وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 2

چهارشنبه چهارم مهرماه 1397 دومین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر بهادری (رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان)، دکتر صادق نیت (ریاست مجتمع)، دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی)، دکتر امامی رضوی (مدیر گروه جراحی مجتمع) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.