وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 7

چهارشنبه یکم اسفندماه 1397 هفتمین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر بهادری (رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان)، دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.


این مراسم با ضیافت کیک تولد برای اساتید متولد اسفندماه دکتر غلامرضا درخشان و دکتر کاظم آملی (اساتید گروه ریه)، دکتر گیتی ایروانلو و دکتر عیسی جهانزاد (استاد گروه پاتولوژی)، دکتر حسین قرائتی (گروه رادیوانکولوژی)، دکتر فرناز سهراب وند (استاد گروه زنان) به پایان رسید و گرفتن عکس یادگاری این روز خاطره انگیز را در دفتر خاطره ها ثبت کرد.