وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 9

چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 نهمین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر صادق نیت رئیس (ریاست مجتمع)، دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید مجتمع در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.


این مراسم با ضیافت کیک تولد برای اساتید متولد تیرماه دکتر فرخ تیرگری و دکتر منصور جمالی زواره ای (اساتید گروه پاتولوژی)، دکتر محمدعلی نیک خو (استاد گروه نفرولوژی)، دکتر ایرج قرباندایی پور (گروه بیهوشی)، دکتر پرویز دریایی سرایی (استاد گروه جراحی سرطان) به پایان رسید و گرفتن عکس یادگاری این روز خاطره انگیز را در دفتر خاطره ها ثبت کرد.

 

IMG 7026
IMG 7038
IMG 7038
IMG 7146
IMG 7147
IMG 7170
IMG 7173
IMG 7199
IMG 7201
IMG 7202
IMG 7208