وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 6

چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 ششمین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر بهادری (رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان)، دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.


این مراسم با ضیافت کیک تولد برای اساتید متولد اسفندماه دکتر مینو محرز و دکتر زهرا عبدی لیایی(اساتید گروه عفونی)، دکتر کاظم خلخالی و دکتر ابراهیم رزم پا (اساتید گروه ENT)، دکتر علی محمد میرفخرایی (استاد گروه جراحی پلاستیک)، دکتر بهمن جهانگیری و دکتر ابوالفضل سرو (اساتید گروه بیهوشی)، دکتر بهمن مظاهری (استاد گروه خون)، دکتر شهرام شهید نورایی (استاد گروه جراحی قلب)، دکتر حسن رنجبرنژاد (استاد گروه قلب و عروق)، پایان رسید و گرفتن عکس یادگاری این روز خاطره انگیز را در دفتر خاطره ها ثبت کرد.