وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای اجرایی معاونت

 

این شورا متشکل از معاون امور دانشگاهی و روسای دفاتر و مدیر حوزه دومین دوشنبه هر ماه تشکیل جلسه داده و موضوعات مطرح شده از طرف دفاتر را بررسی و ارائه طریق می نماید.

 

 

اعضای شورا:

صالحی

دکترمحمدرضا صالحی
متخصص عفونی
معاون اموردانشگاهی

شیری همدانی

علیرضا شیری همدانی
مدیر اجرایی
معاونت اموردانشگاهی

دارائی

دکتر مرتضی دارائی
متخصص بیماریهای داخلی
مدیر امورآموزشی و دانشجویی

مومنی

دکتر سیدعلی مومنی
متخصص اورولوژی
مدیر امور پژوهشی و فناوری

رودینی

دکتر کامران رودینی
فوق تخصص خون و انکولوژی
رئیس دفتر اموربین الملل

کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی
متخصص جراحی عمومی
رئیس دفتر توسعه آموزش

دارائی

دکتر مرتضی دارایی
متخصص داخلی
رئیس دفتر امورفراگیران

طاهر محمد

دکتر محمد طاهر
فوق تخصص گوارش
رئیس علمی کتابخانه ها

احمدی تفتی   سیدمحسن

دکتر سیدمحسن احمدی تفتی
متخصص جراحی عمومی
مدیر تربیت بدنی

مهرپویا مریم

دکتر مریم مهرپویا
متخصص قلب و عروق
مسئول مجازی سازی آموزشی

نصیر فرجی گواهر

نصیر فرجی گواهر
سرپرست اداره خدمات آموزشی
معاونت امور دانشگاهی

بختیاری نرگس

نرگس بختیاری
مسئول پاویون ها
پاویون مرکزی