وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای فرهنگی

این شورا در سال 1398 تشکیل شده

اعضای شورا:

غلامرضا نعمانی پور

آقای غلامرضا نعمانی پور
مدیر آموزش
دبیر شورا

آقای معصومی

آقای محمود معصومی
مدیر پشتیبانی مجتمع
عضو شورا

احمدی نژاد زهرا

دکتر زهرا احمدی نژاد
متخصص عفونی
عضو شورا

دکتر عدالتی فرد

دکتر مریم عدالتی فرد
فوق تخصص ریه
عضو شورا

دکتر محمدرضا عباسی

دکتر محمدرضا عباسی
فوق تخصص نفرولوژی
عضو شورا

خانم آریاملو

خانم پرستو آریاملو
مدیره پرستاری
عضو شورا

دکتر بیگ محمدی

دکتر محمدتقی بیگ محمدی
متخصص بیهوشی
عضو شورا

دکتر جلائی فر

دکتر امیرمحسن جلائی فر
متخصص جراحی عمومی
عضو شورا

دکتر طالبیان

دکتر محمدتقی طالبیان
متخصص طب اورژانس
عضو شورا

کاظمیان علی  رادیوانکولوژی

دکتر علی کاظمیان
متخصص رادیوانکولوژی
عضو شورا

دکتر شجاع مرادی

دکتر محمدحسین شجاع مرادی
فوق تخصص نفرولوژی
عضو شورا

دکتر حمید عمادی

دکتر حمید عمادی
متخصص عفونی
عضو شورا

قناعتی حسین   رادیولوژی

دکتر حسین قناعتی
متخصص رادیولوژی
عضو شورا