وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای فرهنگی

این شورا در سال 1398 تشکیل شده

اعضای شورا:

علیرضا شیری همدانی

آقای علیرضا شیری همدانی
مدیر اجرایی
دبیر شورا

دکتر عدالتی فرد

دکتر مریم عدالتی فرد
فوق تخصص ریه
عضو شورا

دکتر محمدرضا عباسی

دکتر محمدرضا عباسی
فوق تخصص نفرولوژی
عضو شورا

خانم آریاملو

خانم پرستو آریاملو
مدیره پرستاری
عضو شورا

دکتر شجاع مرادی

دکتر محمدحسین شجاع مرادی
فوق تخصص نفرولوژی
عضو شورا

دکتر حمید عمادی

دکتر حمید عمادی
متخصص عفونی
عضو شورا

دارائی

دکتر مرتضی دارایی
متخصص داخلی
عضو شورا

امامی رضوی حسن  جراحی عمومی

دکتر سیدحسن امامی رضوی
متخصص جراحی عمومی
عضو شورا

پناهی زهرا  زنان

دکتر زهرا پناهی
متخصص زنان و زایمان
عضو شورا

ملک محمدی

جناب حجه الاسلام ملک محمدی

عضو شورا

قشم

آقای قشم

عضو شورا

مهندس سورکی

مهندس سورکی
معاون پشتیبانی
عضو شورا