وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 4

چهارشنبه هفتم آذر ماه 1397 چهارمین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر بهادری (رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان)، دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.


این مراسم با ضیافت کیک تولد برای اساتید متولد اسفندماه دکتر مهین قره باغیان و دکتر بدرالسادات راجی و دکتر سیدعباس صادقی (اساتید گروه بیهوشی)، دکتر پروین منصوری (استاد گروه پوست)، پایان رسید و گرفتن عکس یادگاری این روز خاطره انگیز را در دفتر خاطره ها ثبت کرد.