر رضا قلعه تکی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: European Society of Medical Oncology (ESMO) COVID-19 and CAncer REgistry

نام مجری: دکتر رضا قلعه تکی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: International registry on thoracic cancer patients with COVID-19 (TERAVOLT study

نام مجری: دکتر رضا قلعه تکی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: The assessment of clinical outcomes and infectivity of recovered and dismissed Covid-19 patients 

نام مجری: دکتر آیت احمدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: Efficacy of Chest Physiotherapy on Hospitalized Patients with Novel coronavirus 2019 Pneumonia 

نام مجری: دکتر بهروز عطارباشی مقدم

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigation of particulate matter count concentration and presence of Covid-19 (COVID-19) in indoor air of patients rooms in Imam Khomeini Hospital in Tehran 

نام مجری: دکتر محمدصادق حسن وند

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of demographic, laboratory, clinical findings and imaging study of patients with diabetes infected with covid19 virus admitted to the Imam Khomeini Hospital Complex Tehran, 2020

نام مجری: دکتر منوچهر خان نخجوانی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Assessing association of daytime sleepiness trend with hypoxemia trend in COVID19 patients admitted to Imam Khomeini hospital complex

نام مجری: دکتر آرزو نجفی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The frequency, underlying predisposing factors and antifungal susceptibility of oral candidiasis in COVID-19 patients admitted to Imam Khomeini Hospital in Tehran in 2020

نام مجری: دکتر صادق خداویسی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

A survey of hydroxychlorquine induced dermatologic reactions in patient with covid-19 refferd to imam khomeini hospital,Tehran

نام مجری: دکتر زهرا صفاریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the Prevalence and Severity of COVID-19 Infection among the Rheumatologic and Dermatologic Patients Receiving Hydroxychloroquine at Imam Khomeini Hospital

نام مجری: دکتر زهرا صفاریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

evaluation of headache caused by the use of protective equipment in hospital personnel during covid19 pandemics

نام مجری: دکتر منصوره تقاء

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

A comparative study between the prognosis of cardiovascular patients and non-cardiovascular patients with Covid19

نام مجری: دکتر مریم مهرپویا

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Efficacy of low dose whole lung irradiation for the treatment of resistant pneumonia associated with novel corona-virus

نام مجری: دکتر نیما موسوی درزیکلاهی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluating the incidence of admission due to Covid-19 and related factors to outcome in kidney transplant recipients at Imam Khomeini Hospital Complex during coronavirus outbreak at 2020

نام مجری: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparing the incidence of admission due to Covid-19 and its related factors of severity in patients under hemodialysis at dialysis center of Imam Khomeini Hospital Complex with an out-hospital hemodialysis center during coronavirus outbreak at 2020

نام مجری: دکتر محمدحسین شجاع مرادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Kidney dysfuction at the time of admission and short term outcomes in covid-19 patients (Esfand98, Farvardin and Ordibehesht 99)

نام مجری: دکتر اعظم علمداری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the effect of taking supplements on the rate of fatigue of nurses in the special wards of Imam Khomeini Hospital Complex in Corona epidemic

نام مجری: دکتر سیدرضا رئیس کرمی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Serum level assessment for specific antibodies for Covid 19(IgM,IgG) in asymptomatic mothers before and after cesarean section

نام مجری: دکتر کسری کروندیان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

evaluation of vitamin D level in covid 19 prognosis

نام مجری: دکتر نرجس زارع جلال آبادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Prevalence of symptoms related to COVID-19 infection in patients with adult congenital heart disease

نام مجری: دکتر فرنوش لارتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

COVID-19 in adult with congenital heart disease

نام مجری: دکتر فرنوش لارتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Clinical Feasibility Study of National Teleradiology System for COVID-19

نام مجری: دکتر معصومه گیتی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Role of plasmapheresis accompanied with corticosteroid pulse in improvement of COVID19 paitents

نام مجری: دکتر سامرند فتاح قاضی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Effect of intratracheal hypertonic saline – epinephrine – lidocaineon on O2 saturation of COVID-19 patients in Imam Khomeini Hospital Complex in 2020

نام مجری: دکتر سامرند فتاح قاضی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Recurrence probability and severity in recovered patients with COVID-19 using the electrochemical impedance spectroscopy of blood plasma to detect inflammatory factors

نام مجری: دکتر محمد عبداللهی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Safety and Efficacy of high dose vit C in Patients with COVID-19 Referred to Tehran Imam Khomeini Hospital in April 2020: A clinical Trial study

نام مجری: دکتر سیدعلی دهقان منشادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The comparison of clinical and laboratory demographic findings of patients died in three peak periods of Covid 19 disease in Imam Khomeini Hospital, Tehran

نام مجری: دکتر سیدعلی دهقان منشادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The efficacy of point of care ultrasonography for COVID-19 patients triage who refer to walking clinics or emergency rooms of Imam Khomeini,Shariati and Sina hospitals,April 20th-June 20th 2020

نام مجری: دکتر شروین فرهمند

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparison of the chest CT findings related to bronchopneumonia caused by novel coronavirus of diabetic and non-diabetic COVID-19 infection patients admitted to the Imam Khomeini hospital complex during February and March 2020.

نام مجری: دکتر سارا پرویز

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparison of chest scan pattern of patients undergoing mechanical ventilation with other patients admitted with diagnosis of viral pneumonia caused by COVID-19 in the ICU of Imam Khomeini Hospital in Tehran between March 2020 – May 2020

نام مجری: دکتر سارا پرویز

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation and comparison of domestic violence between two groups of infertile and fertile women referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran under quarantine due to COVID pandemic

نام مجری: دکتر مریم باقری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of hematological parameters in hospitalized patients with Covid 19 and their relationship with patient survival in patients referred to Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran

نام مجری: دکتر فرهاد شاهی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Survey on mental health status of employees with Covid-19 from Tehran Municipality and delivering online psychological interventions of Stress Management to them in the year 2020

نام مجری: دکتر احمدعلی نوربالا

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Investigating the incidence rate of cardiac, pulmonary, hepatic, renal and hematological complications of COVID-19 patients admitted to the ICU in Imam Khomeini Hospital Complex and its relationship with mortality rate in these patients, 2019_ 2020.

نام مجری: دکتر مژگان رحیمی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of clinical manifestations of covid 19 among improved and expired patients admited to imam Khomeini hospital from February to August

نام مجری: دکتر کسری کروندیان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of metabolic factors (sugar, fat profile, blood pressure and weight) in outpatients with diabetes referred to the endocrinology clinic of Imam Khomeini Hospital in Tehran before and after the outbreak of coronavirus in 1399.

نام مجری: دکتر محبوبه همت آبادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of pulmonary function in patient with covid19 pneumonia 6 weeks after discharge from hospital by spirometry and bodybox and DLCO& 6mwt

نام مجری: دکتر حسین کاظمی زاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The effect of COVID-19 pandemic on clinical stage of gastric cancer during February and December 2020

نام مجری: دکتر امیرحسین جلالی فر

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Designing and Evaluating the Efficacy of Tele-physiotherapy on the Level of Physical Activity and Quality of Life in Discharged Patients with Novel coronavirus 2019 and Providing Tele-Physiotherapy Protocol for Discharged Patients with COVID-19

نام مجری: دکتر محسن نصیری طوسی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Survey of the effect of Covid 19 infection on the incidence of hyperglycemia and the course of patients admitted to the acute respiratory infection care unit in Imam Khomeini Hospital Complex for a period of 6 month in automn-winter 1399

نام مجری: دکتر نسیم خواجوی راد

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of health-related quality of life in patients with primary immunodeficiency referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran during the Covid 19 pandemic

نام مجری: دکتر مسعود موحدی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Comparision of the prevalence of maternal and neonatal outcomes, 6 months before and after incidence of epidemia of COVID-19 in Iran

نام مجری: دکتر راحله مرادی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Diagnosis of Affection by COVID-19 through Automatic Indication Extraction of Lung Infections from CT Images Using Machine Learning Approaches

نام مجری: دکتر محمدرضا ناظمی زاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Evaluation of Organ donation amounts during the COVID-19 pandemic in Sina and Emam Khomeini OPUs

نام مجری: دکتر عارفه جعفریان

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The association between the extent of protective procedures and disease severity in hospitalized patients with COVID-19 at Imam khomeini hospital complex from April 2020 to March 2021

نام مجری: دکتر مریم عدالتی فرد

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Prognostic value of chest computed tomographic findings among cancer patients hospitalized for COVID-19 in Imam Khomeini Hospital Complex between 2020-2021

نام مجری: دکتر فائزه خراسانی زاده

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

A qualitative study on the experience of elderly people during the COVID-19 pandemic

نام مجری: دکتر اکبر شافعی

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

Maternal and neonatal complications, pregnancy outcomes and maternal-fetal transmission in Iranian women with COVID 19: systematic review

نام مجری: دکتر زهره حیدری

———————————————————————————————————————————————-

عنوان طرح تحقیقاتی: 

The effect of microalga Spirulina platensis supplement on the recovery of patients with coronavirus hospitalized in the coronavirus ward and reduction of mortality due to the disease

نام مجری: دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

———————————————————————————————————————————————-